Sim lục quý

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0889.000000   428,000,000 385,000,000 25 Vinaphone Mua sim
2 0389.555555   1,340,000,000 1,210,000,000 50 Viettel Mua sim
3 0365.666.666   1,530,000,000 1,375,000,000 50 Viettel Mua sim
4 0909.444444   1,960,000,000 1,760,000,000 42 Mobifone Mua sim
5 0988.444444   1,960,000,000 1,760,000,000 49 Viettel Mua sim
6 0915.444444   1,220,000,000 1,098,900,000 39 Vinaphone Mua sim
7 0919.000000   2,320,000,000 2,090,000,000 19 Vinaphone Mua sim
8 0913.555555   4,770,000,000 4,290,000,000 43 Vinaphone Mua sim
9 0902.111111   2,440,000,000 2,200,000,000 17 Mobifone Mua sim
10 0368.333333   1,040,000,000 935,000,000 35 Viettel Mua sim
11 0973.777777   4,770,000,000 4,290,000,000 61 Viettel Mua sim
12 0389.333333   1,040,000,000 935,000,000 38 Viettel Mua sim
13 0365.000000   306,000,000 275,000,000 14 Viettel Mua sim
14 0375.888.888   1,000,000,000 63 Viettel Mua sim
15 081.44.44.44.4   1,200,000,000 37 Vinaphone Mua sim
16 0946.99.99.99   3,900,000,000 73 Vinaphone Mua sim
17 07.99.99.99.99   22,000,000,000 79 Mobifone Mua sim
18 0345.999.999   5,040,000,000 66 Viettel Mua sim
19 097.55.55.55.5   3,999,000,000 51 Viettel Mua sim
20 02422.333333   800,000,000 28 Máy bàn Mua sim
21 024.88.88.88.88   5,500,000,000 70 Máy bàn Mua sim
22 084.55.55.55.5   1,900,000,000 47 Vinaphone Mua sim
23 0939.33.33.33   6,000,000,000 39 Mobifone Mua sim
24 094.11.11.11.1   1,500,000,000 20 Vinaphone Mua sim
25 0843.88.88.88   1,455,000,000 63 Vinaphone Mua sim
26 0847.33.33.33   650,000,000 37 Vinaphone Mua sim
27 0845.88.88.88   1,677,000,000 65 Vinaphone Mua sim
28 0813.999.999   2,100,000,000 66 Vinaphone Mua sim
29 0392.999999   1,815,000,000 68 Viettel Mua sim
30 0397.88.88.88   1,000,000,000 67 Viettel Mua sim
31 0828.777777   950,000,000 60 Vinaphone Mua sim
32 081555.5555   1,999,000,000 44 Vinaphone Mua sim
33 0889.777777   1,500,000,000 67 Vinaphone Mua sim
34 0961.44.44.44   540,000,000 40 Viettel Mua sim
35 0825.888.888   1,800,000,000 63 Vinaphone Mua sim
36 03767.77777   300,000 58 Viettel Mua sim
37 02822.333333   800,000,000 32 Máy bàn Mua sim