Sim giá 1 - 3 triệu

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 078.333.5252   2,880,000 2,300,000 38 Mobifone Mua sim
2 0961.89.0303   2,000,000 1,600,000 39 Viettel Mua sim
3 0971660202   3,130,000 2,500,000 33 Viettel Mua sim
4 079.444.1881   1,630,000 1,300,000 46 Mobifone Mua sim
5 0971660303   2,000,000 1,600,000 35 Viettel Mua sim
6 0708.33.35.35   2,880,000 2,300,000 37 Mobifone Mua sim
7 0708.92.5656   2,130,000 1,700,000 48 Mobifone Mua sim
8 0708.31.2727   1,500,000 1,200,000 37 Mobifone Mua sim
9 0789.92.1616   2,130,000 1,700,000 49 Mobifone Mua sim
10 078.666.4545   2,130,000 1,700,000 51 Mobifone Mua sim
11 0784.58.5885   2,130,000 1,700,000 58 Mobifone Mua sim
12 0797.79.3535   2,880,000 2,300,000 55 Mobifone Mua sim
13 0708.32.9696   1,880,000 1,500,000 50 Mobifone Mua sim
14 0792.666.599   1,500,000 1,200,000 59 Mobifone Mua sim
15 0961557070   2,750,000 2,200,000 40 Viettel Mua sim
16 0971.21.06.06   2,130,000 1,700,000 32 Viettel Mua sim
17 0793.45.2882   2,130,000 1,700,000 48 Mobifone Mua sim
18 0703.221.444   1,630,000 1,300,000 27 Mobifone Mua sim
19 0961334040   2,250,000 1,800,000 30 Viettel Mua sim
20 0789911717   1,880,000 1,500,000 50 Mobifone Mua sim
21 0789.86.1313   2,630,000 2,100,000 46 Mobifone Mua sim
22 0783688080   1,880,000 1,500,000 48 Mobifone Mua sim
23 0783536886   2,880,000 2,300,000 54 Mobifone Mua sim
24 0798866767   2,130,000 1,700,000 64 Mobifone Mua sim
25 0793.883.881   2,880,000 2,300,000 55 Mobifone Mua sim
26 078.333.000.1   3,380,000 2,700,000 25 Mobifone Mua sim
27 0708.68.3737   2,630,000 2,100,000 49 Mobifone Mua sim
28 0708.33.55.00   2,880,000 2,300,000 31 Mobifone Mua sim
29 078.666.333.5   3,130,000 2,500,000 47 Mobifone Mua sim
30 0786.67.9889   1,880,000 1,500,000 68 Mobifone Mua sim
31 0789.91.5959   2,880,000 2,300,000 62 Mobifone Mua sim
32 0792559339   2,130,000 1,700,000 52 Mobifone Mua sim
33 078.666.1551   2,130,000 1,700,000 45 Mobifone Mua sim
34 078.666.2112   2,130,000 1,700,000 39 Mobifone Mua sim
35 078.999.2323   3,630,000 2,900,000 52 Mobifone Mua sim
36 0703224141   1,630,000 1,300,000 24 Mobifone Mua sim
37 0703.227.000   1,630,000 1,300,000 21 Mobifone Mua sim
38 0792.666.355   1,250,000 1,000,000 49 Mobifone Mua sim
39 0793.45.0909   2,130,000 1,700,000 46 Mobifone Mua sim
40 089.887.8080   2,130,000 1,700,000 56 Mobifone Mua sim
41 0797.17.2255   1,630,000 1,300,000 45 Mobifone Mua sim
42 0708332626   2,130,000 1,700,000 37 Mobifone Mua sim
43 089.887.3737   1,250,000 1,000,000 60 Mobifone Mua sim
44 0703112929   2,130,000 1,700,000 34 Mobifone Mua sim
45 0708.65.9797   1,630,000 1,300,000 58 Mobifone Mua sim
46 0789.86.1010   2,130,000 1,700,000 40 Mobifone Mua sim
47 0783.53.7755   1,250,000 1,000,000 50 Mobifone Mua sim
48 0971.19.02.02   2,000,000 1,600,000 31 Viettel Mua sim
49 0798.18.9292   2,630,000 2,100,000 55 Mobifone Mua sim
50 0708.31.9898   1,880,000 1,500,000 53 Mobifone Mua sim