Sim năm sinh 1987

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 070.333.1987   4,750,000 3,800,000 41 Mobifone Mua sim
2 0931.88.1987   5,000,000 4,000,000 54 Mobifone Mua sim
3 0931.87.1987   5,000,000 4,000,000 53 Mobifone Mua sim
4 0898.49.1987   1,440,000 1,150,000 63 Mobifone Mua sim
5 0898.34.1987   1,440,000 1,150,000 57 Mobifone Mua sim
6 0898.40.1987   1,440,000 1,150,000 54 Mobifone Mua sim
7 0931.28.12.87   1,500,000 1,200,000 41 Mobifone Mua sim
8 0931.89.1987   4,380,000 3,500,000 55 Mobifone Mua sim
9 0898.41.1987   1,440,000 1,150,000 55 Mobifone Mua sim
10 0869.11.03.87   1,750,000 1,400,000 43 Viettel Mua sim
11 0982.09.05.87   2,250,000 1,800,000 48 Viettel Mua sim
12 0869.07.06.87   1,750,000 1,400,000 51 Viettel Mua sim
13 0912.23.1987   11,300,000 9,000,000 42 Vinaphone Mua sim
14 0869.07.01.87   1,750,000 1,400,000 46 Viettel Mua sim
15 0911.02.1987   12,500,000 10,000,000 38 Vinaphone Mua sim
16 0869.18.10.87   1,750,000 1,400,000 48 Viettel Mua sim
17 035999.1987   8,750,000 7,000,000 60 Viettel Mua sim
18 086669.1987   7,500,000 6,000,000 60 Viettel Mua sim
19 0869.07.08.87   1,750,000 1,400,000 53 Viettel Mua sim
20 084.777.1987   8,130,000 6,500,000 58 Vinaphone Mua sim
21 0869.01.09.87   1,750,000 1,400,000 48 Viettel Mua sim
22 0869.15.12.87   1,750,000 1,400,000 47 Viettel Mua sim
23 0869.06.02.87   1,750,000 1,400,000 46 Viettel Mua sim
24 0869.06.11.87   1,750,000 1,400,000 46 Viettel Mua sim
25 0869.05.11.87   1,750,000 1,400,000 45 Viettel Mua sim
26 081234.1987   12,500,000 10,000,000 43 Vinaphone Mua sim
27 0869.04.11.87   1,750,000 1,400,000 44 Viettel Mua sim
28 0886.93.1987   5,810,000 4,650,000 59 Vinaphone Mua sim
29 085886.1987   4,810,000 3,850,000 60 Vinaphone Mua sim
30 0869.05.10.87   1,750,000 1,400,000 44 Viettel Mua sim
31 0886.77.1987   4,560,000 3,650,000 61 Vinaphone Mua sim
32 0868.18.01.87   2,250,000 1,800,000 47 Viettel Mua sim
33 0978.03.04.87   1,750,000 1,400,000 46 Viettel Mua sim
34 079868.1987   7,500,000 6,000,000 63 Mobifone Mua sim
35 083779.1987   5,190,000 4,150,000 59 Vinaphone Mua sim
36 0778.39.1987   4,310,000 3,450,000 59 Mobifone Mua sim
37 0869.06.04.87   1,750,000 1,400,000 48 Viettel Mua sim
38 081.444.1987   8,130,000 6,500,000 46 Vinaphone Mua sim
39 0869.06.05.87   1,750,000 1,400,000 49 Viettel Mua sim
40 0869.13.05.87   1,750,000 1,400,000 47 Viettel Mua sim
41 0901.25.09.87   2,750,000 2,200,000 41 Mobifone Mua sim
42 0888.3000.87   1,070,000 854,000 42 Vinaphone Mua sim
43 0333.07.08.87   2,440,000 1,950,000 39 Viettel Mua sim
44 0707.80.1987   1,560,000 1,250,000 47 Mobifone Mua sim
45 0762.15.1987   2,440,000 1,950,000 46 Mobifone Mua sim
46 0914.28.11.87   2,060,000 1,650,000 41 Vinaphone Mua sim
47 0386.34.1987   2,440,000 1,950,000 49 Viettel Mua sim
48 0385.73.1987   2,440,000 1,950,000 51 Viettel Mua sim
49 0703.60.1987   1,560,000 1,250,000 41 Mobifone Mua sim
50 0373.85.1987   2,440,000 1,950,000 51 Viettel Mua sim