Sim Năm Sinh 1989

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 0397.51.1989 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
2 0829.14.1989 1.830.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
3 0365.46.1989 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
4 0385.73.1989 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
5 08.3568.1989 3.520.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
6 0823.96.1989 1.990.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
7 082.881.1989 1.475.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
8 0828.92.1989 1.500.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
9 081778.1989 2.090.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
10 0828.09.19.89 4.890.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
11 083.555.1989 6.080.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
12 0825.93.1989 1.100.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
13 082.666.1989 5.760.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
14 082.557.1989 1.100.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
15 083.616.1989 1.990.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
16 081779.1989 4.750.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
17 0817.36.1989 1.100.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
18 0835.9.7.1989 1.100.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
19 082.558.1989 1.100.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
20 0839.33.1989 1.980.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
21 082.555.1989 3.190.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
22 082559.1989 1.900.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
23 0825.48.1989 1.100.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
24 0837.38.1989 2.070.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
25 085.345.1989 2.070.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
26 0825.94.1989 1.100.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
27 085.494.1989 1.100.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
28 0823.95.1989 1.990.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
29 083339.1989 2.080.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
30 085.939.1989 2.090.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
31 085.333.1989 2.080.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
32 0819.49.1989 1.900.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
33 038.64.4.1989 1.480.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
34 0819.44.1989 1.100.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
35 0823.98.1989 1.925.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
36 085.666.1989 5.470.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
37 0825.98.1989 1.970.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
38 083.678.1989 5.550.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
39 0825.49.1989 1.100.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
40 082.884.1989 1.500.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
41 083.523.1989 1.100.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
42 083.688.1989 5.760.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
43 082.818.1989 4.480.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
44 082.887.1989 1.475.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
45 0828.96.1989 1.480.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
46 0833.68.1989 4.370.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
47 0834.93.1989 1.990.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
48 082669.1989 4.380.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
49 081775.1989 1.950.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
50 0822.65.1989 1.100.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua