Sim giá 1 - 3 triệu

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0901.43.65.65   1,245,000 39 Mobifone Mua sim
2 0708.231.777   1,000,000 42 Mobifone Mua sim
3 0708.411.777   1,140,000 42 Mobifone Mua sim
4 0931.897.444   1,400,000 49 Mobifone Mua sim
5 0773.038.777   1,000,000 49 Mobifone Mua sim
6 0938.744443   3,000,000 46 Mobifone Mua sim
7 0909.84.3883   2,200,000 52 Mobifone Mua sim
8 0937.16.9933   1,000,000 50 Mobifone Mua sim
9 0938.49.35.35   1,210,000 49 Mobifone Mua sim
10 0938.63.3434   1,070,000 43 Mobifone Mua sim
11 0328.489.849   1,140,000 55 Viettel Mua sim
12 0773.873.777   2,000,000 56 Mobifone Mua sim
13 0899.771.000   1,140,000 41 Mobifone Mua sim
14 0704.596.777   1,000,000 52 Mobifone Mua sim
15 0931.87.1980   2,200,000 46 Mobifone Mua sim
16 0707.914.777   1,280,000 49 Mobifone Mua sim
17 0784.186.586   1,140,000 53 Mobifone Mua sim
18 0767.465.777   1,000,000 56 Mobifone Mua sim
19 0772.059.777   1,140,000 51 Mobifone Mua sim
20 0776.110.777   1,400,000 43 Mobifone Mua sim
21 0708.62.2468   1,035,000 43 Mobifone Mua sim
22 0775.622.777   1,400,000 50 Mobifone Mua sim
23 0901.429.449   1,280,000 42 Mobifone Mua sim
24 0898.14.1991   1,175,000 50 Mobifone Mua sim
25 0908.70.3131   1,140,000 32 Mobifone Mua sim
26 0932.194.994   2,200,000 50 Mobifone Mua sim
27 0708.292.777   2,000,000 49 Mobifone Mua sim
28 0901.46.5050   1,000,000 30 Mobifone Mua sim
29 0931.89.8283   1,800,000 51 Mobifone Mua sim
30 0703.520.999   2,600,000 44 Mobifone Mua sim
31 0708.830.777   1,140,000 47 Mobifone Mua sim
32 0704.570.777   1,000,000 44 Mobifone Mua sim
33 0792.770.888   2,500,000 56 Mobifone Mua sim
34 0708.903.777   1,140,000 48 Mobifone Mua sim
35 0765.581.777   1,210,000 53 Mobifone Mua sim
36 0901.441.661   1,800,000 32 Mobifone Mua sim
37 0792.613.555   1,140,000 43 Mobifone Mua sim
38 0703.396.777   1,400,000 49 Mobifone Mua sim
39 0912.39.79.09   1,800,000 49 Vinaphone Mua sim
40 0938.19.6336   1,435,000 48 Mobifone Mua sim
41 0898.52.3737   1,140,000 52 Mobifone Mua sim
42 0773.062.888   2,900,000 49 Mobifone Mua sim
43 0703.022.777   1,280,000 35 Mobifone Mua sim
44 0907.56.0606   1,700,000 39 Mobifone Mua sim
45 0901.45.0990   1,000,000 37 Mobifone Mua sim
46 0901.44.1515   1,140,000 30 Mobifone Mua sim
47 0901.43.4646   1,140,000 37 Mobifone Mua sim
48 0798.678.688   2,800,000 67 Mobifone Mua sim
49 0774.616.777   1,175,000 52 Mobifone Mua sim
50 0932.10.4884   1,000,000 39 Mobifone Mua sim