Sim Năm Sinh 1985

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 0869.93.1985 2.640.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
2 0862.88.1985 3.380.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
3 0867.79.1985 4.490.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
4 0862.85.1985 3.380.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
5 0867.86.1985 2.580.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
6 0865.11.1985 3.380.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
7 0862.89.1985 3.380.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
8 0862.66.1985 3.380.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
9 0862.99.1985 3.380.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
10 0862.86.1985 3.380.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
11 0867.69.1985 2.580.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
12 0862.68.1985 3.480.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
13 0867.99.1985 2.580.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
14 0869.11.1985 3.380.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
15 0867.78.1985 2.580.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
16 0866.81.1985 2.580.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
17 0866.85.1985 4.480.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
18 0862.11.1985 3.380.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
19 0867.68.1985 4.480.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
20 0862.33.1985 3.480.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
21 0869.39.1985 3.380.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
22 0867.67.1985 2.880.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
23 0886.61.1985 3.890.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
24 0888.15.11.85 2.390.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
25 0886.83.1985 3.190.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
26 0888.16.05.85 2.390.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
27 0886.91.1985 3.490.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
28 0859.86.1985 2.390.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
29 0888.04.02.85 2.390.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
30 0888.30.07.85 2.390.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
31 081.688.1985 4.290.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
32 0856.33.1985 2.390.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
33 0889.87.1985 3.190.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
34 0888.18.09.85 2.390.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
35 0888.26.12.85 2.390.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
36 0813.55.1985 2.690.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
37 0888.18.12.85 2.390.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
38 0886.95.1985 3.590.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
39 0813.66.1985 2.690.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
40 0838.96.1985 2.690.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
41 0818.99.1985 4.490.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
42 0888.22.10.85 2.390.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
43 0888.24.06.85 2.390.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
44 0888.06.09.85 2.490.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
45 0812.66.1985 2.690.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
46 0888.04.06.85 2.390.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
47 0888.22.03.85 2.390.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
48 0888.17.12.85 2.390.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
49 0886.01.01.85 2.490.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
50 0812.33.1985 2.390.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua