Sim năm sinh 1988

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0898.31.0088   720,000 45 Mobifone Mua sim
2 09312.00088   2,400,000 31 Mobifone Mua sim
3 0937.26.1188   2,500,000 45 Mobifone Mua sim
4 0898.13.00.88   993,000 45 Mobifone Mua sim
5 0793.30.10.88   1,100,000 39 Mobifone Mua sim
6 0869.07.04.88   1,800,000 50 Viettel Mua sim
7 0795.28.05.88   1,100,000 52 Mobifone Mua sim
8 0868.03.05.88   2,650,000 46 Viettel Mua sim
9 0886.35.1988   6,000,000 56 Vinaphone Mua sim
10 0793.27.05.88   1,100,000 49 Mobifone Mua sim
11 0778.39.1988   4,550,000 60 Mobifone Mua sim
12 0869.04.01.88   1,800,000 44 Viettel Mua sim
13 083779.1988   6,500,000 60 Vinaphone Mua sim
14 0869.07.05.88   1,800,000 51 Viettel Mua sim
15 0869.04.10.88   1,800,000 44 Viettel Mua sim
16 0869.08.04.88   1,800,000 51 Viettel Mua sim
17 0795.25.07.88   1,100,000 51 Mobifone Mua sim
18 0886.310.988   1,400,000 51 Vinaphone Mua sim
19 036556.1988   6,000,000 51 Viettel Mua sim
20 0869.24.06.88   2,650,000 51 Viettel Mua sim
21 091999.1988   60,500,000 63 Vinaphone Mua sim
22 0793.21.07.88   1,100,000 45 Mobifone Mua sim
23 0886.30.05.88   3,250,000 46 Vinaphone Mua sim
24 0795.26.10.88   1,100,000 46 Mobifone Mua sim
25 0961.04.1188   6,000,000 38 Viettel Mua sim
26 0889.01.1988   4,650,000 52 Vinaphone Mua sim
27 0795.26.03.88   1,100,000 48 Mobifone Mua sim
28 083777.1988   6,500,000 58 Vinaphone Mua sim
29 0869.04.03.88   1,800,000 46 Viettel Mua sim
30 038626.1988   4,650,000 51 Viettel Mua sim
31 0793.22.03.88   1,100,000 42 Mobifone Mua sim
32 0886.65.1988   6,000,000 59 Vinaphone Mua sim
33 0795.25.05.88   1,100,000 49 Mobifone Mua sim
34 0795.26.05.88   1,100,000 50 Mobifone Mua sim
35 0939.83.1988   10,000,000 58 Mobifone Mua sim
36 0899.79.1988   6,000,000 68 Mobifone Mua sim
37 0373.18.0088   860,000 38 Viettel Mua sim
38 0764.25.1988   1,850,000 50 Mobifone Mua sim
39 0775.64.1988   1,850,000 55 Mobifone Mua sim
40 0346.28.0088   790,000 39 Viettel Mua sim
41 0944.12.05.88   1,550,000 41 Vinaphone Mua sim
42 0704.41.1988   1,850,000 42 Mobifone Mua sim
43 0707.83.1988   2,600,000 51 Mobifone Mua sim
44 0764.71.1988   1,850,000 51 Mobifone Mua sim
45 0846.21.01.88   720,000 38 Vinaphone Mua sim
46 0797.71.1988   1,850,000 57 Mobifone Mua sim
47 0786.57.1988   1,850,000 59 Mobifone Mua sim
48 0777.63.1988   3,000,000 56 Mobifone Mua sim
49 0934.12.00.88   1,275,000 35 Mobifone Mua sim
50 0764.51.1988   1,850,000 49 Mobifone Mua sim