Sim Kép 2

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 079.444.6644 4.000.000 Sim kép Mobifone Mobifone Đặt mua
2 07.6969.99.00 2.000.000 Sim kép Mobifone Mobifone Đặt mua
3 0961.27.77.22 4.000.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
4 079.345.2299 2.100.000 Sim kép Mobifone Mobifone Đặt mua
5 0707.79.3366 2.200.000 Sim kép Mobifone Mobifone Đặt mua
6 07.6969.2299 2.100.000 Sim kép Mobifone Mobifone Đặt mua
7 0784.33.7733 3.500.000 Sim kép Mobifone Mobifone Đặt mua
8 096.123.6600 4.000.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
9 079.444.1144 4.000.000 Sim kép Mobifone Mobifone Đặt mua
10 07.9779.9911 2.450.000 Sim kép Mobifone Mobifone Đặt mua
11 096.123.7722 4.000.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
12 07.9779.9955 2.310.000 Sim kép Mobifone Mobifone Đặt mua
13 07.6868.0077 2.500.000 Sim kép Mobifone Mobifone Đặt mua
14 07.8989.1122 2.050.000 Sim kép Mobifone Mobifone Đặt mua
15 079.885.5566 2.900.000 Sim kép Mobifone Mobifone Đặt mua
16 098.979.4411 3.400.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
17 0971.20.2200 3.800.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
18 0961.17.7722 4.000.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
19 0783.68.5588 2.000.000 Sim kép Mobifone Mobifone Đặt mua
20 09.8118.4411 3.400.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
21 0981.72.7722 4.000.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
22 09.6161.2200 3.800.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
23 079.789.99.66 3.600.000 Sim kép Mobifone Mobifone Đặt mua
24 097.115.6655 4.500.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
25 098.345.7722 4.000.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
26 09.6116.7722 4.000.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
27 079.789.9900 3.200.000 Sim kép Mobifone Mobifone Đặt mua
28 0789.86.5588 2.100.000 Sim kép Mobifone Mobifone Đặt mua
29 0798.58.5588 2.250.000 Sim kép Mobifone Mobifone Đặt mua
30 097.123.2200 3.800.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
31 0703.97.8899 2.500.000 Sim kép Mobifone Mobifone Đặt mua
32 07977.999.33 2.310.000 Sim kép Mobifone Mobifone Đặt mua
33 0707.75.6699 2.200.000 Sim kép Mobifone Mobifone Đặt mua
34 09.6116.5522 4.000.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
35 0798.58.8855 3.500.000 Sim kép Mobifone Mobifone Đặt mua
36 0765.59.5599 3.500.000 Sim kép Mobifone Mobifone Đặt mua
37 07.6868.2255 2.250.000 Sim kép Mobifone Mobifone Đặt mua
38 0971.42.2244 3.800.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
39 07.9779.8855 2.300.000 Sim kép Mobifone Mobifone Đặt mua
40 096.123.2200 3.800.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
41 07.69.69.11.88 2.200.000 Sim kép Mobifone Mobifone Đặt mua
42 097.123.6600 4.000.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
43 07.8585.6677 2.500.000 Sim kép Mobifone Mobifone Đặt mua
44 078.345.6699 3.900.000 Sim kép Mobifone Mobifone Đặt mua
45 09.7117.2200 3.800.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
46 0961.20.2200 3.800.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
47 09.7117.6600 4.000.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
48 07.9779.5577 2.100.000 Sim kép Mobifone Mobifone Đặt mua
49 076.567.5577 2.300.000 Sim kép Mobifone Mobifone Đặt mua
50 07.89.89.00.44 2.500.000 Sim kép Mobifone Mobifone Đặt mua