Sim năm sinh

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0798.18.11.77   1,630,000 1,300,000 49 Mobifone Mua sim
2 0703.11.08.08   2,130,000 1,700,000 28 Mobifone Mua sim
3 0708.24.00.44   1,250,000 1,000,000 29 Mobifone Mua sim
4 0783.22.12.34   4,380,000 3,500,000 32 Mobifone Mua sim
5 0703.11.00.99   3,130,000 2,500,000 30 Mobifone Mua sim
6 0784.11.10.10   2,130,000 1,700,000 23 Mobifone Mua sim
7 0703.22.06.06   2,130,000 1,700,000 26 Mobifone Mua sim
8 0798.18.08.80   2,130,000 1,700,000 49 Mobifone Mua sim
9 078.333.2002   2,130,000 1,700,000 28 Mobifone Mua sim
10 0703.11.06.06   1,630,000 1,300,000 24 Mobifone Mua sim
11 0765.22.00.88   3,630,000 2,900,000 38 Mobifone Mua sim
12 0971.23.00.11   7,130,000 5,700,000 24 Viettel Mua sim
13 0783.22.00.99   2,630,000 2,100,000 40 Mobifone Mua sim
14 0961.23.00.77   7,130,000 5,700,000 35 Viettel Mua sim
15 0703.11.01.13   1,500,000 1,200,000 17 Mobifone Mua sim
16 0961.00.05.05   9,880,000 7,900,000 26 Viettel Mua sim
17 0971.15.11.55   7,130,000 5,700,000 35 Viettel Mua sim
18 0703.27.12.34   2,880,000 2,300,000 29 Mobifone Mua sim
19 0703.22.04.04   2,880,000 2,300,000 22 Mobifone Mua sim
20 0703.22.00.11   2,880,000 2,300,000 16 Mobifone Mua sim
21 0703.27.11.00   1,250,000 1,000,000 21 Mobifone Mua sim
22 0792.22.10.01   2,130,000 1,700,000 24 Mobifone Mua sim
23 0792.22.06.06   2,630,000 2,100,000 34 Mobifone Mua sim
24 0981.18.05.05   9,130,000 7,300,000 37 Viettel Mua sim
25 0961.15.03.03   2,000,000 1,600,000 28 Viettel Mua sim
26 079.345.1991   5,750,000 4,600,000 48 Mobifone Mua sim
27 0971.19.03.03   2,000,000 1,600,000 33 Viettel Mua sim
28 070.333.1984   4,750,000 3,800,000 38 Mobifone Mua sim
29 0792.22.11.00   3,630,000 2,900,000 24 Mobifone Mua sim
30 0783.22.11.77   3,130,000 2,500,000 38 Mobifone Mua sim
31 0797.17.11.22   1,630,000 1,300,000 37 Mobifone Mua sim
32 0765.231.234   3,630,000 2,900,000 33 Mobifone Mua sim
33 079.868.1991   8,250,000 6,600,000 58 Mobifone Mua sim
34 0798.18.06.06   2,130,000 1,700,000 45 Mobifone Mua sim
35 0961.23.05.05   9,880,000 7,900,000 31 Viettel Mua sim
36 0971.16.05.05   2,130,000 1,700,000 34 Viettel Mua sim
37 0971.12.05.05   2,130,000 1,700,000 30 Viettel Mua sim
38 0703.11.00.88   3,130,000 2,500,000 28 Mobifone Mua sim
39 0798.18.11.22   2,130,000 1,700,000 39 Mobifone Mua sim
40 0792.22.00.55   3,630,000 2,900,000 32 Mobifone Mua sim
41 0798.18.00.88   2,130,000 1,700,000 49 Mobifone Mua sim
42 0765.22.11.44   2,630,000 2,100,000 32 Mobifone Mua sim
43 070.333.1985   4,750,000 3,800,000 39 Mobifone Mua sim
44 070.333.1978   4,750,000 3,800,000 41 Mobifone Mua sim
45 0783.22.11.66   3,630,000 2,900,000 36 Mobifone Mua sim
46 0961.21.06.06   2,130,000 1,700,000 31 Viettel Mua sim
47 0798.18.00.99   2,130,000 1,700,000 51 Mobifone Mua sim
48 0797.17.11.88   2,130,000 1,700,000 49 Mobifone Mua sim
49 0792.22.00.44   3,630,000 2,900,000 30 Mobifone Mua sim
50 0798.18.08.08   3,130,000 2,500,000 49 Mobifone Mua sim