Sim giá 10 - 50 triệu

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0773.779.888   11,000,000 64 Mobifone Mua sim
2 07078.79.777   20,000,000 59 Mobifone Mua sim
3 0916.0123.79   20,000,000 38 Vinaphone Mua sim
4 07038.38.999   45,000,000 56 Mobifone Mua sim
5 0777.968.777   32,000,000 65 Mobifone Mua sim
6 0931.89.6979   12,000,000 61 Mobifone Mua sim
7 0906.888837   12,000,000 57 Mobifone Mua sim
8 0777.112.777   11,000,000 46 Mobifone Mua sim
9 0777.186.777   27,000,000 57 Mobifone Mua sim
10 0933.634.999   18,000,000 55 Mobifone Mua sim
11 0776.766.777   25,000,000 60 Mobifone Mua sim
12 0762.62.62.79   18,000,000 47 Mobifone Mua sim
13 0707.179.777   15,000,000 52 Mobifone Mua sim
14 0975.079.679   12,000,000 59 Viettel Mua sim
15 0772.773.777   15,000,000 54 Mobifone Mua sim
16 0777.155.777   15,000,000 53 Mobifone Mua sim
17 0931.878.789   19,000,000 60 Mobifone Mua sim
18 0899.4444.88   10,000,000 58 Mobifone Mua sim
19 0932.0000.44   10,000,000 22 Mobifone Mua sim
20 0902.75.1234   14,000,000 33 Mobifone Mua sim
21 0932.736.736   28,000,000 46 Mobifone Mua sim
22 0775.755.777   18,000,000 57 Mobifone Mua sim
23 0773.889.888   33,000,000 66 Mobifone Mua sim
24 07777.65.777   46,000,000 60 Mobifone Mua sim
25 0903.009.229   13,000,000 34 Mobifone Mua sim
26 0703.06.1999   13,000,000 44 Mobifone Mua sim
27 0931.806.806   22,000,000 41 Mobifone Mua sim
28 0779.798.777   13,000,000 68 Mobifone Mua sim
29 0777.679.777   23,000,000 64 Mobifone Mua sim
30 07788.78.777   16,500,000 66 Mobifone Mua sim
31 0938.01.1234   16,000,000 31 Mobifone Mua sim
32 0984.773.779   16,000,000 61 Viettel Mua sim
33 07699999.66   28,000,000 70 Mobifone Mua sim
34 0775.772.777   10,000,000 56 Mobifone Mua sim
35 0909.96.6262   12,000,000 49 Mobifone Mua sim
36 0938.333397   10,000,000 48 Mobifone Mua sim
37 0795.687.888   10,000,000 66 Mobifone Mua sim
38 0777.179.777   39,000,000 59 Mobifone Mua sim
39 0907.266.777   19,000,000 51 Mobifone Mua sim
40 0777.080.777   18,000,000 50 Mobifone Mua sim
41 0936.8888.62   12,000,000 58 Mobifone Mua sim
42 0777.906.777   10,000,000 57 Mobifone Mua sim
43 0773.775.777   28,000,000 57 Mobifone Mua sim
44 0938.501.501   18,000,000 32 Mobifone Mua sim
45 0786.2222.79   10,000,000 45 Mobifone Mua sim
46 0931.4444.77   16,000,000 43 Mobifone Mua sim
47 0901.662.999   46,000,000 51 Mobifone Mua sim
48 0932.635.635   15,000,000 42 Mobifone Mua sim
49 0777.078.777   15,000,000 57 Mobifone Mua sim
50 0773.774.777   11,200,000 56 Mobifone Mua sim