Sim Kép 3

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 0989.11.77.99 139.000.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
2 0961.11.77.99 68.000.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
3 0968.11.77.88 45.000.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
4 0986.22.33.88 99.000.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
5 0971.11.66.99 45.000.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
6 0976.558899 93.000.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
7 0396.77.44.11 2.700.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
8 0396.77.11.44 2.600.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
9 0397.66.99.44 3.000.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
10 0397.66.44.22 2.600.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
11 0396.77.11.22 2.600.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
12 0389.44.33.77 2.600.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
13 0397.55.44.11 2.700.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
14 0389.44.22.66 3.000.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
15 0397.66.77.00 2.600.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
16 0389.77.44.55 2.900.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
17 0396.55.44.11 2.600.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
18 0389.88.44.55 2.700.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
19 0397.33.88.44 3.000.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
20 0389.44.33.66 2.700.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
21 0379.44.55.22 3.000.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
22 0397.66.33.44 3.000.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
23 0397.66.44.00 2.600.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
24 0396.77.00.33 2.600.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
25 0389.11.00.77 2.900.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
26 0379.44.99.11 3.000.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
27 0396.55.44.22 2.700.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
28 0396.77.44.33 2.600.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
29 0397.33.88.22 3.000.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
30 0379.44.11.00 3.000.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
31 0985.66.77.88 360.000.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
32 0397.66.99.00 2.700.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
33 0396.77.88.00 3.000.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
34 0397.66.77.22 2.600.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
35 0396.77.33.11 2.600.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
36 0397.55.66.33 3.000.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
37 0379.44.55.00 2.700.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
38 0389.77.22.55 3.000.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
39 0397.33.77.11 2.600.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
40 0389.77.44.66 3.000.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
41 0397.33.77.00 2.600.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
42 0397.33.44.22 2.700.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
43 0358.11.88.99 23.800.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
44 0978.117700 5.580.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
45 0973.227700 5.560.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
46 0382.44.22.00 1.325.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
47 0375.00.77.33 2.600.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
48 0385.880077 2.670.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
49 0394.88.11.77 2.160.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
50 0382.55.88.22 1.740.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua