Sim Năm Sinh 1989

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 070.333.1989 3.650.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
2 0346.31.05.89 390.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
3 0886.72.1989 3.490.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
4 0816.13.03.89 699.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
5 0916.14.09.89 3.490.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
6 0852.25.05.89 699.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
7 0911.02.06.89 2.690.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
8 0888.10.05.89 2.390.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
9 0817.10.11.89 699.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
10 08.18.11.1989 15.000.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
11 0835.15.04.89 629.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
12 0823.24.06.89 699.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
13 0816.03.01.89 699.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
14 0826.09.12.89 890.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
15 0852.160.289 664.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
16 0815.19.03.89 664.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
17 0818.07.1989 12.000.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
18 0912.31.05.89 2.990.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
19 0819.20.04.89 629.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
20 0947.13.09.89 2.090.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
21 0832.01.03.89 699.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
22 0833.23.05.89 664.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
23 0825.0303.89 1.590.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
24 0857.250.989 699.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
25 0818.29.01.89 699.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
26 0827.22.06.89 699.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
27 0829.200.589 664.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
28 0812.17.02.89 629.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
29 0913.27.06.89 3.190.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
30 0915.09.01.89 2.790.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
31 0813.130.789 1.290.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
32 0839.08.04.89 629.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
33 0856.08.05.89 664.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
34 0816.07.02.89 629.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
35 08.5552.1989 3.190.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
36 0852.06.06.89 2.190.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
37 0819.19.05.89 699.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
38 0829.23.03.89 699.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
39 0815.17.08.89 699.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
40 0916.28.06.89 3.290.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
41 0827.030.789 1.290.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
42 0832.150.789 1.690.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
43 0916.09.04.89 2.890.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
44 0858.12.03.89 699.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
45 0813.010.789 2.390.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
46 0817.19.05.89 664.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
47 0836.01.02.89 629.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
48 0813.01.06.89 790.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
49 0852.12.09.89 1.190.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
50 0916.10.04.89 2.590.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua