Sim Năm Sinh 1989

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 070.333.1989 3.650.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
2 0707.35.1989 2.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
3 0773.75.1989 1.680.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
4 0775.96.1989 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
5 0786.67.1989 1.680.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
6 0385.73.1989 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
7 0397.51.1989 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
8 0365.46.1989 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
9 07.9993.1989 2.050.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
10 0587.68.1989 1.680.000 Sim năm sinh Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
11 0776.64.1989 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
12 0829.14.1989 1.830.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
13 0769.01.1989 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
14 0764.23.1989 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
15 0587.88.1989 950.000 Sim năm sinh Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
16 0769.61.1989 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
17 0796.01.1989 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
18 0785.94.1989 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
19 0797.47.1989 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
20 0762.21.1989 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
21 0796.28.1989 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
22 0786.42.1989 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
23 0765.84.1989 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
24 0786.28.1989 1.680.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
25 0703.25.1989 1.680.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
26 0766.151.989 2.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
27 081771.1989 1.990.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
28 082.885.1989 1.475.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
29 082669.1989 4.380.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
30 0837.38.1989 2.070.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
31 0822.65.1989 1.100.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
32 0857.66.1989 1.100.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
33 0823.97.1989 1.950.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
34 082.555.1989 3.190.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
35 082.557.1989 1.100.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
36 085.666.1989 5.470.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
37 0819.49.1989 1.900.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
38 0838.77.1989 1.990.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
39 0825.97.1989 1.940.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
40 0819.44.1989 1.100.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
41 0825.95.1989 4.750.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
42 0825.93.1989 1.100.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
43 08.5678.1989 12.700.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
44 085.939.1989 2.090.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
45 0828.09.19.89 4.890.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
46 083.323.1989 3.090.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
47 0825.48.1989 1.100.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
48 0819.78.1989 3.020.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
49 082.887.1989 1.475.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
50 081775.1989 1.950.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua