Sim Năm Sinh 1989

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 0993.19.01.89 1.040.000 Sim năm sinh Gmobile Gmobile Đặt mua
2 0993.41.1989 6.500.000 Sim năm sinh Gmobile Gmobile Đặt mua
3 099.343.1989 9.100.000 Sim năm sinh Gmobile Gmobile Đặt mua
4 0993.94.1989 6.500.000 Sim năm sinh Gmobile Gmobile Đặt mua
5 0993.71.1989 6.500.000 Sim năm sinh Gmobile Gmobile Đặt mua
6 0995.30.11.89 1.210.000 Sim năm sinh Gmobile Gmobile Đặt mua
7 0993.75.1989 6.500.000 Sim năm sinh Gmobile Gmobile Đặt mua
8 0995.33.1989 10.400.000 Sim năm sinh Gmobile Gmobile Đặt mua
9 0993.180.789 3.490.000 Sim năm sinh Gmobile Gmobile Đặt mua
10 0995.01.03.89 875.000 Sim năm sinh Gmobile Gmobile Đặt mua
11 0993.85.1989 6.500.000 Sim năm sinh Gmobile Gmobile Đặt mua
12 059.29.8.1989 4.490.000 Sim năm sinh Gmobile Gmobile Đặt mua
13 0995.20.06.89 880.000 Sim năm sinh Gmobile Gmobile Đặt mua
14 099.308.1989 6.500.000 Sim năm sinh Gmobile Gmobile Đặt mua
15 0995.03.05.89 950.000 Sim năm sinh Gmobile Gmobile Đặt mua
16 0993.160.789 3.490.000 Sim năm sinh Gmobile Gmobile Đặt mua
17 0993.60.1989 3.790.000 Sim năm sinh Gmobile Gmobile Đặt mua
18 059.205.1989 1.100.000 Sim năm sinh Gmobile Gmobile Đặt mua
19 0993.190.789 3.490.000 Sim năm sinh Gmobile Gmobile Đặt mua
20 09.9449.1989 13.000.000 Sim năm sinh Gmobile Gmobile Đặt mua
21 0993.02.11.89 1.040.000 Sim năm sinh Gmobile Gmobile Đặt mua
22 0996.87.1989 1.100.000 Sim năm sinh Gmobile Gmobile Đặt mua
23 0592.020.789 3.080.000 Sim năm sinh Gmobile Gmobile Đặt mua
24 059.29.7.1989 4.470.000 Sim năm sinh Gmobile Gmobile Đặt mua
25 099.321.1989 6.500.000 Sim năm sinh Gmobile Gmobile Đặt mua
26 0994.210.889 950.000 Sim năm sinh Gmobile Gmobile Đặt mua
27 0996.13.01.89 1.040.000 Sim năm sinh Gmobile Gmobile Đặt mua
28 099.304.1989 6.500.000 Sim năm sinh Gmobile Gmobile Đặt mua
29 099.456.1989 26.000.000 Sim năm sinh Gmobile Gmobile Đặt mua
30 099.334.1989 9.100.000 Sim năm sinh Gmobile Gmobile Đặt mua
31 0996.13.06.89 1.040.000 Sim năm sinh Gmobile Gmobile Đặt mua