Sim Năm Sinh 1989

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 0907.9.3.1989 6.360.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
2 07.02.05.1989 7.680.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
3 093.747.1989 6.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
4 0702.7.3.1989 5.200.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
5 0704.01.1989 8.860.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
6 0898.79.1989 6.940.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
7 0769.19.1989 5.980.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
8 07.02.03.1989 8.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
9 07.05.04.1989 9.520.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
10 0931.22.1989 7.820.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
11 0788.99.1989 6.130.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
12 077.289.1989 5.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
13 08.9990.1989 5.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
14 0908.84.1989 5.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
15 093.3041989 10.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
16 0933.971989 10.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
17 0776.86.1989 7.720.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
18 0933.841989 6.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
19 093.139.1989 9.300.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
20 0776.68.1989 5.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
21 0909.341989 10.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
22 0905.73.1989 5.740.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
23 0898.68.1989 7.900.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
24 0931.58.1989 7.900.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
25 078.357.1989 5.090.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
26 093.1171989 9.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
27 0939.71.1989 8.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
28 0797.97.1989 6.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
29 0905.57.1989 8.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
30 0708.6.6.1989 5.760.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
31 0789.39.1989 8.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
32 090.353.1989 7.890.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
33 0798.99.1989 5.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
34 090.187.1989 9.740.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
35 070.21.3.1989 10.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
36 093.4.03.1989 5.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
37 0777.88.1989 6.900.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
38 0935.93.1989 5.720.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
39 0908.31.1989 5.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
40 0789.6.5.1989 7.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
41 090.148.1989 9.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
42 0902.61.1989 5.220.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
43 0933.521989 9.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
44 0708.03.1989 8.860.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
45 0937.131989 6.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
46 0939.80.1989 6.200.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
47 0896.12.1989 5.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
48 0899.09.1989 10.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
49 0908.41.1989 5.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
50 0905.04.1989 6.790.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua