Sim Số Gánh

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 0877.77.7227 4.590.000 Sim gánh đảo iTelecom iTelecom Đặt mua
2 0877.77.9669 7.500.000 Sim gánh đảo iTelecom iTelecom Đặt mua
3 0876.96.9669 7.240.000 Sim gánh đảo iTelecom iTelecom Đặt mua
4 0876.99.9889 7.000.000 Sim gánh đảo iTelecom iTelecom Đặt mua
5 0878.11.9669 3.000.000 Sim gánh đảo iTelecom iTelecom Đặt mua
6 0878.00.9889 3.000.000 Sim gánh đảo iTelecom iTelecom Đặt mua
7 0876.57.7997 3.000.000 Sim gánh đảo iTelecom iTelecom Đặt mua
8 087.6666.996 6.000.000 Sim gánh đảo iTelecom iTelecom Đặt mua
9 087.85.85.885 3.000.000 Sim gánh đảo iTelecom iTelecom Đặt mua
10 0877.77.5885 7.500.000 Sim gánh đảo iTelecom iTelecom Đặt mua
11 0878.11.9229 2.990.000 Sim gánh đảo iTelecom iTelecom Đặt mua
12 0876.77.9889 5.440.000 Sim gánh đảo iTelecom iTelecom Đặt mua