Sim năm sinh 1988

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0792.22.00.88   3,630,000 2,900,000 38 Mobifone Mua sim
2 0797.17.11.88   2,130,000 1,700,000 49 Mobifone Mua sim
3 0764.22.00.88   2,880,000 2,300,000 37 Mobifone Mua sim
4 0703.22.00.88   3,130,000 2,500,000 30 Mobifone Mua sim
5 0783.22.00.88   2,630,000 2,100,000 38 Mobifone Mua sim
6 0765.22.11.88   5,000,000 4,000,000 40 Mobifone Mua sim
7 0703.22.11.88   5,750,000 4,600,000 32 Mobifone Mua sim
8 0765.22.00.88   3,630,000 2,900,000 38 Mobifone Mua sim
9 070.333.1988   5,750,000 4,600,000 42 Mobifone Mua sim
10 0703.11.00.88   3,130,000 2,500,000 28 Mobifone Mua sim
11 0798.18.00.88   2,130,000 1,700,000 49 Mobifone Mua sim
12 0798.18.11.88   7,250,000 5,800,000 51 Mobifone Mua sim
13 0886.65.1988   7,500,000 6,000,000 59 Vinaphone Mua sim
14 0793.27.05.88   1,380,000 1,100,000 49 Mobifone Mua sim
15 0869.04.10.88   2,250,000 1,800,000 44 Viettel Mua sim
16 0899.79.1988   7,500,000 6,000,000 68 Mobifone Mua sim
17 0889.01.1988   5,810,000 4,650,000 52 Vinaphone Mua sim
18 083779.1988   8,130,000 6,500,000 60 Vinaphone Mua sim
19 0795.26.05.88   1,380,000 1,100,000 50 Mobifone Mua sim
20 0869.07.04.88   2,250,000 1,800,000 50 Viettel Mua sim
21 0886.310.988   1,750,000 1,400,000 51 Vinaphone Mua sim
22 0795.25.07.88   1,380,000 1,100,000 51 Mobifone Mua sim
23 035222.1988   8,750,000 7,000,000 40 Viettel Mua sim
24 038626.1988   5,810,000 4,650,000 51 Viettel Mua sim
25 0793.22.03.88   1,380,000 1,100,000 42 Mobifone Mua sim
26 084.333.1988   8,130,000 6,500,000 47 Vinaphone Mua sim
27 0869.04.01.88   2,250,000 1,800,000 44 Viettel Mua sim
28 0795.26.03.88   1,380,000 1,100,000 48 Mobifone Mua sim
29 0868.03.05.88   3,310,000 2,650,000 46 Viettel Mua sim
30 0869.04.03.88   2,250,000 1,800,000 46 Viettel Mua sim
31 0886.30.05.88   4,060,000 3,250,000 46 Vinaphone Mua sim
32 0886.35.1988   7,500,000 6,000,000 56 Vinaphone Mua sim
33 0793.21.07.88   1,380,000 1,100,000 45 Mobifone Mua sim
34 081987.1988   19,600,000 17,600,000 59 Vinaphone Mua sim
35 0778.39.1988   5,690,000 4,550,000 60 Mobifone Mua sim
36 0961.04.1188   7,500,000 6,000,000 38 Viettel Mua sim
37 0869.07.05.88   2,250,000 1,800,000 51 Viettel Mua sim
38 091999.1988   67,200,000 60,500,000 63 Vinaphone Mua sim
39 0795.26.10.88   1,380,000 1,100,000 46 Mobifone Mua sim
40 0793.30.10.88   1,380,000 1,100,000 39 Mobifone Mua sim
41 0869.08.04.88   2,250,000 1,800,000 51 Viettel Mua sim
42 036556.1988   7,500,000 6,000,000 51 Viettel Mua sim
43 083777.1988   8,130,000 6,500,000 58 Vinaphone Mua sim
44 0795.28.05.88   1,380,000 1,100,000 52 Mobifone Mua sim
45 0939.83.1988   12,500,000 10,000,000 58 Mobifone Mua sim
46 0869.24.06.88   3,310,000 2,650,000 51 Viettel Mua sim
47 0795.25.05.88   1,380,000 1,100,000 49 Mobifone Mua sim
48 0764.07.1988   2,440,000 1,950,000 50 Mobifone Mua sim
49 0353.25.09.88   1,410,000 1,125,000 43 Viettel Mua sim
50 0786.64.1988   2,440,000 1,950,000 57 Mobifone Mua sim