Sim năm sinh 1985

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 070.333.1985   4,750,000 3,800,000 39 Mobifone Mua sim
2 088669.1985   7,500,000 6,000,000 60 Vinaphone Mua sim
3 0869.19.08.85   1,750,000 1,400,000 54 Viettel Mua sim
4 0869.03.08.85   1,750,000 1,400,000 47 Viettel Mua sim
5 0869.07.05.85   1,750,000 1,400,000 48 Viettel Mua sim
6 0869.18.04.85   1,750,000 1,400,000 49 Viettel Mua sim
7 0869.06.09.85   1,750,000 1,400,000 51 Viettel Mua sim
8 0869.03.01.85   1,750,000 1,400,000 40 Viettel Mua sim
9 0869.05.08.85   1,750,000 1,400,000 49 Viettel Mua sim
10 0869.19.09.85   1,750,000 1,400,000 55 Viettel Mua sim
11 036555.1985   8,750,000 7,000,000 47 Viettel Mua sim
12 0869.19.04.85   1,750,000 1,400,000 50 Viettel Mua sim
13 0333.98.1985   7,500,000 6,000,000 49 Viettel Mua sim
14 079868.1985   7,500,000 6,000,000 61 Mobifone Mua sim
15 033999.1985   11,300,000 9,000,000 56 Viettel Mua sim
16 0913.05.07.85   47,700,000 42,900,000 38 Vinaphone Mua sim
17 0869.06.11.85   1,750,000 1,400,000 44 Viettel Mua sim
18 0869.03.05.85   2,250,000 1,800,000 44 Viettel Mua sim
19 033789.1985   8,750,000 7,000,000 53 Viettel Mua sim
20 0869.04.09.85   1,750,000 1,400,000 49 Viettel Mua sim
21 0778.39.1985   4,310,000 3,450,000 57 Mobifone Mua sim
22 0869.09.12.85   1,750,000 1,400,000 48 Viettel Mua sim
23 0869.18.11.85   2,250,000 1,800,000 47 Viettel Mua sim
24 083777.1985   5,190,000 4,150,000 55 Vinaphone Mua sim
25 0869.08.02.85   1,750,000 1,400,000 46 Viettel Mua sim
26 0869.07.01.85   1,750,000 1,400,000 44 Viettel Mua sim
27 0869.18.02.85   1,750,000 1,400,000 47 Viettel Mua sim
28 0869.19.11.85   1,750,000 1,400,000 48 Viettel Mua sim
29 0868.21.06.85   1,880,000 1,500,000 44 Viettel Mua sim
30 081333.1985   8,750,000 7,000,000 41 Vinaphone Mua sim
31 093666.1985   14,700,000 13,200,000 53 Mobifone Mua sim
32 0869.09.06.85   1,750,000 1,400,000 51 Viettel Mua sim
33 0869.10.06.85   1,750,000 1,400,000 43 Viettel Mua sim
34 0869.13.06.85   1,750,000 1,400,000 46 Viettel Mua sim
35 081.444.1985   8,130,000 6,500,000 44 Vinaphone Mua sim
36 0869.06.12.85   1,750,000 1,400,000 45 Viettel Mua sim
37 0869.07.10.85   1,750,000 1,400,000 44 Viettel Mua sim
38 0777.00.08.85   5,190,000 4,150,000 42 Mobifone Mua sim
39 0869.06.03.85   1,750,000 1,400,000 45 Viettel Mua sim
40 0869.03.03.85   3,310,000 2,650,000 42 Viettel Mua sim
41 0869.16.02.85   1,750,000 1,400,000 45 Viettel Mua sim
42 0869.03.11.85   1,750,000 1,400,000 41 Viettel Mua sim
43 083779.1985   5,190,000 4,150,000 57 Vinaphone Mua sim
44 0869.18.07.85   1,750,000 1,400,000 52 Viettel Mua sim
45 0869.07.09.85   1,750,000 1,400,000 52 Viettel Mua sim
46 0869.17.03.85   1,750,000 1,400,000 47 Viettel Mua sim
47 0869.04.12.85   1,750,000 1,400,000 43 Viettel Mua sim
48 0967.04.11.85   1,880,000 1,500,000 41 Viettel Mua sim
49 0869.11.03.85   1,750,000 1,400,000 41 Viettel Mua sim
50 085886.1985   4,810,000 3,850,000 58 Vinaphone Mua sim