Sim năm sinh 1986

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0931.17.00.86   643,000 35 Mobifone Mua sim
2 0795.28.03.86   1,100,000 48 Mobifone Mua sim
3 0795.27.02.86   1,100,000 46 Mobifone Mua sim
4 0793.23.07.86   1,100,000 45 Mobifone Mua sim
5 0793.28.11.86   1,100,000 45 Mobifone Mua sim
6 079468.1986   7,000,000 58 Mobifone Mua sim
7 0333.18.1986   6,000,000 42 Viettel Mua sim
8 081975.1986   7,000,000 54 Vinaphone Mua sim
9 0793.22.01.86   1,100,000 38 Mobifone Mua sim
10 0795.26.12.86   1,100,000 46 Mobifone Mua sim
11 0383.99.1986   6,000,000 56 Viettel Mua sim
12 0793.30.11.86   1,100,000 38 Mobifone Mua sim
13 0793.20.03.86   1,100,000 38 Mobifone Mua sim
14 0793.27.01.86   1,100,000 43 Mobifone Mua sim
15 084868.1986   4,650,000 58 Vinaphone Mua sim
16 0973.97.1986   8,000,000 59 Viettel Mua sim
17 0793.28.09.86   1,100,000 52 Mobifone Mua sim
18 0886.99.1986   10,000,000 64 Vinaphone Mua sim
19 085222.1986   7,000,000 43 Vinaphone Mua sim
20 0793.29.05.86   1,100,000 49 Mobifone Mua sim
21 0795.26.03.86   1,100,000 46 Mobifone Mua sim
22 0886.30.01.86   3,250,000 40 Vinaphone Mua sim
23 0819.39.1986   6,000,000 54 Vinaphone Mua sim
24 038567.1986   6,000,000 53 Viettel Mua sim
25 0793.31.05.86   1,100,000 42 Mobifone Mua sim
26 0795.25.10.86   1,100,000 43 Mobifone Mua sim
27 085279.1986   3,150,000 55 Vinaphone Mua sim
28 0939.16.1986   9,000,000 52 Mobifone Mua sim
29 0793.30.10.86   1,100,000 37 Mobifone Mua sim
30 0795.27.12.86   1,100,000 47 Mobifone Mua sim
31 0379.33.1986   6,000,000 49 Viettel Mua sim
32 0795.27.07.86   1,100,000 51 Mobifone Mua sim
33 0886.77.1986   6,000,000 60 Vinaphone Mua sim
34 035995.1986   4,650,000 55 Viettel Mua sim
35 0393.89.1986   6,000,000 56 Viettel Mua sim
36 0793.23.10.86   1,100,000 39 Mobifone Mua sim
37 0795.27.09.86   1,100,000 53 Mobifone Mua sim
38 0793.31.07.86   1,100,000 44 Mobifone Mua sim
39 0793.29.09.86   1,100,000 53 Mobifone Mua sim
40 0795.27.01.86   1,100,000 45 Mobifone Mua sim
41 0795.27.10.86   1,100,000 45 Mobifone Mua sim
42 083939.1986   9,000,000 56 Vinaphone Mua sim
43 036556.1986   6,000,000 49 Viettel Mua sim
44 0778.39.1986   4,550,000 58 Mobifone Mua sim
45 0795.28.01.86   1,100,000 46 Mobifone Mua sim
46 0795.28.11.86   1,100,000 47 Mobifone Mua sim
47 0793.29.11.86   1,100,000 46 Mobifone Mua sim
48 0795.28.10.86   1,100,000 46 Mobifone Mua sim
49 0888.13.1986   6,000,000 52 Vinaphone Mua sim
50 083779.1986   6,500,000 58 Vinaphone Mua sim