Sim giá 10 - 50 triệu

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 07.68.68.68.35   14,900,000 12,700,000 57 Mobifone Mua sim
2 0708883338   14,900,000 12,700,000 48 Mobifone Mua sim
3 07.68.68.68.27   12,900,000 11,000,000 58 Mobifone Mua sim
4 0765676886   12,900,000 11,000,000 59 Mobifone Mua sim
5 0765.79.68.79   19,900,000 16,900,000 64 Mobifone Mua sim
6 0798.885.558   13,600,000 11,600,000 63 Mobifone Mua sim
7 07.68.68.68.16   12,900,000 11,000,000 56 Mobifone Mua sim
8 07.68.68.68.25   14,900,000 12,700,000 56 Mobifone Mua sim
9 0703.339.993   24,800,000 21,100,000 46 Mobifone Mua sim
10 0898.879.888   29,400,000 25,000,000 73 Mobifone Mua sim
11 07.68.68.68.31   14,900,000 12,700,000 53 Mobifone Mua sim
12 0768.68.68.48   13,600,000 11,600,000 61 Mobifone Mua sim
13 07.68.68.68.17   14,900,000 12,700,000 57 Mobifone Mua sim
14 0703338883   18,600,000 15,800,000 43 Mobifone Mua sim
15 079.888.999.2   19,900,000 16,900,000 69 Mobifone Mua sim
16 079.888.999.5   14,900,000 12,700,000 72 Mobifone Mua sim
17 0789.992.555   16,100,000 13,700,000 59 Mobifone Mua sim
18 07.68.68.68.26   12,900,000 11,000,000 57 Mobifone Mua sim
19 0708882468   12,900,000 11,000,000 51 Mobifone Mua sim
20 07.68.68.68.32   12,900,000 11,000,000 54 Mobifone Mua sim
21 07.67.67.67.04   12,900,000 11,000,000 50 Mobifone Mua sim
22 07.68.68.68.37   12,900,000 11,000,000 59 Mobifone Mua sim
23 07.68.68.68.23   14,900,000 12,700,000 54 Mobifone Mua sim
24 0798.83.83.88   14,900,000 12,700,000 62 Mobifone Mua sim
25 07.68.68.68.36   12,900,000 11,000,000 58 Mobifone Mua sim
26 0792.55.88.66   12,900,000 11,000,000 56 Mobifone Mua sim
27 0768.686.885   12,900,000 11,000,000 62 Mobifone Mua sim
28 0794.44.24.44   12,900,000 11,000,000 42 Mobifone Mua sim
29 0708.882.228   14,900,000 12,700,000 45 Mobifone Mua sim
30 0793.79.7799   18,600,000 15,800,000 67 Mobifone Mua sim
31 0793.88.38.38   19,900,000 16,900,000 57 Mobifone Mua sim
32 07.69.69.69.87   14,900,000 12,700,000 67 Mobifone Mua sim
33 0797.77.87.87   17,400,000 14,800,000 67 Mobifone Mua sim
34 0961.11.31.31   12,800,000 10,900,000 26 Viettel Mua sim
35 0793.45.65.55   18,600,000 15,800,000 49 Mobifone Mua sim
36 0786.665.111   34,800,000 29,600,000 41 Mobifone Mua sim
37 079.888.999.1   19,900,000 16,900,000 68 Mobifone Mua sim
38 0703.22.88.66   14,900,000 12,700,000 42 Mobifone Mua sim
39 0971.11.31.31   12,800,000 10,900,000 27 Viettel Mua sim
40 0768.68.68.61   18,600,000 15,800,000 56 Mobifone Mua sim
41 0789.996.555   14,900,000 12,700,000 63 Mobifone Mua sim
42 0703113579   18,600,000 15,800,000 36 Mobifone Mua sim
43 0765.55.65.65   13,600,000 11,600,000 50 Mobifone Mua sim
44 0768.68.68.62   18,600,000 15,800,000 57 Mobifone Mua sim
45 0768.686.881   12,900,000 11,000,000 58 Mobifone Mua sim
46 07.68.68.68.52   12,900,000 11,000,000 56 Mobifone Mua sim
47 07.69.69.69.04   12,900,000 11,000,000 56 Mobifone Mua sim
48 07.67.67.67.15   12,900,000 11,000,000 52 Mobifone Mua sim
49 079.999.888.1   12,900,000 11,000,000 68 Mobifone Mua sim
50 07.67.67.67.12   12,900,000 11,000,000 49 Mobifone Mua sim