Sim số đẹp năm sinh 1989

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 070.333.1989   6,500,000 5,200,000 43 Mobifone Mua sim
2 0793.21.02.89   1,380,000 1,100,000 41 Mobifone Mua sim
3 036789.1989   31,800,000 28,600,000 60 Viettel Mua sim
4 0869.13.05.89   2,250,000 1,800,000 49 Viettel Mua sim
5 0886.26.1989   7,500,000 6,000,000 57 Vinaphone Mua sim
6 0793.28.11.89   1,380,000 1,100,000 48 Mobifone Mua sim
7 0338.55.1989   7,500,000 6,000,000 51 Viettel Mua sim
8 0793.25.02.89   1,380,000 1,100,000 45 Mobifone Mua sim
9 0338.22.1989   7,500,000 6,000,000 45 Viettel Mua sim
10 0793.27.01.89   1,380,000 1,100,000 46 Mobifone Mua sim
11 0795.26.04.89   1,380,000 1,100,000 50 Mobifone Mua sim
12 0888.19.1989   18,300,000 16,500,000 61 Vinaphone Mua sim
13 083777.1989   8,130,000 6,500,000 59 Vinaphone Mua sim
14 0388.15.1989   5,190,000 4,150,000 52 Viettel Mua sim
15 081568.1989   5,810,000 4,650,000 55 Vinaphone Mua sim
16 0866.20.03.89   3,310,000 2,650,000 42 Viettel Mua sim
17 0795.27.12.89   1,380,000 1,100,000 50 Mobifone Mua sim
18 0795.26.03.89   1,380,000 1,100,000 49 Mobifone Mua sim
19 0869.18.06.89   3,310,000 2,650,000 55 Viettel Mua sim
20 0793.21.04.89   1,380,000 1,100,000 43 Mobifone Mua sim
21 0886.35.1989   8,750,000 7,000,000 57 Vinaphone Mua sim
22 0869.18.05.89   2,250,000 1,800,000 54 Viettel Mua sim
23 0905.04.1989   14,700,000 13,200,000 45 Mobifone Mua sim
24 0795.26.01.89   1,380,000 1,100,000 47 Mobifone Mua sim
25 039559.1989   8,750,000 7,000,000 58 Viettel Mua sim
26 0793.29.06.89   1,380,000 1,100,000 53 Mobifone Mua sim
27 0793.23.03.89   1,380,000 1,100,000 44 Mobifone Mua sim
28 0934.31.09.89   1,750,000 1,400,000 46 Mobifone Mua sim
29 0795.27.05.89   1,380,000 1,100,000 52 Mobifone Mua sim
30 0795.27.11.89   1,380,000 1,100,000 49 Mobifone Mua sim
31 0793.22.02.89   1,380,000 1,100,000 42 Mobifone Mua sim
32 0969.290.789   8,750,000 7,000,000 59 Viettel Mua sim
33 090456.1989   18,300,000 16,500,000 51 Mobifone Mua sim
34 081.222.1989   13,400,000 12,100,000 42 Vinaphone Mua sim
35 0795.28.06.89   1,380,000 1,100,000 54 Mobifone Mua sim
36 0793.21.09.89   1,380,000 1,100,000 48 Mobifone Mua sim
37 0336.39.1989   11,300,000 9,000,000 51 Viettel Mua sim
38 0386.33.1989   7,500,000 6,000,000 50 Viettel Mua sim
39 091313.1989   30,600,000 27,500,000 44 Vinaphone Mua sim
40 0793.24.05.89   1,380,000 1,100,000 47 Mobifone Mua sim
41 0793.31.01.89   1,380,000 1,100,000 41 Mobifone Mua sim
42 0869.13.04.89   2,250,000 1,800,000 48 Viettel Mua sim
43 0869.18.09.89   3,310,000 2,650,000 58 Viettel Mua sim
44 083779.1989   9,380,000 7,500,000 61 Vinaphone Mua sim
45 0869.13.02.89   2,250,000 1,800,000 46 Viettel Mua sim
46 0778.39.1989   5,690,000 4,550,000 61 Mobifone Mua sim
47 0986.06.04.89   4,060,000 3,250,000 50 Viettel Mua sim
48 0869.01.06.89   3,310,000 2,650,000 47 Viettel Mua sim
49 0779.68.1989   10,000,000 8,000,000 64 Mobifone Mua sim
50 0707.35.1989   3,500,000 2,800,000 49 Mobifone Mua sim