Sim Năm Sinh 1989

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 070.333.1989 3.650.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
2 0346.31.05.89 390.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
3 0786.56.1989 1.800.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
4 0706.06.1989 7.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
5 0898.24.1989 2.200.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
6 0793.78.1989 1.800.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
7 0797.65.1989 1.800.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
8 0706.01.1989 7.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
9 0899.28.07.89 2.200.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
10 0797.94.1989 1.800.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
11 0706.07.1989 7.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
12 0914.26.03.89 2.280.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
13 0842.27.07.89 1.250.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
14 0857.21.05.89 840.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
15 08.13.03.1989 13.000.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
16 0819.07.05.89 770.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
17 0859.02.03.89 910.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
18 0912.23.03.89 3.500.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
19 0832.14.03.89 840.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
20 0918.11.04.89 2.900.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
21 0819.20.04.89 770.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
22 0911.23.03.89 2.700.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
23 0846.12.07.89 1.250.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
24 0886.17.08.89 1.250.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
25 0824.210.889 770.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
26 091.275.1989 11.000.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
27 0818.04.02.89 840.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
28 0914.16.12.89 2.500.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
29 0836.29.09.89 2.130.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
30 0916.23.11.89 3.300.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
31 0828.04.04.89 1.750.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
32 08.1200.1989 2.500.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
33 0839.62.1989 2.900.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
34 0915.09.03.89 3.300.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
35 0888.10.05.89 2.400.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
36 0856.03.02.89 810.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
37 0816.03.01.89 840.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
38 082.724.0789 840.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
39 0911.16.08.89 3.600.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
40 0835.15.04.89 770.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
41 0858.290.589 810.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
42 0835.290.689 840.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
43 0943.01.06.89 1.250.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
44 0916.10.04.89 2.600.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
45 0949.03.06.89 1.100.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
46 0853.190.789 980.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
47 0812.02.02.89 2.400.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
48 0886.09.01.89 1.330.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
49 0886.07.12.89 1.250.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
50 0824.180.789 1.100.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua