Sim Năm Sinh 1989

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 0899.76.1989 3.930.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
2 0899.03.1989 2.690.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
3 0896.70.1989 1.175.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
4 0896.7.3.1989 2.400.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
5 0896.7.1.1989 2.340.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
6 0896.7.2.1989 2.290.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
7 0896.7.4.1989 1.790.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
8 0898.8.4.1989 1.400.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
9 089652.1989 1.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
10 0899.09.1989 10.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
11 0896.86.1989 4.398.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
12 0898.94.1989 2.420.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
13 0899.97.1989 3.900.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
14 0899.23.1989 2.650.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
15 0898.05.1989 2.640.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
16 0896.88.1989 17.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
17 0896.55.1989 3.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
18 0898.57.1989 1.680.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
19 08.9990.1989 4.820.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
20 0899.08.1989 2.690.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
21 089.666.1989 45.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
22 0896.12.1989 5.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
23 0898.77.1989 3.500.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
24 0899.24.1989 2.900.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
25 0898.79.1989 6.920.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
26 0898.91.1989 4.350.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
27 0898.68.1989 6.920.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua