Sim giá 5 - 10 triệu

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0789.992.000   7,250,000 5,800,000 44 Mobifone Mua sim
2 0765796886   7,250,000 5,800,000 62 Mobifone Mua sim
3 07.68.68.68.74   7,250,000 5,800,000 60 Mobifone Mua sim
4 079.777.555.9   7,250,000 5,800,000 61 Mobifone Mua sim
5 07.68.68.68.05   11,000,000 8,800,000 54 Mobifone Mua sim
6 0981.18.7070   9,880,000 7,900,000 41 Viettel Mua sim
7 0789911919   7,250,000 5,800,000 54 Mobifone Mua sim
8 0789.996.333   8,250,000 6,600,000 57 Mobifone Mua sim
9 0703232345   6,500,000 5,200,000 29 Mobifone Mua sim
10 0971.11.06.06   7,250,000 5,800,000 31 Viettel Mua sim
11 078.333.1979   7,250,000 5,800,000 50 Mobifone Mua sim
12 0798.88.66.77   7,250,000 5,800,000 66 Mobifone Mua sim
13 0783.331.555   7,250,000 5,800,000 40 Mobifone Mua sim
14 0971.71.6611   9,880,000 7,900,000 39 Viettel Mua sim
15 0708.880.111   7,250,000 5,800,000 34 Mobifone Mua sim
16 0768.68.60.60   8,250,000 6,600,000 47 Mobifone Mua sim
17 0783.68.63.68   7,250,000 5,800,000 55 Mobifone Mua sim
18 0797.77.11.22   7,250,000 5,800,000 43 Mobifone Mua sim
19 0703.223.322   6,500,000 5,200,000 24 Mobifone Mua sim
20 0708.88.22.66   8,250,000 6,600,000 47 Mobifone Mua sim
21 07.67.67.67.35   11,000,000 8,800,000 54 Mobifone Mua sim
22 0798.99.11.66   10,400,000 8,300,000 56 Mobifone Mua sim
23 0798.99.33.55   10,400,000 8,300,000 58 Mobifone Mua sim
24 0971.23.4141   6,630,000 5,300,000 32 Viettel Mua sim
25 078.999.111.3   7,250,000 5,800,000 48 Mobifone Mua sim
26 0798.18.1881   7,250,000 5,800,000 51 Mobifone Mua sim
27 07.68.68.68.54   7,250,000 5,800,000 58 Mobifone Mua sim
28 0783.22.99.88   6,500,000 5,200,000 56 Mobifone Mua sim
29 079.999.111.3   12,400,000 9,900,000 49 Mobifone Mua sim
30 0769.69.63.63   8,250,000 6,600,000 55 Mobifone Mua sim
31 0769.69.69.63   8,250,000 6,600,000 61 Mobifone Mua sim
32 07.69.69.69.02   7,250,000 5,800,000 54 Mobifone Mua sim
33 0981.23.7070   9,880,000 7,900,000 37 Viettel Mua sim
34 0971.23.05.05   9,130,000 7,300,000 32 Viettel Mua sim
35 0798.88.55.22   7,250,000 5,800,000 54 Mobifone Mua sim
36 0708.88.33.77   7,250,000 5,800,000 51 Mobifone Mua sim
37 0785.858.566   11,000,000 8,800,000 58 Mobifone Mua sim
38 07.68.68.68.01   11,000,000 8,800,000 50 Mobifone Mua sim
39 0971.23.9955   7,130,000 5,700,000 50 Viettel Mua sim
40 0961.61.2277   7,130,000 5,700,000 41 Viettel Mua sim
41 0764.338.833   8,250,000 6,600,000 45 Mobifone Mua sim
42 0785.85.84.84   11,000,000 8,800,000 57 Mobifone Mua sim
43 078.666.999.1   10,400,000 8,300,000 61 Mobifone Mua sim
44 079.899.1998   10,400,000 8,300,000 69 Mobifone Mua sim
45 0792.221.555   7,250,000 5,800,000 38 Mobifone Mua sim
46 0971.11.41.41   8,000,000 6,400,000 29 Viettel Mua sim
47 078.333.1991   6,500,000 5,200,000 44 Mobifone Mua sim
48 0961.16.3434   6,630,000 5,300,000 37 Viettel Mua sim
49 0981.23.4141   6,630,000 5,300,000 33 Viettel Mua sim
50 0783.4567.39   11,000,000 8,800,000 52 Mobifone Mua sim