Sim năm sinh

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0898.14.11.77   860,000 46 Mobifone Mua sim
2 0898.30.0440   825,000 36 Mobifone Mua sim
3 0911.04.04.08   1,800,000 27 Vinaphone Mua sim
4 0938.23.00.89   650,000 42 Mobifone Mua sim
5 0938.14.0909   1,210,000 43 Mobifone Mua sim
6 0903.04.11.00   650,000 18 Mobifone Mua sim
7 0934.09.0660   930,000 37 Mobifone Mua sim
8 0898.12.00.44   783,000 36 Mobifone Mua sim
9 0931.24.09.69   713,000 43 Mobifone Mua sim
10 0934.13.0707   1,365,000 34 Mobifone Mua sim
11 0886.101.138   713,000 36 Vinaphone Mua sim
12 0898.14.1991   1,175,000 50 Mobifone Mua sim
13 0898.40.1985   1,105,000 52 Mobifone Mua sim
14 0931.13.02.62   643,000 27 Mobifone Mua sim
15 0898.13.0990   860,000 47 Mobifone Mua sim
16 0858.031.168   713,000 40 Vinaphone Mua sim
17 0898.10.0707   860,000 40 Mobifone Mua sim
18 0898.31.00.22   860,000 33 Mobifone Mua sim
19 0907.28.0101   930,000 28 Mobifone Mua sim
20 0898.31.1100   650,000 31 Mobifone Mua sim
21 0846.010.939   713,000 40 Vinaphone Mua sim
22 0938.06.0246   1,400,000 38 Mobifone Mua sim
23 0849.000.138   755,000 33 Vinaphone Mua sim
24 0898.12.1144   720,000 38 Mobifone Mua sim
25 0843.111.278   713,000 35 Vinaphone Mua sim
26 0912.06.02.14   1,140,000 25 Vinaphone Mua sim
27 0932.15.04.04   1,133,000 28 Mobifone Mua sim
28 0901.30.1144   720,000 23 Mobifone Mua sim
29 0934.03.0550   720,000 29 Mobifone Mua sim
30 0784.02.0123   930,000 27 Mobifone Mua sim
31 0938.17.00.44   790,000 36 Mobifone Mua sim
32 0931.31.00.98   643,000 34 Mobifone Mua sim
33 0898.14.1221   650,000 36 Mobifone Mua sim
34 0788.260.379   895,000 50 Mobifone Mua sim
35 0707.07.0246   7,000,000 33 Mobifone Mua sim
36 0898.13.00.88   993,000 45 Mobifone Mua sim
37 0908.270.068   1,140,000 40 Mobifone Mua sim
38 0934.070.269   580,000 40 Mobifone Mua sim
39 0938.12.0707   1,800,000 37 Mobifone Mua sim
40 0898.48.1980   930,000 55 Mobifone Mua sim
41 0932.02.12.12   6,500,000 22 Mobifone Mua sim
42 0931.17.00.33   993,000 27 Mobifone Mua sim
43 0898.41.2005   790,000 37 Mobifone Mua sim
44 0901.19.0440   720,000 28 Mobifone Mua sim
45 0901.31.0440   720,000 22 Mobifone Mua sim
46 0931.89.1998   5,400,000 57 Mobifone Mua sim
47 0931.13.0055   1,000,000 27 Mobifone Mua sim
48 0932.010.559   713,000 34 Mobifone Mua sim
49 0816.04.04.38   713,000 34 Vinaphone Mua sim
50 0898.14.0110   650,000 32 Mobifone Mua sim