Sim Số Gánh

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 07.89.89.89.98 67.800.000 Sim gánh đảo Mobifone Mobifone Đặt mua
2 09.3993.3883 50.000.000 Sim gánh đảo Mobifone Mobifone Đặt mua
3 09.8668.3883 65.000.000 Sim gánh đảo Viettel Viettel Đặt mua
4 09.8118.8228 65.000.000 Sim gánh đảo Viettel Viettel Đặt mua
5 0869.69.96.69 86.000.000 Sim gánh đảo Viettel Viettel Đặt mua
6 086.9999889 99.000.000 Sim gánh đảo Viettel Viettel Đặt mua
7 0933.99.9889 72.000.000 Sim gánh đảo Mobifone Mobifone Đặt mua
8 0828.888008 62.900.000 Sim gánh đảo Vinaphone Vinaphone Đặt mua
9 08.6886.9889 72.500.000 Sim gánh đảo Viettel Viettel Đặt mua
10 0333.30.3003 79.000.000 Sim gánh đảo Viettel Viettel Đặt mua
11 09.77777.887 88.000.000 Sim gánh đảo Viettel Viettel Đặt mua
12 0939.69.9669 57.000.000 Sim gánh đảo Mobifone Mobifone Đặt mua
13 0819.989889 51.000.000 Sim gánh đảo Vinaphone Vinaphone Đặt mua
14 0888.89.89.98 89.800.000 Sim gánh đảo Vinaphone Vinaphone Đặt mua
15 03.9889.8998 90.100.000 Sim gánh đảo Viettel Viettel Đặt mua
16 0968.89.89.98 72.900.000 Sim gánh đảo Viettel Viettel Đặt mua
17 0913.33.3113 59.000.000 Sim gánh đảo Vinaphone Vinaphone Đặt mua
18 093.37.37.337 60.000.000 Sim gánh đảo Mobifone Mobifone Đặt mua
19 078.87.87.887 50.000.000 Sim gánh đảo Mobifone Mobifone Đặt mua
20 0889.779.889 69.000.000 Sim gánh đảo Vinaphone Vinaphone Đặt mua
21 0988.69.9669 79.000.000 Sim gánh đảo Viettel Viettel Đặt mua
22 0333.36.6336 57.000.000 Sim gánh đảo Viettel Viettel Đặt mua
23 0979.686.996 88.000.000 Sim gánh đảo Viettel Viettel Đặt mua
24 088888.6556 55.000.000 Sim gánh đảo Vinaphone Vinaphone Đặt mua
25 0868.999.889 62.000.000 Sim gánh đảo Viettel Viettel Đặt mua
26 0988.589.889 52.700.000 Sim gánh đảo Viettel Viettel Đặt mua
27 0916.98.98.89 55.000.000 Sim gánh đảo Vinaphone Vinaphone Đặt mua
28 09.33666336 63.000.000 Sim gánh đảo Mobifone Mobifone Đặt mua
29 0789.789.889 99.000.000 Sim gánh đảo Mobifone Mobifone Đặt mua
30 0829.88.8998 54.000.000 Sim gánh đảo Vinaphone Vinaphone Đặt mua
31 097.969.9669 60.200.000 Sim gánh đảo Viettel Viettel Đặt mua
32 09.8228.9889 68.000.000 Sim gánh đảo Viettel Viettel Đặt mua
33 098.9999.229 79.000.000 Sim gánh đảo Viettel Viettel Đặt mua
34 0935.98.89.98 62.700.000 Sim gánh đảo Mobifone Mobifone Đặt mua
35 0899.98.9889 80.000.000 Sim gánh đảo Mobifone Mobifone Đặt mua
36 0969.866.996 79.000.000 Sim gánh đảo Viettel Viettel Đặt mua
37 0988.71.9889 84.000.000 Sim gánh đảo Viettel Viettel Đặt mua
38 090.6999669 69.000.000 Sim gánh đảo Mobifone Mobifone Đặt mua
39 0966.98.89.98 81.600.000 Sim gánh đảo Viettel Viettel Đặt mua
40 0981.89.98.89 86.000.000 Sim gánh đảo Viettel Viettel Đặt mua
41 0985.72.9889 84.000.000 Sim gánh đảo Viettel Viettel Đặt mua
42 0798.89.8998 52.000.000 Sim gánh đảo Mobifone Mobifone Đặt mua
43 0989.93.39.93 55.000.000 Sim gánh đảo Viettel Viettel Đặt mua
44 0988.38.9889 100.000.000 Sim gánh đảo Viettel Viettel Đặt mua
45 0911.999.119 65.000.000 Sim gánh đảo Vinaphone Vinaphone Đặt mua
46 088.69.69.669 55.000.000 Sim gánh đảo Vinaphone Vinaphone Đặt mua
47 0789.99.9889 63.500.000 Sim gánh đảo Mobifone Mobifone Đặt mua
48 0979.689889 68.000.000 Sim gánh đảo Viettel Viettel Đặt mua