Sim dễ nhớ

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0798.85.85.88   11,000,000 8,800,000 66 Mobifone Mua sim
2 0768.68.68.61   18,600,000 15,800,000 56 Mobifone Mua sim
3 0792.66.62.66   3,630,000 2,900,000 50 Mobifone Mua sim
4 0783.57.55.57   2,130,000 1,700,000 52 Mobifone Mua sim
5 089.887.5559   1,250,000 1,000,000 64 Mobifone Mua sim
6 0778.85.85.88   7,250,000 5,800,000 64 Mobifone Mua sim
7 0783.456.756   4,130,000 3,300,000 51 Mobifone Mua sim
8 0768.68.68.64   11,000,000 8,800,000 59 Mobifone Mua sim
9 0786.77.79.77   9,000,000 7,200,000 65 Mobifone Mua sim
10 0792.66.64.66   2,130,000 1,700,000 52 Mobifone Mua sim
11 0793.456.756   4,130,000 3,300,000 52 Mobifone Mua sim
12 0798.18.88.18   5,750,000 4,600,000 58 Mobifone Mua sim
13 0773.81.86.88   4,380,000 3,500,000 56 Mobifone Mua sim
14 0797.37.33.37   3,630,000 2,900,000 49 Mobifone Mua sim
15 0786.77.76.77   6,500,000 5,200,000 62 Mobifone Mua sim
16 0768.68.68.48   13,600,000 11,600,000 61 Mobifone Mua sim
17 0769.69.69.61   7,250,000 5,800,000 59 Mobifone Mua sim
18 0792.66.65.66   2,630,000 2,100,000 53 Mobifone Mua sim
19 0798.18.88.98   3,630,000 2,900,000 66 Mobifone Mua sim
20 0798.83.83.88   14,900,000 12,700,000 62 Mobifone Mua sim
21 0798.58.55.58   8,250,000 6,600,000 60 Mobifone Mua sim
22 0768.68.68.62   18,600,000 15,800,000 57 Mobifone Mua sim
23 0792.66.67.69   1,630,000 1,300,000 58 Mobifone Mua sim
24 0708.33.38.33   5,750,000 4,600,000 38 Mobifone Mua sim
25 0797.79.555.8   2,880,000 2,300,000 62 Mobifone Mua sim
26 0783.53.58.59   1,250,000 1,000,000 53 Mobifone Mua sim
27 0783.68.66.69   2,880,000 2,300,000 59 Mobifone Mua sim
28 0769.69.69.63   8,250,000 6,600,000 61 Mobifone Mua sim
29 0797.89.555.7   2,880,000 2,300,000 62 Mobifone Mua sim
30 0703.97.97.99   8,250,000 6,600,000 60 Mobifone Mua sim
31 0786.77.73.77   3,630,000 2,900,000 59 Mobifone Mua sim
32 0769.69.69.64   4,380,000 3,500,000 62 Mobifone Mua sim
33 0703.32.32.33   4,130,000 3,300,000 26 Mobifone Mua sim
34 0789.89.89.84   7,250,000 5,800,000 70 Mobifone Mua sim
35 0703.23.23.22   4,130,000 3,300,000 24 Mobifone Mua sim
36 0784.58.55.58   1,630,000 1,300,000 55 Mobifone Mua sim
37 0933.98.92.96   1,750,000 1,400,000 58 Mobifone Mua sim
38 0988.25.35.45   55,000,000 49,500,000 49 Viettel Mua sim
39 0978.51.51.01   1,750,000 1,400,000 37 Viettel Mua sim
40 0866.89.86.89   22,000,000 19,800,000 68 Viettel Mua sim
41 0973.65.65.45   1,750,000 1,400,000 50 Viettel Mua sim
42 0886.493.593   2,500,000 2,000,000 55 Vinaphone Mua sim
43 0859.234569   8,750,000 7,000,000 51 Vinaphone Mua sim
44 07989898.91   10,000,000 8,000,000 68 Mobifone Mua sim
45 0869.61.67.69   3,310,000 2,650,000 58 Viettel Mua sim
46 0393.30.3332   1,750,000 1,400,000 29 Viettel Mua sim
47 0962.4000.93   1,630,000 1,300,000 33 Viettel Mua sim
48 0393.4040.41   4,560,000 3,650,000 28 Viettel Mua sim
49 0365.18.13.18   1,750,000 1,400,000 36 Viettel Mua sim
50 0815.12.15.19   4,440,000 3,550,000 33 Vinaphone Mua sim