Sim Số Gánh

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 070.777.9889 36.000.000 Sim gánh đảo Mobifone Mobifone Đặt mua
2 0888.58.5885 37.600.000 Sim gánh đảo Vinaphone Vinaphone Đặt mua
3 088.696.6996 29.600.000 Sim gánh đảo Vinaphone Vinaphone Đặt mua
4 0888.85.5885 37.600.000 Sim gánh đảo Vinaphone Vinaphone Đặt mua
5 0797.897.997 25.000.000 Sim gánh đảo Mobifone Mobifone Đặt mua
6 07.67.67.67.76 49.800.000 Sim gánh đảo Mobifone Mobifone Đặt mua
7 09.3993.3883 50.000.000 Sim gánh đảo Mobifone Mobifone Đặt mua
8 090.666.7337 22.000.000 Sim gánh đảo Mobifone Mobifone Đặt mua
9 08.1800.8998 20.000.000 Sim gánh đảo Vinaphone Vinaphone Đặt mua
10 0819.99.9669 20.000.000 Sim gánh đảo Vinaphone Vinaphone Đặt mua
11 0906.77.7667 33.000.000 Sim gánh đảo Mobifone Mobifone Đặt mua
12 033.9999119 30.000.000 Sim gánh đảo Viettel Viettel Đặt mua
13 0816.89.8998 20.000.000 Sim gánh đảo Vinaphone Vinaphone Đặt mua
14 0938.56.7887 21.000.000 Sim gánh đảo Mobifone Mobifone Đặt mua
15 0868.789.889 39.000.000 Sim gánh đảo Viettel Viettel Đặt mua
16 0828.22.2882 20.000.000 Sim gánh đảo Vinaphone Vinaphone Đặt mua
17 0889.189.889 35.000.000 Sim gánh đảo Vinaphone Vinaphone Đặt mua
18 08.1900.8998 20.000.000 Sim gánh đảo Vinaphone Vinaphone Đặt mua
19 0855.79.7997 26.300.000 Sim gánh đảo Vinaphone Vinaphone Đặt mua
20 0979.65.65.56 30.000.000 Sim gánh đảo Viettel Viettel Đặt mua
21 0975.83.38.83 22.000.000 Sim gánh đảo Viettel Viettel Đặt mua
22 0902.67.76.67 29.000.000 Sim gánh đảo Mobifone Mobifone Đặt mua
23 0981.999669 50.000.000 Sim gánh đảo Viettel Viettel Đặt mua
24 0789.99.9669 36.700.000 Sim gánh đảo Mobifone Mobifone Đặt mua
25 0338.88.8998 22.200.000 Sim gánh đảo Viettel Viettel Đặt mua
26 0907.61.16.61 20.000.000 Sim gánh đảo Mobifone Mobifone Đặt mua
27 0972.69.69.96 28.600.000 Sim gánh đảo Viettel Viettel Đặt mua
28 0965.96.9889 20.000.000 Sim gánh đảo Viettel Viettel Đặt mua
29 087.89.89.889 25.000.000 Sim gánh đảo iTelecom iTelecom Đặt mua
30 090.666.1221 22.000.000 Sim gánh đảo Mobifone Mobifone Đặt mua
31 0906.00.9119 22.000.000 Sim gánh đảo Mobifone Mobifone Đặt mua
32 090.666.9229 25.000.000 Sim gánh đảo Mobifone Mobifone Đặt mua
33 036.889.9889 28.500.000 Sim gánh đảo Viettel Viettel Đặt mua
34 0932.60.60.06 20.000.000 Sim gánh đảo Mobifone Mobifone Đặt mua
35 0922.999.889 22.900.000 Sim gánh đảo Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
36 0908.389.889 26.000.000 Sim gánh đảo Mobifone Mobifone Đặt mua
37 0366.333.663 28.700.000 Sim gánh đảo Viettel Viettel Đặt mua
38 07.69696996 25.700.000 Sim gánh đảo Mobifone Mobifone Đặt mua
39 09.7557.7667 30.000.000 Sim gánh đảo Viettel Viettel Đặt mua
40 0986.588.558 35.000.000 Sim gánh đảo Viettel Viettel Đặt mua
41 0849.989889 30.000.000 Sim gánh đảo Vinaphone Vinaphone Đặt mua
42 08.1800.9119 30.000.000 Sim gánh đảo Vinaphone Vinaphone Đặt mua
43 0911.61.1661 20.000.000 Sim gánh đảo Vinaphone Vinaphone Đặt mua
44 0981.63.63.36 25.000.000 Sim gánh đảo Viettel Viettel Đặt mua
45 0832.32.23.32 21.900.000 Sim gánh đảo Vinaphone Vinaphone Đặt mua
46 09.8888.3003 30.000.000 Sim gánh đảo Viettel Viettel Đặt mua
47 0919.67.76.67 39.000.000 Sim gánh đảo Vinaphone Vinaphone Đặt mua
48 0982.36.63.36 21.900.000 Sim gánh đảo Viettel Viettel Đặt mua
49 0386.999.889 24.900.000 Sim gánh đảo Viettel Viettel Đặt mua
50 09.19.29.39.93 36.000.000 Sim gánh đảo Vinaphone Vinaphone Đặt mua