Sim giá 3 - 5 triệu

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0981.23.7722   5,000,000 4,000,000 41 Viettel Mua sim
2 0798580123   3,750,000 3,000,000 43 Mobifone Mua sim
3 0792559292   4,130,000 3,300,000 50 Mobifone Mua sim
4 0786.667.333   4,130,000 3,300,000 49 Mobifone Mua sim
5 070.333.1973   4,750,000 3,800,000 36 Mobifone Mua sim
6 0789928866   4,380,000 3,500,000 63 Mobifone Mua sim
7 0793.88.33.00   4,380,000 3,500,000 41 Mobifone Mua sim
8 0708689779   4,130,000 3,300,000 61 Mobifone Mua sim
9 0792.66.9996   4,380,000 3,500,000 63 Mobifone Mua sim
10 0789.99.00.77   5,750,000 4,600,000 56 Mobifone Mua sim
11 0798188866   5,750,000 4,600,000 61 Mobifone Mua sim
12 0703.22.11.77   5,750,000 4,600,000 30 Mobifone Mua sim
13 0789.993.444   5,000,000 4,000,000 57 Mobifone Mua sim
14 0981.18.4411   4,250,000 3,400,000 37 Viettel Mua sim
15 0708.99.11.88   5,750,000 4,600,000 51 Mobifone Mua sim
16 0961.35.0707   4,380,000 3,500,000 38 Viettel Mua sim
17 0797897778   4,380,000 3,500,000 69 Mobifone Mua sim
18 0792.22.00.33   4,380,000 3,500,000 28 Mobifone Mua sim
19 0768.68.0088   4,380,000 3,500,000 51 Mobifone Mua sim
20 0703.22.88.33   5,750,000 4,600,000 36 Mobifone Mua sim
21 0703.33.11.55   4,380,000 3,500,000 28 Mobifone Mua sim
22 0763.612.888   5,630,000 4,500,000 49 Mobifone Mua sim
23 076.555.6969   4,380,000 3,500,000 58 Mobifone Mua sim
24 0703.337.444   4,130,000 3,300,000 35 Mobifone Mua sim
25 0769.69.9955   4,380,000 3,500,000 65 Mobifone Mua sim
26 0703.339.111   4,380,000 3,500,000 28 Mobifone Mua sim
27 078.666.999.0   5,750,000 4,600,000 60 Mobifone Mua sim
28 07.69.69.69.71   5,000,000 4,000,000 60 Mobifone Mua sim
29 078.999.222.8   4,130,000 3,300,000 56 Mobifone Mua sim
30 0961.11.03.03   5,630,000 4,500,000 24 Viettel Mua sim
31 0764.5678.39   5,000,000 4,000,000 55 Mobifone Mua sim
32 07.69.69.69.82   4,380,000 3,500,000 62 Mobifone Mua sim
33 0765.67.5577   5,000,000 4,000,000 55 Mobifone Mua sim
34 0789.89.2323   4,130,000 3,300,000 51 Mobifone Mua sim
35 0794.447.555   4,750,000 3,800,000 50 Mobifone Mua sim
36 0703.32.2233   5,000,000 4,000,000 25 Mobifone Mua sim
37 0961.23.8484   4,380,000 3,500,000 45 Viettel Mua sim
38 0703.23.23.22   4,130,000 3,300,000 24 Mobifone Mua sim
39 0971.32.31.31   4,250,000 3,400,000 30 Viettel Mua sim
40 0797.71.1177   4,380,000 3,500,000 47 Mobifone Mua sim
41 0797.79.1717   4,130,000 3,300,000 55 Mobifone Mua sim
42 0703.11.99.88   5,750,000 4,600,000 46 Mobifone Mua sim
43 0789.898.911   5,000,000 4,000,000 60 Mobifone Mua sim
44 0797.77.99.11   5,000,000 4,000,000 57 Mobifone Mua sim
45 0971.42.2244   4,750,000 3,800,000 35 Viettel Mua sim
46 0787.621.999   5,630,000 4,500,000 58 Mobifone Mua sim
47 0783.332.444   4,130,000 3,300,000 38 Mobifone Mua sim
48 0961.16.2200   4,750,000 3,800,000 27 Viettel Mua sim
49 0797.79.9911   4,380,000 3,500,000 59 Mobifone Mua sim
50 07.69.69.69.15   5,750,000 4,600,000 58 Mobifone Mua sim