Sim giá 200 - 500 triệu

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0979.81.81.81   400,000,000 380,000,000 52 Viettel Mua sim
2 0988.81.81.81   411,000,000 390,000,000 52 Viettel Mua sim
3 0833.77.88.99   238,000,000 214,500,000 62 Vinaphone Mua sim
4 0373.73.73.73   477,000,000 429,000,000 43 Viettel Mua sim
5 0963.10.6666   244,000,000 220,000,000 43 Viettel Mua sim
6 0987.85.85.85   489,000,000 440,000,000 63 Viettel Mua sim
7 0388.333.888   428,000,000 385,000,000 52 Viettel Mua sim
8 0356.56.56.56   550,000,000 495,000,000 47 Viettel Mua sim
9 0966.95.95.95   489,000,000 440,000,000 63 Viettel Mua sim
10 0983.93.93.93   489,000,000 440,000,000 56 Viettel Mua sim
11 0977.87.87.87   550,000,000 495,000,000 68 Viettel Mua sim
12 0366.366.366   489,000,000 440,000,000 45 Viettel Mua sim
13 0913.85.85.85   367,000,000 330,000,000 52 Vinaphone Mua sim
14 0399.333.999   428,000,000 385,000,000 57 Viettel Mua sim
15 0889.000000   428,000,000 385,000,000 25 Vinaphone Mua sim
16 0339.55.9999   269,000,000 242,000,000 61 Viettel Mua sim
17 036363.6666   306,000,000 275,000,000 45 Viettel Mua sim
18 0365.000000   306,000,000 275,000,000 14 Viettel Mua sim
19 0335.666.888   269,000,000 242,000,000 53 Viettel Mua sim
20 0365.888.999   306,000,000 275,000,000 65 Viettel Mua sim
21 0389.39.39.39   365,000,000 328,900,000 56 Viettel Mua sim
22 0915.87.8888   440,000,000 396,000,000 62 Vinaphone Mua sim
23 0969.179.179   342,000,000 308,000,000 58 Viettel Mua sim
24 088888.1989   232,000,000 209,000,000 67 Vinaphone Mua sim
25 0336666.888   450,000,000 404,800,000 54 Viettel Mua sim
26 03726.77777   222,000,000 200,000,000 53 Viettel Mua sim
27 0946.177777   367,000,000 330,000,000 55 Vinaphone Mua sim
28 08335.77777   278,000,000 250,000,000 54 Vinaphone Mua sim
29 09768.22222   400,000,000 360,000,000 40 Viettel Mua sim
30 0973.96.96.96   389,000,000 350,000,000 64 Viettel Mua sim
31 0941.00.8888   278,000,000 250,000,000 46 Vinaphone Mua sim
32 0386.188888   444,000,000 400,000,000 58 Viettel Mua sim
33 0934.177777   367,000,000 330,000,000 52 Mobifone Mua sim
34 0938.71.8888   300,000,000 270,000,000 60 Mobifone Mua sim
35 09721.22222   389,000,000 350,000,000 29 Viettel Mua sim
36 0942.96.96.96   278,000,000 250,000,000 60 Vinaphone Mua sim
37 0931.24.9999   278,000,000 250,000,000 55 Mobifone Mua sim
38 0342.666.888   278,000,000 250,000,000 51 Viettel Mua sim
39 03380.88888   444,000,000 400,000,000 54 Viettel Mua sim
40 0946.39.39.39   556,000,000 500,000,000 55 Vinaphone Mua sim
41 0946.38.38.38   444,000,000 400,000,000 52 Vinaphone Mua sim
42 0335.67.77.77   267,000,000 240,000,000 52 Viettel Mua sim
43 0844.39.39.39   368,000,000 52 Vinaphone Mua sim
44 0826.345678   500,000,000 49 Vinaphone Mua sim
45 0854.077777   279,000,000 52 Vinaphone Mua sim
46 0822.39.39.39   399,000,000 48 Vinaphone Mua sim
47 0393.686.686   200,000,000 55 Viettel Mua sim
48 0814.666.888   279,000,000 55 Vinaphone Mua sim
49 0776.89.89.89   399,000,000 71 Mobifone Mua sim
50 0706.86.86.86   500,000,000 55 Mobifone Mua sim