Sim giá 3 - 5 triệu

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 083456.9.345   3,500,000 47 Vinaphone Mua sim
2 0765.565.777   4,000,000 55 Mobifone Mua sim
3 0765.656.777   4,900,000 56 Mobifone Mua sim
4 0703.446.999   4,800,000 51 Mobifone Mua sim
5 0776.188.777   3,000,000 58 Mobifone Mua sim
6 0774.980.999   3,000,000 62 Mobifone Mua sim
7 0938.555527   4,000,000 49 Mobifone Mua sim
8 0773.116.999   4,900,000 52 Mobifone Mua sim
9 07739.68.777   4,300,000 61 Mobifone Mua sim
10 0899.742.888   3,500,000 63 Mobifone Mua sim
11 0703.615.999   4,800,000 49 Mobifone Mua sim
12 0906.944441   3,000,000 41 Mobifone Mua sim
13 0913.362.444   3,200,000 36 Vinaphone Mua sim
14 0767.70.3456   3,200,000 45 Mobifone Mua sim
15 0931.89.2989   3,300,000 58 Mobifone Mua sim
16 0773.701.888   3,000,000 49 Mobifone Mua sim
17 0773.817.888   3,300,000 57 Mobifone Mua sim
18 0903.111150   4,000,000 21 Mobifone Mua sim
19 0773.647.888   3,000,000 58 Mobifone Mua sim
20 0707.911.777   4,300,000 46 Mobifone Mua sim
21 0896.90.4567   3,500,000 54 Mobifone Mua sim
22 0778.99.3579   3,000,000 64 Mobifone Mua sim
23 0703.093.999   4,500,000 49 Mobifone Mua sim
24 07031.31.777   3,500,000 36 Mobifone Mua sim
25 0773.188.777   3,000,000 55 Mobifone Mua sim
26 0938.944447   4,000,000 52 Mobifone Mua sim
27 0908.90.0202   3,000,000 30 Mobifone Mua sim
28 0932.055554   3,000,000 38 Mobifone Mua sim
29 0707.683.777   4,000,000 52 Mobifone Mua sim
30 0707.126.777   3,500,000 44 Mobifone Mua sim
31 0896.947.999   5,000,000 70 Mobifone Mua sim
32 0938.68.8484   3,300,000 58 Mobifone Mua sim
33 0703.618.999   3,500,000 52 Mobifone Mua sim
34 0931.496.555   3,800,000 47 Mobifone Mua sim
35 0931.841.555   3,800,000 41 Mobifone Mua sim
36 0798.60.8686   4,000,000 58 Mobifone Mua sim
37 0703.99.44.99   3,500,000 54 Mobifone Mua sim
38 0763456.579   4,500,000 52 Mobifone Mua sim
39 0898.1111.00   4,700,000 29 Mobifone Mua sim
40 0703.956.999   3,700,000 57 Mobifone Mua sim
41 0773.091.888   3,000,000 51 Mobifone Mua sim
42 0938.555531   4,000,000 44 Mobifone Mua sim
43 0773.056.888   3,000,000 52 Mobifone Mua sim
44 0773.620.999   4,500,000 52 Mobifone Mua sim
45 0902.555542   4,500,000 37 Mobifone Mua sim
46 0765.373.777   3,000,000 52 Mobifone Mua sim
47 0773.871.888   3,000,000 57 Mobifone Mua sim
48 0909.30.1357   4,200,000 37 Mobifone Mua sim
49 0708.388.777   3,600,000 55 Mobifone Mua sim
50 0931.149.555   3,800,000 42 Mobifone Mua sim