Sim Năm Sinh 1989

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 0587.68.1989 1.680.000 Sim năm sinh Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
2 0829.14.1989 1.830.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
3 0587.88.1989 950.000 Sim năm sinh Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
4 083.523.1989 1.100.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
5 0823.98.1989 1.925.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
6 0825.93.1989 1.100.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
7 0837.38.1989 2.070.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
8 081782.1989 1.100.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
9 0828.98.1989 6.650.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
10 0828.09.19.89 4.890.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
11 083338.1989 1.990.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
12 083.555.1989 6.080.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
13 081.737.1989 1.100.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
14 081778.1989 2.090.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
15 082.557.1989 1.100.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
16 0858.58.1989 4.360.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
17 0833.55.1989 4.750.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
18 0819.49.1989 1.900.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
19 0825.48.1989 1.100.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
20 082559.1989 1.900.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
21 08.5678.1989 12.700.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
22 082.818.1989 4.480.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
23 081776.1989 1.990.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
24 0855.33.1989 1.840.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
25 0828.96.1989 1.480.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
26 082.246.1989 1.900.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
27 0819.78.1989 3.020.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
28 083.323.1989 3.090.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
29 081775.1989 1.950.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
30 0828.93.1989 1.475.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
31 0825.49.1989 1.100.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
32 0857.66.1989 1.100.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
33 0839.88.1989 2.080.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
34 082.881.1989 1.475.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
35 0838.77.1989 1.990.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
36 083.678.1989 5.550.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
37 085.494.1989 1.100.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
38 085.345.1989 2.070.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
39 0819.44.1989 1.100.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
40 082.555.1989 3.190.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
41 082.883.1989 1.490.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
42 0825.96.1989 1.860.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
43 0817.36.1989 1.100.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
44 082.887.1989 1.475.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
45 085.666.1989 5.470.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
46 082.666.1989 5.760.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
47 081777.1989 6.290.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
48 0835.22.1989 1.900.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
49 085.779.1989 3.090.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
50 0817.81.1989 1.100.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua