Sim giá 500k - 1 triệu

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 089.887.4554   1,250,000 1,000,000 58 Mobifone Mua sim
2 0708.64.3355   1,250,000 1,000,000 41 Mobifone Mua sim
3 0792.666.522   1,250,000 1,000,000 45 Mobifone Mua sim
4 0783.57.5533   1,250,000 1,000,000 46 Mobifone Mua sim
5 0708.64.2277   1,250,000 1,000,000 43 Mobifone Mua sim
6 0898.87.9449   1,000,000 800,000 66 Mobifone Mua sim
7 0784.33.7773   1,250,000 1,000,000 49 Mobifone Mua sim
8 0784.58.5533   1,250,000 1,000,000 48 Mobifone Mua sim
9 0898.87.1133   1,250,000 1,000,000 48 Mobifone Mua sim
10 0703.97.6677   1,250,000 1,000,000 52 Mobifone Mua sim
11 0797.17.3344   1,250,000 1,000,000 45 Mobifone Mua sim
12 0783.53.7887   1,250,000 1,000,000 56 Mobifone Mua sim
13 0708.64.7997   1,250,000 1,000,000 57 Mobifone Mua sim
14 0707.74.6996   1,250,000 1,000,000 55 Mobifone Mua sim
15 0792.666.300   1,250,000 1,000,000 39 Mobifone Mua sim
16 0792.666.577   1,250,000 1,000,000 55 Mobifone Mua sim
17 0792.666.133   1,250,000 1,000,000 43 Mobifone Mua sim
18 0703.17.6699   1,250,000 1,000,000 48 Mobifone Mua sim
19 089.887.5665   1,250,000 1,000,000 62 Mobifone Mua sim
20 089.887.3377   1,250,000 1,000,000 60 Mobifone Mua sim
21 0783.53.5577   1,250,000 1,000,000 50 Mobifone Mua sim
22 0703.27.5588   1,250,000 1,000,000 45 Mobifone Mua sim
23 089.887.7557   1,250,000 1,000,000 64 Mobifone Mua sim
24 089.887.4114   1,250,000 1,000,000 50 Mobifone Mua sim
25 0898.87.0055   1,000,000 800,000 50 Mobifone Mua sim
26 0703.92.4455   1,250,000 1,000,000 39 Mobifone Mua sim
27 0792.666.511   1,250,000 1,000,000 43 Mobifone Mua sim
28 0797.37.3344   1,250,000 1,000,000 47 Mobifone Mua sim
29 0703.17.6677   1,250,000 1,000,000 44 Mobifone Mua sim
30 0784.115.000   1,250,000 1,000,000 26 Mobifone Mua sim
31 0708.64.6677   1,250,000 1,000,000 51 Mobifone Mua sim
32 0798.18.4488   1,250,000 1,000,000 57 Mobifone Mua sim
33 0898.87.0303   1,000,000 800,000 46 Mobifone Mua sim
34 0898.87.1221   1,250,000 1,000,000 46 Mobifone Mua sim
35 0704.51.9449   1,250,000 1,000,000 43 Mobifone Mua sim
36 0703.27.11.00   1,250,000 1,000,000 21 Mobifone Mua sim
37 0708.64.7676   1,250,000 1,000,000 51 Mobifone Mua sim
38 089.887.5511   1,250,000 1,000,000 52 Mobifone Mua sim
39 0708.31.11.77   1,250,000 1,000,000 35 Mobifone Mua sim
40 089.887.4422   1,250,000 1,000,000 52 Mobifone Mua sim
41 0898.86.9449   1,000,000 800,000 65 Mobifone Mua sim
42 0783.53.7557   1,250,000 1,000,000 50 Mobifone Mua sim
43 0783.57.7711   1,250,000 1,000,000 46 Mobifone Mua sim
44 089.887.5557   1,250,000 1,000,000 62 Mobifone Mua sim
45 0783.53.6776   1,250,000 1,000,000 52 Mobifone Mua sim
46 0784.33.3003   1,250,000 1,000,000 31 Mobifone Mua sim
47 0784.58.5335   1,250,000 1,000,000 48 Mobifone Mua sim
48 089.887.4664   1,250,000 1,000,000 60 Mobifone Mua sim
49 089.887.4224   1,250,000 1,000,000 52 Mobifone Mua sim
50 0708.478.472   1,250,000 1,000,000 47 Mobifone Mua sim