Sim Năm Sinh 1985

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 070.333.1985 2.650.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
2 085.777.1985 2.500.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
3 0349.05.1985 700.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
4 0974.53.1985 2.800.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
5 07.9993.1985 2.050.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
6 0786.28.1985 1.680.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
7 0567.72.1985 880.000 Sim năm sinh Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
8 0368.87.1985 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
9 0353.75.1985 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
10 0764.49.1985 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
11 0786.67.1985 1.680.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
12 0792.74.1985 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
13 0703.55.1985 2.130.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
14 0383.92.1985 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
15 0786.60.1985 1.180.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
16 0762.21.1985 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
17 0774.94.1985 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
18 0393.31.1985 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
19 0348.21.1985 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
20 0826.31.1985 1.830.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
21 0796.20.1985 1.180.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
22 0703.25.1985 1.680.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
23 0703.64.1985 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
24 0769.86.1985 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
25 0764.32.1985 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
26 0765.75.1985 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
27 0797.59.1985 1.680.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
28 0386.92.1985 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
29 0797.71.1985 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
30 0385.73.1985 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
31 0797.47.1985 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
32 0777.96.1985 3.000.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
33 0707.85.1985 2.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
34 0784.45.1985 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
35 0707.81.1985 2.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
36 0852.17.1985 1.830.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
37 0799.97.1985 2.600.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
38 0354.27.1985 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
39 0384.17.1985 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
40 0786.03.1985 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
41 0774.15.1985 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
42 0786.00.1985 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
43 0785.99.1985 2.130.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
44 077.5.02.1985 1.900.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
45 0353.64.1985 1.830.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
46 0857.57.1985 1.830.000 Sim năm sinh Vinaphone Vinaphone Đặt mua
47 0764.99.1985 2.130.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
48 0769.61.1985 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
49 0775.97.1985 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
50 0786.64.1985 1.830.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua