Sim năm sinh 1986

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 070.333.1986   4,750,000 3,800,000 40 Mobifone Mua sim
2 084868.1986   5,810,000 4,650,000 58 Vinaphone Mua sim
3 0795.28.10.86   1,380,000 1,100,000 46 Mobifone Mua sim
4 085222.1986   8,750,000 7,000,000 43 Vinaphone Mua sim
5 0793.30.11.86   1,380,000 1,100,000 38 Mobifone Mua sim
6 083.777.1986   10,600,000 8,500,000 56 Vinaphone Mua sim
7 0888.13.1986   7,500,000 6,000,000 52 Vinaphone Mua sim
8 038567.1986   7,500,000 6,000,000 53 Viettel Mua sim
9 037799.1986   8,750,000 7,000,000 59 Viettel Mua sim
10 0795.28.01.86   1,380,000 1,100,000 46 Mobifone Mua sim
11 0819.39.1986   7,500,000 6,000,000 54 Vinaphone Mua sim
12 0793.29.05.86   1,380,000 1,100,000 49 Mobifone Mua sim
13 083779.1986   8,130,000 6,500,000 58 Vinaphone Mua sim
14 0886.30.01.86   4,060,000 3,250,000 40 Vinaphone Mua sim
15 084.999.1986   9,380,000 7,500,000 63 Vinaphone Mua sim
16 0793.31.07.86   1,380,000 1,100,000 44 Mobifone Mua sim
17 0793.22.01.86   1,380,000 1,100,000 38 Mobifone Mua sim
18 0795.27.02.86   1,380,000 1,100,000 46 Mobifone Mua sim
19 0793.31.05.86   1,380,000 1,100,000 42 Mobifone Mua sim
20 0888.99.1986   19,600,000 17,600,000 66 Vinaphone Mua sim
21 0886.99.1986   12,500,000 10,000,000 64 Vinaphone Mua sim
22 0793.28.01.86   1,380,000 1,100,000 44 Mobifone Mua sim
23 0793.21.02.86   1,380,000 1,100,000 38 Mobifone Mua sim
24 0793.28.11.86   1,380,000 1,100,000 45 Mobifone Mua sim
25 0333.18.1986   7,500,000 6,000,000 42 Viettel Mua sim
26 0793.28.09.86   1,380,000 1,100,000 52 Mobifone Mua sim
27 081975.1986   8,750,000 7,000,000 54 Vinaphone Mua sim
28 035995.1986   5,810,000 4,650,000 55 Viettel Mua sim
29 082.444.1986   8,130,000 6,500,000 46 Vinaphone Mua sim
30 0393.89.1986   7,500,000 6,000,000 56 Viettel Mua sim
31 0795.27.12.86   1,380,000 1,100,000 47 Mobifone Mua sim
32 0973.97.1986   10,000,000 8,000,000 59 Viettel Mua sim
33 083939.1986   11,300,000 9,000,000 56 Vinaphone Mua sim
34 079468.1986   8,750,000 7,000,000 58 Mobifone Mua sim
35 033993.1986   8,750,000 7,000,000 51 Viettel Mua sim
36 0379.33.1986   7,500,000 6,000,000 49 Viettel Mua sim
37 0793.27.01.86   1,380,000 1,100,000 43 Mobifone Mua sim
38 0795.28.03.86   1,380,000 1,100,000 48 Mobifone Mua sim
39 0793.30.10.86   1,380,000 1,100,000 37 Mobifone Mua sim
40 0795.25.07.86   1,380,000 1,100,000 49 Mobifone Mua sim
41 036556.1986   7,500,000 6,000,000 49 Viettel Mua sim
42 0795.27.09.86   1,380,000 1,100,000 53 Mobifone Mua sim
43 085279.1986   3,940,000 3,150,000 55 Vinaphone Mua sim
44 0383.99.1986   7,500,000 6,000,000 56 Viettel Mua sim
45 0886.77.1986   7,500,000 6,000,000 60 Vinaphone Mua sim
46 0795.27.10.86   1,380,000 1,100,000 45 Mobifone Mua sim
47 084.333.1986   9,380,000 7,500,000 45 Vinaphone Mua sim
48 082.777.1986   9,380,000 7,500,000 55 Vinaphone Mua sim
49 0795.27.07.86   1,380,000 1,100,000 51 Mobifone Mua sim
50 0793.20.03.86   1,380,000 1,100,000 38 Mobifone Mua sim