Sim năm sinh

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 079.858.1991   2,880,000 2,300,000 57 Mobifone Mua sim
2 0776.79.19.79   7,250,000 5,800,000 62 Mobifone Mua sim
3 0703.23.01.23   3,630,000 2,900,000 21 Mobifone Mua sim
4 0798.18.00.99   2,130,000 1,700,000 51 Mobifone Mua sim
5 0971.14.03.03   2,000,000 1,600,000 28 Viettel Mua sim
6 0961.16.02.02   9,880,000 7,900,000 27 Viettel Mua sim
7 0783.22.11.66   3,630,000 2,900,000 36 Mobifone Mua sim
8 070.333.1974   4,750,000 3,800,000 37 Mobifone Mua sim
9 070.316.1991   2,130,000 1,700,000 37 Mobifone Mua sim
10 0764.22.01.23   1,500,000 1,200,000 27 Mobifone Mua sim
11 0764.22.11.99   3,130,000 2,500,000 41 Mobifone Mua sim
12 070.333.1975   4,750,000 3,800,000 38 Mobifone Mua sim
13 0784.11.10.10   2,130,000 1,700,000 23 Mobifone Mua sim
14 079.818.1979   5,000,000 4,000,000 59 Mobifone Mua sim
15 0703.22.00.88   3,130,000 2,500,000 30 Mobifone Mua sim
16 0971.21.06.06   2,130,000 1,700,000 32 Viettel Mua sim
17 0703.11.05.05   1,630,000 1,300,000 22 Mobifone Mua sim
18 0703.22.07.07   2,130,000 1,700,000 28 Mobifone Mua sim
19 0797.17.11.88   2,130,000 1,700,000 49 Mobifone Mua sim
20 0971.22.02.02   8,630,000 6,900,000 25 Viettel Mua sim
21 0703.22.02.02   3,130,000 2,500,000 18 Mobifone Mua sim
22 0783.22.00.22   5,750,000 4,600,000 26 Mobifone Mua sim
23 0783.22.00.99   2,630,000 2,100,000 40 Mobifone Mua sim
24 070.333.1976   4,750,000 3,800,000 39 Mobifone Mua sim
25 0961.15.03.03   2,000,000 1,600,000 28 Viettel Mua sim
26 0765.22.12.12   3,380,000 2,700,000 28 Mobifone Mua sim
27 079.818.1991   5,500,000 4,400,000 53 Mobifone Mua sim
28 0784.11.12.12   2,130,000 1,700,000 27 Mobifone Mua sim
29 0798.18.01.23   3,130,000 2,500,000 39 Mobifone Mua sim
30 0703.22.01.23   3,380,000 2,700,000 20 Mobifone Mua sim
31 0792.22.01.10   2,130,000 1,700,000 24 Mobifone Mua sim
32 0703.11.09.09   2,130,000 1,700,000 30 Mobifone Mua sim
33 0792.22.10.10   2,630,000 2,100,000 24 Mobifone Mua sim
34 0708.31.11.77   1,250,000 1,000,000 35 Mobifone Mua sim
35 0703.22.12.34   4,380,000 3,500,000 24 Mobifone Mua sim
36 0703.11.06.06   1,630,000 1,300,000 24 Mobifone Mua sim
37 098.117.0505   2,630,000 2,100,000 36 Viettel Mua sim
38 0792.22.10.01   2,130,000 1,700,000 24 Mobifone Mua sim
39 0971.26.03.03   2,000,000 1,600,000 31 Viettel Mua sim
40 0783.22.00.11   2,880,000 2,300,000 24 Mobifone Mua sim
41 0971.29.11.55   2,250,000 1,800,000 40 Viettel Mua sim
42 0783.22.11.55   3,630,000 2,900,000 34 Mobifone Mua sim
43 0703.22.00.77   2,250,000 1,800,000 28 Mobifone Mua sim
44 0971.23.05.05   9,130,000 7,300,000 32 Viettel Mua sim
45 0961.00.05.05   9,880,000 7,900,000 26 Viettel Mua sim
46 070.333.1972   4,750,000 3,800,000 35 Mobifone Mua sim
47 0703.22.00.33   2,880,000 2,300,000 20 Mobifone Mua sim
48 070.333.1983   4,750,000 3,800,000 37 Mobifone Mua sim
49 0703.11.00.77   2,130,000 1,700,000 26 Mobifone Mua sim
50 070.333.1988   5,750,000 4,600,000 42 Mobifone Mua sim