Sim lục quý

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0902.111111   1,375,000,000 17 Mobifone Mua sim
2 0389.333333   935,000,000 38 Viettel Mua sim
3 0973.777777   4,290,000,000 61 Viettel Mua sim
4 0913.555555   4,290,000,000 43 Vinaphone Mua sim
5 0909.444444   1,760,000,000 42 Mobifone Mua sim
6 0389.555555   1,210,000,000 50 Viettel Mua sim
7 0368.333333   935,000,000 35 Viettel Mua sim
8 0365.666.666   1,375,000,000 50 Viettel Mua sim
9 0988.444444   1,320,000,000 49 Viettel Mua sim
10 0915.444444   1,098,900,000 39 Vinaphone Mua sim
11 0967.222222   1,100,000,000 34 Viettel Mua sim
12 0941.777.777   1,350,000,000 56 Vinaphone Mua sim
13 0367.111111   255,000,000 22 Viettel Mua sim
14 0585.000.000   186,000,000 18 Vietnamobile Mua sim
15 081.55.55.55.5   2,122,000,000 44 Vinaphone Mua sim
16 098.44.44.44.4   2,500,000,000 45 Viettel Mua sim
17 0826.55.55.55   770,000,000 46 Vinaphone Mua sim
18 0814.66.66.66   1,840,000,000 49 Vinaphone Mua sim
19 0834.666666   980,000,000 51 Vinaphone Mua sim
20 099.66.66.66.6   6,600,000,000 60 Gmobile Mua sim
21 0978.77.77.77   2,555,000,000 66 Viettel Mua sim
22 0707.000000   999,000,000 14 Mobifone Mua sim
23 0385.66.66.66   799,000,000 52 Viettel Mua sim
24 096.22.22.22.2   3,500,000,000 29 Viettel Mua sim
25 0854.88.88.88   1,455,000,000 65 Vinaphone Mua sim
26 0961.44.44.44   540,000,000 40 Viettel Mua sim
27 0843.88.88.88   1,455,000,000 63 Vinaphone Mua sim
28 094.22.22.22.2   2,500,000,000 27 Vinaphone Mua sim
29 0828.777777   950,000,000 60 Vinaphone Mua sim
30 0827.55.55.55   500,000,000 47 Vinaphone Mua sim
31 084.55.55.55.5   1,900,000,000 47 Vinaphone Mua sim
32 081.44.44.44.4   1,200,000,000 37 Vinaphone Mua sim
33 094.11.11.11.1   1,500,000,000 20 Vinaphone Mua sim
34 0916.55.55.55   2,222,000,000 46 Vinaphone Mua sim
35 0367.55.55.55   480,000,000 46 Viettel Mua sim
36 0855.33.33.33   535,000,000 36 Vinaphone Mua sim
37 0845.88.88.88   1,677,000,000 65 Vinaphone Mua sim
38 0270.7777777   450,000,000 58 Máy bàn Mua sim
39 0949.888888   3,300,000,000 70 Vinaphone Mua sim
40 0889.777777   1,500,000,000 67 Vinaphone Mua sim