Sim giá 1 - 3 triệu

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0703.22.7778   2,880,000 2,300,000 43 Mobifone Mua sim
2 089.887.6622   1,250,000 1,000,000 56 Mobifone Mua sim
3 0708.65.3737   1,250,000 1,000,000 46 Mobifone Mua sim
4 0703.23.7788   1,630,000 1,300,000 45 Mobifone Mua sim
5 0703.224.422   3,380,000 2,700,000 26 Mobifone Mua sim
6 0783.229.322   1,250,000 1,000,000 38 Mobifone Mua sim
7 0708991818   2,880,000 2,300,000 51 Mobifone Mua sim
8 07.9779.2882   3,130,000 2,500,000 59 Mobifone Mua sim
9 0708.99.44.55   3,630,000 2,900,000 51 Mobifone Mua sim
10 0961221717   2,880,000 2,300,000 36 Viettel Mua sim
11 0797.17.11.66   1,630,000 1,300,000 45 Mobifone Mua sim
12 0703224343   1,880,000 1,500,000 28 Mobifone Mua sim
13 0793.45.1166   2,130,000 1,700,000 42 Mobifone Mua sim
14 0792336767   2,130,000 1,700,000 50 Mobifone Mua sim
15 0703.16.76.76   1,500,000 1,200,000 43 Mobifone Mua sim
16 0703.335.000   3,630,000 2,900,000 21 Mobifone Mua sim
17 078.333.777.4   3,130,000 2,500,000 49 Mobifone Mua sim
18 078.666.3993   3,130,000 2,500,000 57 Mobifone Mua sim
19 078.999.111.0   3,630,000 2,900,000 45 Mobifone Mua sim
20 0783.33.77.55   3,630,000 2,900,000 48 Mobifone Mua sim
21 0703.22.12.12   3,630,000 2,900,000 20 Mobifone Mua sim
22 070.869.0123   2,130,000 1,700,000 36 Mobifone Mua sim
23 0797.17.6969   2,130,000 1,700,000 61 Mobifone Mua sim
24 078.666.5005   1,630,000 1,300,000 43 Mobifone Mua sim
25 089.888.0550   2,250,000 1,800,000 51 Mobifone Mua sim
26 078.333.1717   2,630,000 2,100,000 40 Mobifone Mua sim
27 078.333.1001   1,630,000 1,300,000 26 Mobifone Mua sim
28 0708332727   2,130,000 1,700,000 39 Mobifone Mua sim
29 0793.45.3131   2,130,000 1,700,000 36 Mobifone Mua sim
30 089.887.4664   1,250,000 1,000,000 60 Mobifone Mua sim
31 0792.666.399   1,880,000 1,500,000 57 Mobifone Mua sim
32 089.887.6006   1,250,000 1,000,000 52 Mobifone Mua sim
33 079.888.9119   3,380,000 2,700,000 60 Mobifone Mua sim
34 0708.92.97.97   2,880,000 2,300,000 58 Mobifone Mua sim
35 0963.65.0303   2,000,000 1,600,000 35 Viettel Mua sim
36 078.666.222.1   3,630,000 2,900,000 40 Mobifone Mua sim
37 0707.75.3737   2,130,000 1,700,000 46 Mobifone Mua sim
38 0797.89.5775   2,130,000 1,700,000 64 Mobifone Mua sim
39 0767.80.6969   1,630,000 1,300,000 58 Mobifone Mua sim
40 079.444.1313   2,130,000 1,700,000 36 Mobifone Mua sim
41 0797.799.800   1,630,000 1,300,000 56 Mobifone Mua sim
42 0783.33.00.55   3,630,000 2,900,000 34 Mobifone Mua sim
43 0793883737   2,130,000 1,700,000 55 Mobifone Mua sim
44 0703.33.44.11   2,880,000 2,300,000 26 Mobifone Mua sim
45 0798.58.4949   2,130,000 1,700,000 63 Mobifone Mua sim
46 0783536886   2,880,000 2,300,000 54 Mobifone Mua sim
47 0783.227.722   2,880,000 2,300,000 40 Mobifone Mua sim
48 0703.11.01.23   3,380,000 2,700,000 18 Mobifone Mua sim
49 0797.17.2255   1,630,000 1,300,000 45 Mobifone Mua sim
50 0783.68.9393   2,130,000 1,700,000 56 Mobifone Mua sim