Sim lặp

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0797.79.8080   2,630,000 2,100,000 55 Mobifone Mua sim
2 0789.86.76.76   2,630,000 2,100,000 64 Mobifone Mua sim
3 0798.83.82.82   4,380,000 3,500,000 55 Mobifone Mua sim
4 0783688080   1,880,000 1,500,000 48 Mobifone Mua sim
5 0783.68.48.48   2,630,000 2,100,000 56 Mobifone Mua sim
6 078.333.8181   2,880,000 2,300,000 42 Mobifone Mua sim
7 0798855858   7,250,000 5,800,000 63 Mobifone Mua sim
8 0789.86.3131   2,630,000 2,100,000 46 Mobifone Mua sim
9 0703224141   1,630,000 1,300,000 24 Mobifone Mua sim
10 0789.92.7575   2,630,000 2,100,000 59 Mobifone Mua sim
11 0961.83.03.03   2,000,000 1,600,000 33 Viettel Mua sim
12 0767.88.81.81   3,380,000 2,700,000 54 Mobifone Mua sim
13 079.777.5656   3,630,000 2,900,000 59 Mobifone Mua sim
14 0971003131   3,000,000 2,400,000 25 Viettel Mua sim
15 0784.58.52.52   1,630,000 1,300,000 46 Mobifone Mua sim
16 0799.98.96.96   5,750,000 4,600,000 72 Mobifone Mua sim
17 0793883535   2,630,000 2,100,000 51 Mobifone Mua sim
18 0971.17.8484   4,380,000 3,500,000 49 Viettel Mua sim
19 0981.55.4646   3,630,000 2,900,000 48 Viettel Mua sim
20 0708688585   3,130,000 2,500,000 55 Mobifone Mua sim
21 0792336969   3,630,000 2,900,000 54 Mobifone Mua sim
22 0703.16.3737   1,500,000 1,200,000 37 Mobifone Mua sim
23 0708.32.0707   1,500,000 1,200,000 34 Mobifone Mua sim
24 089.887.4646   1,250,000 1,000,000 60 Mobifone Mua sim
25 070.333.2525   3,630,000 2,900,000 30 Mobifone Mua sim
26 0708.31.7575   1,500,000 1,200,000 43 Mobifone Mua sim
27 0898.87.0606   1,250,000 1,000,000 52 Mobifone Mua sim
28 0765.79.69.69   4,380,000 3,500,000 64 Mobifone Mua sim
29 070.333.4040   2,130,000 1,700,000 24 Mobifone Mua sim
30 0768.68.7676   11,000,000 8,800,000 61 Mobifone Mua sim
31 0783221515   2,130,000 1,700,000 34 Mobifone Mua sim
32 078.999.3232   3,380,000 2,700,000 52 Mobifone Mua sim
33 0783227676   2,130,000 1,700,000 48 Mobifone Mua sim
34 078.333.5151   2,880,000 2,300,000 36 Mobifone Mua sim
35 0708331616   1,880,000 1,500,000 35 Mobifone Mua sim
36 0764.66.65.65   2,880,000 2,300,000 51 Mobifone Mua sim
37 0798.18.3737   2,130,000 1,700,000 53 Mobifone Mua sim
38 0708.68.9696   5,750,000 4,600,000 59 Mobifone Mua sim
39 0783.68.0404   1,630,000 1,300,000 40 Mobifone Mua sim
40 0789.91.3232   2,130,000 1,700,000 44 Mobifone Mua sim
41 078.999.3434   3,130,000 2,500,000 56 Mobifone Mua sim
42 0789.91.5959   2,880,000 2,300,000 62 Mobifone Mua sim
43 0981.61.3030   3,630,000 2,900,000 31 Viettel Mua sim
44 0784115858   2,130,000 1,700,000 47 Mobifone Mua sim
45 0703227676   2,130,000 1,700,000 40 Mobifone Mua sim
46 09.6116.6464   5,000,000 4,000,000 43 Viettel Mua sim
47 0798991717   2,630,000 2,100,000 58 Mobifone Mua sim
48 0765.69.09.09   1,880,000 1,500,000 51 Mobifone Mua sim
49 0961553131   3,000,000 2,400,000 34 Viettel Mua sim
50 0793.45.25.25   3,130,000 2,500,000 42 Mobifone Mua sim