Sim lục quý

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0365.666.666   1,530,000,000 1,375,000,000 50 Viettel Mua sim
2 0902.111111   2,440,000,000 2,200,000,000 17 Mobifone Mua sim
3 0973.777777   4,770,000,000 4,290,000,000 61 Viettel Mua sim
4 0988.444444   1,960,000,000 1,760,000,000 49 Viettel Mua sim
5 0389.333333   1,040,000,000 935,000,000 38 Viettel Mua sim
6 0368.333333   1,040,000,000 935,000,000 35 Viettel Mua sim
7 0889.000000   428,000,000 385,000,000 25 Vinaphone Mua sim
8 0389.555555   1,340,000,000 1,210,000,000 50 Viettel Mua sim
9 0913.555555   4,770,000,000 4,290,000,000 43 Vinaphone Mua sim
10 0919.000000   2,320,000,000 2,090,000,000 19 Vinaphone Mua sim
11 0365.000000   306,000,000 275,000,000 14 Viettel Mua sim
12 0915.444444   1,220,000,000 1,098,900,000 39 Vinaphone Mua sim
13 0909.444444   1,960,000,000 1,760,000,000 42 Mobifone Mua sim
14 0941.777.777   1,360,000,000 56 Vinaphone Mua sim
15 0886.222.222   886,000,000 34 Vinaphone Mua sim
16 0914.999999   4,200,000,000 68 Vinaphone Mua sim
17 081.33.33.33.3   2,184,000,000 30 Vinaphone Mua sim
18 0903.555555   2,712,000,000 42 Mobifone Mua sim
19 0828.777777   950,000,000 60 Vinaphone Mua sim
20 0589.666666   450,000,000 58 Vietnamobile Mua sim
21 0889.777777   1,500,000,000 67 Vinaphone Mua sim
22 039.66.66.66.6   3,344,000,000 54 Viettel Mua sim
23 0865.999999   2,600,000,000 73 Viettel Mua sim
24 0832.999.999   2,600,000,000 67 Vinaphone Mua sim
25 0762.444444   250,000,000 39 Mobifone Mua sim
26 0329.333.333   599,000,000 32 Viettel Mua sim
27 0867.99.99.99   2,900,000,000 75 Viettel Mua sim
28 0263.999.9999   888,000,000 74 Máy bàn Mua sim
29 05.99.99.99.99   16,000,000,000 77 Gmobile Mua sim
30 0813.11.11.11   325,000,000 18 Vinaphone Mua sim
31 0979.222222   2,000,000,000 37 Viettel Mua sim
32 0397.88.88.88   1,215,000,000 67 Viettel Mua sim
33 03.88.88.88.88   18,000,000,000 67 Viettel Mua sim
34 085555.5555   7,500,000,000 48 Vinaphone Mua sim
35 0292.7777777   1,250,000,000 62 Máy bàn Mua sim
36 0912.333333   5,000,000,000 30 Vinaphone Mua sim
37 02.99.99.99.999   5,000,000,000 83 Máy bàn Mua sim