Sim Năm Sinh 1985

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 08.1981.1985 12.600.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
2 08.19.19.1985 13.600.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
3 08.29.02.1985 12.000.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
4 08.1991.1985 12.600.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
5 08.5678.1985 16.200.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
6 08.1984.1985 20.000.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
7 08.1990.1985 14.000.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
8 08.22.06.1985 17.700.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
9 08.1982.1985 17.000.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
10 08.1980.1985 17.000.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
11 08.1987.1985 15.000.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
12 08.27.12.1985 13.500.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
13 08.13.10.1985 11.500.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
14 08.29.08.1985 17.700.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
15 0819.88.1985 13.500.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
16 08.22.12.1985 16.200.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
17 089.666.1985 19.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
18 08.2222.1985 16.000.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
19 0815.07.1985 10.829.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
20 0888.83.1985 17.100.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
21 08.24.12.1985 10.800.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
22 0888.11.1985 18.000.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
23 0889.89.1985 12.000.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
24 08.1998.1985 14.000.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
25 08.2929.1985 12.000.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
26 08.2607.1985 12.000.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
27 0898.89.1985 14.234.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
28 088.999.1985 16.400.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
29 08.1997.1985 14.000.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua