Sim Số Gánh

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 0988888.558 228.000.000 Sim gánh đảo Viettel Viettel Đặt mua
2 0888.88.8008 200.000.000 Sim gánh đảo Vinaphone Vinaphone Đặt mua
3 0788.88.8998 180.350.000 Sim gánh đảo Mobifone Mobifone Đặt mua
4 091.8888998 134.000.000 Sim gánh đảo Vinaphone Vinaphone Đặt mua
5 0889.89.9889 130.000.000 Sim gánh đảo Vinaphone Vinaphone Đặt mua
6 0968.99.9889 129.000.000 Sim gánh đảo Viettel Viettel Đặt mua
7 0989.389.889 129.000.000 Sim gánh đảo Viettel Viettel Đặt mua
8 0989.669.889 129.000.000 Sim gánh đảo Viettel Viettel Đặt mua
9 08998.88998 119.000.000 Sim gánh đảo Mobifone Mobifone Đặt mua
10 0899.899.889 119.000.000 Sim gánh đảo Mobifone Mobifone Đặt mua
11 0899.89.8998 116.000.000 Sim gánh đảo Mobifone Mobifone Đặt mua
12 0988.38.9889 100.000.000 Sim gánh đảo Viettel Viettel Đặt mua
13 0789.789.889 99.000.000 Sim gánh đảo Mobifone Mobifone Đặt mua
14 086.9999889 99.000.000 Sim gánh đảo Viettel Viettel Đặt mua
15 03.9889.8998 90.100.000 Sim gánh đảo Viettel Viettel Đặt mua
16 0888.89.89.98 89.800.000 Sim gánh đảo Vinaphone Vinaphone Đặt mua
17 0979.686.996 88.000.000 Sim gánh đảo Viettel Viettel Đặt mua
18 09.77777.887 88.000.000 Sim gánh đảo Viettel Viettel Đặt mua
19 0981.89.98.89 86.000.000 Sim gánh đảo Viettel Viettel Đặt mua
20 0869.69.96.69 86.000.000 Sim gánh đảo Viettel Viettel Đặt mua
21 0988.71.9889 84.000.000 Sim gánh đảo Viettel Viettel Đặt mua
22 0985.72.9889 84.000.000 Sim gánh đảo Viettel Viettel Đặt mua
23 0966.98.89.98 81.600.000 Sim gánh đảo Viettel Viettel Đặt mua
24 0899.98.9889 80.000.000 Sim gánh đảo Mobifone Mobifone Đặt mua
25 0333.30.3003 79.000.000 Sim gánh đảo Viettel Viettel Đặt mua
26 0969.866.996 79.000.000 Sim gánh đảo Viettel Viettel Đặt mua
27 098.9999.229 79.000.000 Sim gánh đảo Viettel Viettel Đặt mua
28 0988.69.9669 79.000.000 Sim gánh đảo Viettel Viettel Đặt mua
29 0968.89.89.98 72.900.000 Sim gánh đảo Viettel Viettel Đặt mua
30 08.6886.9889 72.500.000 Sim gánh đảo Viettel Viettel Đặt mua
31 0933.99.9889 72.000.000 Sim gánh đảo Mobifone Mobifone Đặt mua
32 0889.779.889 69.000.000 Sim gánh đảo Vinaphone Vinaphone Đặt mua
33 090.6999669 69.000.000 Sim gánh đảo Mobifone Mobifone Đặt mua
34 0979.689889 68.000.000 Sim gánh đảo Viettel Viettel Đặt mua
35 09.8228.9889 68.000.000 Sim gánh đảo Viettel Viettel Đặt mua
36 07.89.89.89.98 67.800.000 Sim gánh đảo Mobifone Mobifone Đặt mua
37 0911.999.119 65.000.000 Sim gánh đảo Vinaphone Vinaphone Đặt mua
38 09.8668.3883 65.000.000 Sim gánh đảo Viettel Viettel Đặt mua
39 09.8118.8228 65.000.000 Sim gánh đảo Viettel Viettel Đặt mua
40 0789.99.9889 63.500.000 Sim gánh đảo Mobifone Mobifone Đặt mua
41 09.33666336 63.000.000 Sim gánh đảo Mobifone Mobifone Đặt mua
42 0828.888008 62.900.000 Sim gánh đảo Vinaphone Vinaphone Đặt mua
43 0935.98.89.98 62.700.000 Sim gánh đảo Mobifone Mobifone Đặt mua
44 0868.999.889 62.000.000 Sim gánh đảo Viettel Viettel Đặt mua
45 097.969.9669 60.200.000 Sim gánh đảo Viettel Viettel Đặt mua
46 093.37.37.337 60.000.000 Sim gánh đảo Mobifone Mobifone Đặt mua
47 0913.33.3113 59.000.000 Sim gánh đảo Vinaphone Vinaphone Đặt mua
48 0333.36.6336 57.000.000 Sim gánh đảo Viettel Viettel Đặt mua
49 0939.69.9669 57.000.000 Sim gánh đảo Mobifone Mobifone Đặt mua
50 088.69.69.669 55.000.000 Sim gánh đảo Vinaphone Vinaphone Đặt mua