Sim giá 50 - 100 triệu

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 07777.96.777   55,100,000 64 Mobifone Mua sim
2 07777.39.777   70,000,000 61 Mobifone Mua sim
3 0902.994.999   70,000,000 60 Mobifone Mua sim
4 0763.789.789   89,000,000 64 Mobifone Mua sim
5 07777.55.777   79,000,000 59 Mobifone Mua sim
6 0777.676.777   65,000,000 61 Mobifone Mua sim
7 07777.52.777   85,000,000 56 Mobifone Mua sim
8 0703456.999   88,000,000 52 Mobifone Mua sim
9 0798.999.888   98,000,000 75 Mobifone Mua sim
10 0392.62.62.62   58,000,000 38 Viettel Mua sim
11 09333333.14   58,000,000 32 Mobifone Mua sim
12 07777.86.777   85,000,000 63 Mobifone Mua sim
13 08466666.79   69,000,000 58 Vinaphone Mua sim
14 0901.62.3333   89,000,000 30 Mobifone Mua sim
15 0798.898.898   55,000,000 74 Mobifone Mua sim
16 0833.979.979   79,000,000 64 Vinaphone Mua sim
17 07777.33.777   70,000,000 55 Mobifone Mua sim
18 0911.959.959   99,935,000 57 Vinaphone Mua sim
19 0375.889.889   63,250,000 65 Viettel Mua sim
20 0397.222.999   55,000,000 52 Viettel Mua sim
21 0888.48.68.88   60,500,000 66 Vinaphone Mua sim
22 033333.1988   72,600,000 41 Viettel Mua sim
23 0388.939.939   56,925,000 61 Viettel Mua sim
24 0788.798.798   55,000,000 71 Mobifone Mua sim
25 0888.588885   86,900,000 66 Vinaphone Mua sim
26 0988.09.0000   72,600,000 34 Viettel Mua sim
27 0918.322.888   60,500,000 49 Vinaphone Mua sim
28 0859.26.26.26   74,800,000 46 Vinaphone Mua sim
29 0844.17.8888   55,000,000 56 Vinaphone Mua sim
30 0346.668.668   74,800,000 53 Viettel Mua sim
31 0352.898.898   53,130,000 60 Viettel Mua sim
32 0982.16.7979   60,500,000 58 Viettel Mua sim
33 0823.18.18.18   74,800,000 40 Vinaphone Mua sim
34 0918.209.209   74,800,000 40 Vinaphone Mua sim
35 091999.1988   60,500,000 63 Vinaphone Mua sim
36 0352.16.16.16   60,500,000 31 Viettel Mua sim
37 0915.62.5888   51,865,000 52 Vinaphone Mua sim
38 0789.89.89.79   52,800,000 74 Mobifone Mua sim
39 0789.689.789   60,500,000 71 Mobifone Mua sim
40 0933.157.157   74,800,000 41 Mobifone Mua sim
41 0918.377.888   69,575,000 59 Vinaphone Mua sim
42 0386.22.5555   64,900,000 41 Viettel Mua sim
43 0362.93.93.93   74,800,000 47 Viettel Mua sim
44 0968.09.3999   68,310,000 62 Viettel Mua sim
45 0789.669.669   60,500,000 66 Mobifone Mua sim
46 0779.68.6789   74,800,000 67 Mobifone Mua sim
47 0813.67.67.67   71,500,000 51 Vinaphone Mua sim
48 0704.59.8888   60,500,000 57 Mobifone Mua sim
49 0799.886.888   66,000,000 71 Mobifone Mua sim
50 0967.757.999   58,190,000 68 Viettel Mua sim