Sim giá 500k - 1 triệu

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0932.04.20.89   643,000 37 Mobifone Mua sim
2 0704.60.3579   895,000 41 Mobifone Mua sim
3 0765.74.3579   860,000 53 Mobifone Mua sim
4 0903.063.075   860,000 33 Mobifone Mua sim
5 0901.44.0220   720,000 22 Mobifone Mua sim
6 0898.41.4499   720,000 56 Mobifone Mua sim
7 0938.19.44.11   650,000 40 Mobifone Mua sim
8 0902.830.276   650,000 37 Mobifone Mua sim
9 0898.54.3232   720,000 44 Mobifone Mua sim
10 0901.45.7337   993,000 39 Mobifone Mua sim
11 0931.87.55.44   790,000 46 Mobifone Mua sim
12 0931.88.5657   860,000 52 Mobifone Mua sim
13 0906.95.11.44   650,000 39 Mobifone Mua sim
14 0932.78.02.89   650,000 48 Mobifone Mua sim
15 0898.41.0404   720,000 38 Mobifone Mua sim
16 0898.52.22.00   713,000 36 Mobifone Mua sim
17 0931.86.9596   860,000 56 Mobifone Mua sim
18 0901.346.392   860,000 37 Mobifone Mua sim
19 0903.965.237   720,000 44 Mobifone Mua sim
20 0898.40.1881   713,000 47 Mobifone Mua sim
21 079275.6699   790,000 60 Mobifone Mua sim
22 0903923469   790,000 45 Mobifone Mua sim
23 0898.54.7755   860,000 58 Mobifone Mua sim
24 0902.983.228   650,000 43 Mobifone Mua sim
25 0898.40.2772   860,000 47 Mobifone Mua sim
26 0902.58.02.89   790,000 43 Mobifone Mua sim
27 0903.63.7700   860,000 35 Mobifone Mua sim
28 0838.737.068   713,000 50 Vinaphone Mua sim
29 0938.41.88.44   790,000 49 Mobifone Mua sim
30 0903.019.534   580,000 34 Mobifone Mua sim
31 0932.64.4224   720,000 36 Mobifone Mua sim
32 0898.53.9595   930,000 61 Mobifone Mua sim
33 0845.222.439   713,000 39 Vinaphone Mua sim
34 0938.91.24.89   643,000 53 Mobifone Mua sim
35 0938.89.55.44   790,000 55 Mobifone Mua sim
36 0901.32.60.89   643,000 38 Mobifone Mua sim
37 0931.99.88.25   825,000 54 Mobifone Mua sim
38 0898.46.55.66   895,000 57 Mobifone Mua sim
39 0932.66.14.89   650,000 48 Mobifone Mua sim
40 0772.975.777   1,000,000 58 Mobifone Mua sim
41 0932.70.0550   923,000 31 Mobifone Mua sim
42 0765.281.777   930,000 50 Mobifone Mua sim
43 08171.34569   825,000 44 Vinaphone Mua sim
44 0936.28.40.79   825,000 48 Mobifone Mua sim
45 0932.61.04.89   643,000 42 Mobifone Mua sim
46 0931.89.7071   650,000 45 Mobifone Mua sim
47 0777.140.436   580,000 39 Mobifone Mua sim
48 0934.13.2442   923,000 32 Mobifone Mua sim
49 0931.876.576   860,000 52 Mobifone Mua sim
50 0932.687.169   650,000 51 Mobifone Mua sim