Sim đối

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0703.119.911   7,250,000 5,800,000 32 Mobifone Mua sim
2 0764.009.900   5,750,000 4,600,000 35 Mobifone Mua sim
3 0794.448.844   2,880,000 2,300,000 52 Mobifone Mua sim
4 0703.223.322   6,500,000 5,200,000 24 Mobifone Mua sim
5 0703.224.422   3,380,000 2,700,000 26 Mobifone Mua sim
6 0794.446.644   5,000,000 4,000,000 48 Mobifone Mua sim
7 0764.228.822   5,000,000 4,000,000 41 Mobifone Mua sim
8 0703.118.811   7,250,000 5,800,000 30 Mobifone Mua sim
9 0764.336.633   8,250,000 6,600,000 41 Mobifone Mua sim
10 0783.226.622   8,250,000 6,600,000 38 Mobifone Mua sim
11 0786.776.677   7,250,000 5,800,000 61 Mobifone Mua sim
12 0792.223.322   7,630,000 6,100,000 32 Mobifone Mua sim
13 0792.336.633   12,400,000 9,900,000 42 Mobifone Mua sim
14 0783.225.522   5,750,000 4,600,000 36 Mobifone Mua sim
15 0703.229.922   7,630,000 6,100,000 36 Mobifone Mua sim
16 0703.225.522   7,250,000 5,800,000 28 Mobifone Mua sim
17 0783.227.722   2,880,000 2,300,000 40 Mobifone Mua sim
18 0784.115.511   2,880,000 2,300,000 33 Mobifone Mua sim
19 0764.338.833   8,250,000 6,600,000 45 Mobifone Mua sim
20 0783.228.822   8,250,000 6,600,000 42 Mobifone Mua sim
21 0703.334.433   5,750,000 4,600,000 30 Mobifone Mua sim
22 0797.334.433   4,380,000 3,500,000 43 Mobifone Mua sim
23 0794.442.244   5,000,000 4,000,000 40 Mobifone Mua sim
24 0794.445.544   5,000,000 4,000,000 46 Mobifone Mua sim
25 0783.335.533   8,250,000 6,600,000 40 Mobifone Mua sim
26 0703.226.622   8,250,000 6,600,000 30 Mobifone Mua sim
27 0784.337.733   4,380,000 3,500,000 45 Mobifone Mua sim
28 0708.337.733   4,750,000 3,800,000 41 Mobifone Mua sim
29 0783.334.433   5,000,000 4,000,000 38 Mobifone Mua sim
30 0783.224.422   2,880,000 2,300,000 34 Mobifone Mua sim
31 0797.771.177   9,630,000 7,700,000 53 Mobifone Mua sim
32 0783.337.733   4,380,000 3,500,000 44 Mobifone Mua sim
33 0765.559.955   11,000,000 8,800,000 56 Mobifone Mua sim
34 0794.441.144   5,000,000 4,000,000 38 Mobifone Mua sim
35 0703.114.411   2,880,000 2,300,000 22 Mobifone Mua sim
36 0708.330.033   5,750,000 4,600,000 27 Mobifone Mua sim
37 0703.117.711   2,880,000 2,300,000 28 Mobifone Mua sim
38 0703.228.822   7,250,000 5,800,000 34 Mobifone Mua sim
39 0794.443.344   5,000,000 4,000,000 42 Mobifone Mua sim
40 0783.223.322   5,750,000 4,600,000 32 Mobifone Mua sim
41 0784.336.633   5,750,000 4,600,000 43 Mobifone Mua sim
42 0783.229.922   7,250,000 5,800,000 44 Mobifone Mua sim
43 0978.759.957   3,310,000 2,650,000 66 Viettel Mua sim
44 0973.752.257   4,060,000 3,250,000 47 Viettel Mua sim
45 0869.672.276   1,750,000 1,400,000 53 Viettel Mua sim
46 0988.594.495   3,310,000 2,650,000 61 Viettel Mua sim
47 0858.987.789   14,700,000 13,200,000 69 Vinaphone Mua sim
48 0395.99.77.99   18,300,000 16,500,000 67 Viettel Mua sim
49 0869.632.236   3,310,000 2,650,000 45 Viettel Mua sim
50 0326.99.88.99   22,000,000 19,800,000 63 Viettel Mua sim