Sim năm sinh 1987

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0898.49.1987   930,000 63 Mobifone Mua sim
2 0898.40.1987   1,105,000 54 Mobifone Mua sim
3 0931.28.12.87   1,070,000 41 Mobifone Mua sim
4 0931.89.1987   3,500,000 55 Mobifone Mua sim
5 0931.88.1987   4,000,000 54 Mobifone Mua sim
6 0898.41.1987   930,000 55 Mobifone Mua sim
7 0706.05.06.87   950,000 39 Mobifone Mua sim
8 0869.07.01.87   1,400,000 46 Viettel Mua sim
9 0869.05.10.87   1,400,000 44 Viettel Mua sim
10 0869.06.11.87   1,400,000 46 Viettel Mua sim
11 081234.1987   10,000,000 43 Vinaphone Mua sim
12 0869.11.03.87   1,400,000 43 Viettel Mua sim
13 0778.39.1987   3,450,000 59 Mobifone Mua sim
14 0869.04.11.87   1,400,000 44 Viettel Mua sim
15 0869.06.05.87   1,400,000 49 Viettel Mua sim
16 0886.77.1987   3,650,000 61 Vinaphone Mua sim
17 0869.07.06.87   1,400,000 51 Viettel Mua sim
18 0868.18.01.87   1,800,000 47 Viettel Mua sim
19 0869.15.12.87   1,400,000 47 Viettel Mua sim
20 0869.18.10.87   1,400,000 48 Viettel Mua sim
21 0978.03.04.87   1,400,000 46 Viettel Mua sim
22 085886.1987   3,950,000 60 Vinaphone Mua sim
23 086669.1987   6,000,000 60 Viettel Mua sim
24 0869.07.08.87   1,400,000 53 Viettel Mua sim
25 0912.23.1987   9,000,000 42 Vinaphone Mua sim
26 0869.01.09.87   1,400,000 48 Viettel Mua sim
27 0869.06.04.87   1,400,000 48 Viettel Mua sim
28 083779.1987   4,150,000 59 Vinaphone Mua sim
29 0886.93.1987   4,650,000 59 Vinaphone Mua sim
30 0869.06.02.87   1,400,000 46 Viettel Mua sim
31 0869.13.05.87   1,400,000 47 Viettel Mua sim
32 0869.05.11.87   1,400,000 45 Viettel Mua sim
33 079868.1987   6,000,000 63 Mobifone Mua sim
34 0707.80.1987   1,125,000 47 Mobifone Mua sim
35 0385.73.1987   1,850,000 51 Viettel Mua sim
36 0567.35.1987   1,050,000 51 Vietnamobile Mua sim
37 0374.06.1987   1,850,000 45 Viettel Mua sim
38 0888.30.01.87   1,550,000 43 Vinaphone Mua sim
39 0769.63.1987   1,850,000 56 Mobifone Mua sim
40 0704.46.1987   1,850,000 46 Mobifone Mua sim
41 0944.03.10.87   1,350,000 36 Vinaphone Mua sim
42 0776.60.1987   1,125,000 51 Mobifone Mua sim
43 0945.19.12.87   1,350,000 46 Vinaphone Mua sim
44 0778.95.1987   2,100,000 61 Mobifone Mua sim
45 0916.29.10.87   1,550,000 43 Vinaphone Mua sim
46 0786.43.1987   1,850,000 53 Mobifone Mua sim
47 0888.28.04.87   1,550,000 53 Vinaphone Mua sim
48 0357.94.1987   1,850,000 53 Viettel Mua sim
49 0914.28.11.87   1,550,000 41 Vinaphone Mua sim
50 0962.06.10.87   1,650,000 39 Viettel Mua sim