Sim Đầu Số 0990

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 0762.444444 189.000.000 Sim lục quý Mobifone Mobifone Đặt mua
2 0589.000.000 199.000.000 Sim lục quý Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
3 0857.000000 210.000.000 Sim lục quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
4 0589.333.333 250.000.000 Sim lục quý Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
5 0336.000000 250.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
6 0367.111111 255.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
7 0362.111.111 268.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
8 0383.111.111 279.209.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
9 0879.111111 284.000.000 Sim lục quý iTelecom iTelecom Đặt mua
10 0382.111.111 295.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
11 0852.111111 296.000.000 Sim lục quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
12 0585.000.000 298.000.000 Sim lục quý Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
13 0354.222.222 300.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
14 0837.111111 311.000.000 Sim lục quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
15 0788.000000 312.000.000 Sim lục quý Mobifone Mobifone Đặt mua
16 0399.111111 333.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
17 0354.333333 345.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
18 0394.333333 350.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
19 0366.000000 350.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
20 0348.333333 350.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
21 0845.000.000 360.000.000 Sim lục quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
22 0367.333333 366.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
23 0385.222.222 368.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
24 0378.333333 378.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
25 0598.666.666 379.000.000 Sim lục quý Gmobile Gmobile Đặt mua
26 0338.222.222 389.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
27 0355.222222 399.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
28 0385.777777 418.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
29 0854.777777 420.000.000 Sim lục quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
30 0352.333.333 424.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
31 0367.555555 430.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
32 0388.222222 440.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
33 0789.444444 444.000.000 Sim lục quý Mobifone Mobifone Đặt mua
34 0384.555.555 446.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
35 0358.333.333 446.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
36 0326.777777 468.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
37 0329.777777 468.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
38 0865.222.222 468.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
39 0819.111111 472.000.000 Sim lục quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
40 0337.555.555 475.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
41 0362.333333 479.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
42 0399.222.222 479.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
43 0362.555555 536.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
44 0848.444444 538.000.000 Sim lục quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
45 0825.777777 548.000.000 Sim lục quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
46 0328.555555 550.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
47 0382.777777 550.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
48 0973.444.444 555.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
49 0377.555555 594.209.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
50 0826.333.333 599.000.000 Sim lục quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua