Sim năm sinh 1986

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 070.333.1986   4,750,000 3,800,000 40 Mobifone Mua sim
2 0935.000.186   3,130,000 2,500,000 32 Mobifone Mua sim
3 0931.89.1986   7,000,000 5,600,000 54 Mobifone Mua sim
4 084.999.1986   9,380,000 7,500,000 63 Vinaphone Mua sim
5 0393.89.1986   7,500,000 6,000,000 56 Viettel Mua sim
6 0795.27.01.86   1,380,000 1,100,000 45 Mobifone Mua sim
7 036556.1986   7,500,000 6,000,000 49 Viettel Mua sim
8 083.777.1986   10,600,000 8,500,000 56 Vinaphone Mua sim
9 0793.31.07.86   1,380,000 1,100,000 44 Mobifone Mua sim
10 079468.1986   8,750,000 7,000,000 58 Mobifone Mua sim
11 0795.27.09.86   1,380,000 1,100,000 53 Mobifone Mua sim
12 0795.27.07.86   1,380,000 1,100,000 51 Mobifone Mua sim
13 0819.39.1986   7,500,000 6,000,000 54 Vinaphone Mua sim
14 0793.28.09.86   1,380,000 1,100,000 52 Mobifone Mua sim
15 0793.29.11.86   1,380,000 1,100,000 46 Mobifone Mua sim
16 083779.1986   8,130,000 6,500,000 58 Vinaphone Mua sim
17 0793.31.05.86   1,380,000 1,100,000 42 Mobifone Mua sim
18 083939.1986   11,300,000 9,000,000 56 Vinaphone Mua sim
19 0888.13.1986   7,500,000 6,000,000 52 Vinaphone Mua sim
20 0795.27.02.86   1,380,000 1,100,000 46 Mobifone Mua sim
21 0886.99.1986   12,500,000 10,000,000 64 Vinaphone Mua sim
22 0795.28.01.86   1,380,000 1,100,000 46 Mobifone Mua sim
23 0793.29.05.86   1,380,000 1,100,000 49 Mobifone Mua sim
24 081975.1986   8,750,000 7,000,000 54 Vinaphone Mua sim
25 0383.69.1986   7,500,000 6,000,000 53 Viettel Mua sim
26 037799.1986   8,750,000 7,000,000 59 Viettel Mua sim
27 0793.23.07.86   1,380,000 1,100,000 45 Mobifone Mua sim
28 0383.99.1986   7,500,000 6,000,000 56 Viettel Mua sim
29 0795.28.10.86   1,380,000 1,100,000 46 Mobifone Mua sim
30 0795.26.12.86   1,380,000 1,100,000 46 Mobifone Mua sim
31 0793.28.11.86   1,380,000 1,100,000 45 Mobifone Mua sim
32 0793.21.02.86   1,380,000 1,100,000 38 Mobifone Mua sim
33 0795.26.03.86   1,380,000 1,100,000 46 Mobifone Mua sim
34 0793.29.09.86   1,380,000 1,100,000 53 Mobifone Mua sim
35 0793.22.01.86   1,380,000 1,100,000 38 Mobifone Mua sim
36 085222.1986   8,750,000 7,000,000 43 Vinaphone Mua sim
37 084.333.1986   9,380,000 7,500,000 45 Vinaphone Mua sim
38 0793.28.01.86   1,380,000 1,100,000 44 Mobifone Mua sim
39 0793.23.10.86   1,380,000 1,100,000 39 Mobifone Mua sim
40 0379.33.1986   7,500,000 6,000,000 49 Viettel Mua sim
41 0333.18.1986   7,500,000 6,000,000 42 Viettel Mua sim
42 0888.99.1986   19,600,000 17,600,000 66 Vinaphone Mua sim
43 038567.1986   7,500,000 6,000,000 53 Viettel Mua sim
44 0795.27.12.86   1,380,000 1,100,000 47 Mobifone Mua sim
45 0795.25.07.86   1,380,000 1,100,000 49 Mobifone Mua sim
46 0793.30.10.86   1,380,000 1,100,000 37 Mobifone Mua sim
47 0795.28.03.86   1,380,000 1,100,000 48 Mobifone Mua sim
48 035995.1986   5,810,000 4,650,000 55 Viettel Mua sim
49 082.444.1986   8,130,000 6,500,000 46 Vinaphone Mua sim
50 0795.25.10.86   1,380,000 1,100,000 43 Mobifone Mua sim