Sim lặp

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0901.36.9494   1,700,000 45 Mobifone Mua sim
2 0898.43.5858   790,000 58 Mobifone Mua sim
3 0898.51.9797   930,000 63 Mobifone Mua sim
4 0898.43.50.50   923,000 42 Mobifone Mua sim
5 0898.13.8080   1,105,000 45 Mobifone Mua sim
6 0898.31.6363   860,000 47 Mobifone Mua sim
7 0898.44.21.21   930,000 39 Mobifone Mua sim
8 0938.61.01.01   1,400,000 29 Mobifone Mua sim
9 0908.83.4040   1,140,000 36 Mobifone Mua sim
10 0901.40.6161   1,070,000 28 Mobifone Mua sim
11 0901.40.53.53   1,133,000 30 Mobifone Mua sim
12 0901.46.2727   1,245,000 38 Mobifone Mua sim
13 0898.40.75.75   923,000 53 Mobifone Mua sim
14 0898.13.37.37   1,245,000 49 Mobifone Mua sim
15 0901.44.13.13   1,280,000 26 Mobifone Mua sim
16 0898.41.2525   720,000 44 Mobifone Mua sim
17 0901.49.1212   1,000,000 29 Mobifone Mua sim
18 0901.49.81.81   1,365,000 41 Mobifone Mua sim
19 0937.92.0404   930,000 38 Mobifone Mua sim
20 0898.41.4848   930,000 54 Mobifone Mua sim
21 0908.86.3030   4,000,000 37 Mobifone Mua sim
22 0898.34.0101   720,000 34 Mobifone Mua sim
23 0898.41.9090   860,000 48 Mobifone Mua sim
24 0937.58.9393   1,600,000 56 Mobifone Mua sim
25 0898.43.4646   1,280,000 52 Mobifone Mua sim
26 0898.41.34.34   860,000 44 Mobifone Mua sim
27 0901.35.4646   1,000,000 38 Mobifone Mua sim
28 0937.62.7373   1,400,000 47 Mobifone Mua sim
29 0782.73.6262   790,000 43 Mobifone Mua sim
30 0901.48.8282   1,140,000 42 Mobifone Mua sim
31 0898.42.34.34   923,000 45 Mobifone Mua sim
32 0908.50.1414   1,140,000 32 Mobifone Mua sim
33 0901.47.0606   860,000 33 Mobifone Mua sim
34 0901.43.61.61   1,245,000 31 Mobifone Mua sim
35 0898.44.5353   860,000 49 Mobifone Mua sim
36 0898.10.5353   720,000 42 Mobifone Mua sim
37 0932.03.71.71   1,175,000 33 Mobifone Mua sim
38 0898.40.90.90   1,175,000 47 Mobifone Mua sim
39 0898.52.5757   2,200,000 56 Mobifone Mua sim
40 0898.30.5050   930,000 38 Mobifone Mua sim
41 0938.07.2323   1,245,000 37 Mobifone Mua sim
42 0898.31.40.40   860,000 37 Mobifone Mua sim
43 0898.34.2626   790,000 48 Mobifone Mua sim
44 0906.80.24.24   1,175,000 35 Mobifone Mua sim
45 0906.93.4646   1,140,000 47 Mobifone Mua sim
46 0901.43.4040   1,070,000 25 Mobifone Mua sim
47 0901.46.0505   860,000 30 Mobifone Mua sim
48 0898.12.1313   2,200,000 36 Mobifone Mua sim
49 0937.68.7474   2,200,000 55 Mobifone Mua sim
50 0938.81.2020   1,280,000 33 Mobifone Mua sim