Sim Năm Sinh 1989

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 0937.42.1989 3.950.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
2 0907.6.2.1989 4.880.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
3 0907.9.3.1989 6.360.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
4 0907.5.8.1989 4.210.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
5 093.747.1989 6.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
6 0933.15.1989 4.810.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
7 0901.01.1989 27.700.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
8 0908.361989 20.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
9 0937.44.1989 3.420.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
10 0931.22.1989 7.820.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
11 0939.28.1989 11.400.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
12 0908.84.1989 5.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
13 093.3041989 10.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
14 0933.971989 10.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
15 0933.841989 6.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
16 09.31.08.1989 28.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
17 0901.66.1989 15.200.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
18 093.139.1989 9.300.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
19 0909.341989 10.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
20 0905.73.1989 5.740.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
21 0908.54.1989 3.190.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
22 0931.58.1989 7.900.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
23 093.1171989 9.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
24 0939.86.1989 14.700.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
25 09.08.01.1989 18.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
26 0939.71.1989 8.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
27 0932.00.1989 4.890.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
28 093.186.1989 15.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
29 0937.20.1989 3.350.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
30 0905.57.1989 8.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
31 0906.05.1989 14.900.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
32 090.353.1989 7.890.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
33 090.187.1989 9.740.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
34 0934.41.1989 4.190.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
35 0906.01.1989 14.900.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
36 0908.48.1989 4.750.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
37 093.4.03.1989 5.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
38 0935.93.1989 5.720.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
39 0908.31.1989 5.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
40 0938.92.1989 4.750.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
41 090.139.1989 16.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
42 0937.141989 4.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
43 090.148.1989 9.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
44 0938.66.1989 16.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
45 0902.61.1989 5.220.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
46 090.1691989 20.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
47 090.666.1989 33.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
48 0935.73.1989 3.490.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
49 0933.521989 9.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
50 0937.131989 6.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua