Sim đầu số cổ

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0903.116.908   720,000 37 Mobifone Mua sim
2 0903.76.10.69   643,000 41 Mobifone Mua sim
3 0903.801.398   790,000 41 Mobifone Mua sim
4 0903.80.37.69   650,000 45 Mobifone Mua sim
5 0903.193.658   650,000 44 Mobifone Mua sim
6 0903.71.8844   650,000 44 Mobifone Mua sim
7 0903.96.75.98   643,000 56 Mobifone Mua sim
8 0903.15.2244   720,000 30 Mobifone Mua sim
9 0903.05.13.98   650,000 38 Mobifone Mua sim
10 0903.95.66.44   650,000 46 Mobifone Mua sim
11 0903.65.57.69   643,000 50 Mobifone Mua sim
12 0903.616.489   790,000 46 Mobifone Mua sim
13 0903.193.582   650,000 40 Mobifone Mua sim
14 0903.962.798   790,000 53 Mobifone Mua sim
15 0903.555.458   1,210,000 44 Mobifone Mua sim
16 0903.691.398   720,000 48 Mobifone Mua sim
17 0903995069   643,000 50 Mobifone Mua sim
18 0903.025.401   580,000 24 Mobifone Mua sim
19 0903.51.33.00   790,000 24 Mobifone Mua sim
20 0903.162.758   650,000 41 Mobifone Mua sim
21 0903.73.22.44   1,203,000 34 Mobifone Mua sim
22 0903.784.074   580,000 42 Mobifone Mua sim
23 0903.86.44.00   650,000 34 Mobifone Mua sim
24 090368.2358   790,000 44 Mobifone Mua sim
25 0903.64.88.44   923,000 46 Mobifone Mua sim
26 0903.82.9926   650,000 48 Mobifone Mua sim
27 0903.804.189   790,000 42 Mobifone Mua sim
28 0903.14.77.00   923,000 31 Mobifone Mua sim
29 0903.62.50.98   650,000 42 Mobifone Mua sim
30 0903.61.8855   1,000,000 45 Mobifone Mua sim
31 0903.32.6600   720,000 29 Mobifone Mua sim
32 0903.153.500   580,000 26 Mobifone Mua sim
33 0903.044.792   650,000 38 Mobifone Mua sim
34 0903.67.40.40   1,273,000 33 Mobifone Mua sim
35 0903.984.169   643,000 49 Mobifone Mua sim
36 0903.30.73.98   713,000 42 Mobifone Mua sim
37 090368.9796   860,000 57 Mobifone Mua sim
38 0903.612.687   790,000 42 Mobifone Mua sim
39 0903.86.14.69   650,000 46 Mobifone Mua sim
40 0903.874.389   790,000 51 Mobifone Mua sim
41 0903.782.459   720,000 47 Mobifone Mua sim
42 0903.80.72.98   643,000 46 Mobifone Mua sim
43 0903.83.70.89   650,000 47 Mobifone Mua sim
44 0903.38.99.44   790,000 49 Mobifone Mua sim
45 0903.62.37.98   790,000 47 Mobifone Mua sim
46 0903.32.0404   1,140,000 25 Mobifone Mua sim
47 0903.69.30.98   643,000 47 Mobifone Mua sim
48 0903.755.698   643,000 52 Mobifone Mua sim
49 0903.78.5500   720,000 37 Mobifone Mua sim
50 0903.072.734   580,000 35 Mobifone Mua sim