Sim lặp

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0785.85.80.80   5,750,000 4,600,000 49 Mobifone Mua sim
2 078.333.4141   2,130,000 1,700,000 34 Mobifone Mua sim
3 0793.45.05.05   2,130,000 1,700,000 38 Mobifone Mua sim
4 0971.38.30.30   2,130,000 1,700,000 34 Viettel Mua sim
5 0765599595   5,000,000 4,000,000 60 Mobifone Mua sim
6 0798.58.2626   2,630,000 2,100,000 53 Mobifone Mua sim
7 0789911010   1,630,000 1,300,000 36 Mobifone Mua sim
8 0703166969   1,500,000 1,200,000 47 Mobifone Mua sim
9 0783.68.2626   2,130,000 1,700,000 48 Mobifone Mua sim
10 078.666.3131   2,880,000 2,300,000 41 Mobifone Mua sim
11 0898.87.0101   1,250,000 1,000,000 42 Mobifone Mua sim
12 0789.92.6565   2,130,000 1,700,000 57 Mobifone Mua sim
13 0703112424   1,500,000 1,200,000 24 Mobifone Mua sim
14 0708.68.5959   2,130,000 1,700,000 57 Mobifone Mua sim
15 0961.11.51.51   7,250,000 5,800,000 30 Viettel Mua sim
16 0971993131   3,000,000 2,400,000 43 Viettel Mua sim
17 078.333.8080   2,130,000 1,700,000 40 Mobifone Mua sim
18 078.999.1717   3,630,000 2,900,000 58 Mobifone Mua sim
19 0783.68.9696   2,130,000 1,700,000 62 Mobifone Mua sim
20 0786779191   2,130,000 1,700,000 55 Mobifone Mua sim
21 0797.17.2828   2,130,000 1,700,000 51 Mobifone Mua sim
22 0783.45.1818   2,880,000 2,300,000 45 Mobifone Mua sim
23 0971.28.5151   1,880,000 1,500,000 39 Viettel Mua sim
24 0792.66.65.65   2,880,000 2,300,000 52 Mobifone Mua sim
25 070.333.0404   2,130,000 1,700,000 24 Mobifone Mua sim
26 0961.89.7070   2,000,000 1,600,000 47 Viettel Mua sim
27 0764226969   2,130,000 1,700,000 51 Mobifone Mua sim
28 0797.79.4848   2,130,000 1,700,000 63 Mobifone Mua sim
29 078.999.0505   3,630,000 2,900,000 52 Mobifone Mua sim
30 0708.84.9898   2,130,000 1,700,000 61 Mobifone Mua sim
31 0971.26.5151   1,880,000 1,500,000 37 Viettel Mua sim
32 0783.45.2020   2,130,000 1,700,000 31 Mobifone Mua sim
33 0797899090   2,880,000 2,300,000 58 Mobifone Mua sim
34 0703118484   2,130,000 1,700,000 36 Mobifone Mua sim
35 0799988585   2,880,000 2,300,000 68 Mobifone Mua sim
36 0798.18.9696   2,880,000 2,300,000 63 Mobifone Mua sim
37 079.444.5757   2,130,000 1,700,000 52 Mobifone Mua sim
38 079.444.3030   2,130,000 1,700,000 34 Mobifone Mua sim
39 0798.58.9595   3,130,000 2,500,000 65 Mobifone Mua sim
40 0798188282   2,880,000 2,300,000 53 Mobifone Mua sim
41 0703225353   1,500,000 1,200,000 30 Mobifone Mua sim
42 0708.32.1919   1,500,000 1,200,000 40 Mobifone Mua sim
43 0768.68.61.61   11,000,000 8,800,000 49 Mobifone Mua sim
44 0703112828   4,130,000 3,300,000 32 Mobifone Mua sim
45 0769.69.63.63   8,250,000 6,600,000 55 Mobifone Mua sim
46 0708.32.9797   1,500,000 1,200,000 52 Mobifone Mua sim
47 0703223030   2,130,000 1,700,000 20 Mobifone Mua sim
48 0786.77.70.70   2,880,000 2,300,000 49 Mobifone Mua sim
49 0961773030   2,130,000 1,700,000 36 Viettel Mua sim
50 078.999.6161   2,880,000 2,300,000 56 Mobifone Mua sim