Sim Đầu Số 0990

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 0944.000000 699.000.000 Sim lục quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
2 0916.555555 2.222.000.000 Sim lục quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
3 0836.555555 846.000.000 Sim lục quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
4 0823.777777 650.000.000 Sim lục quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
5 0941.999999 3.610.000.000 Sim lục quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
6 0845.888888 1.677.209.000 Sim lục quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
7 0854.777777 420.000.000 Sim lục quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
8 0825.888.888 1.800.209.000 Sim lục quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
9 0912.333333 5.100.209.000 Sim lục quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
10 0856.777777 799.000.000 Sim lục quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
11 0915.444444 781.000.000 Sim lục quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
12 0857.000000 210.000.000 Sim lục quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
13 0947.555.555 1.320.000.000 Sim lục quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
14 0889.777777 1.270.000.000 Sim lục quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
15 0917.111111 880.000.000 Sim lục quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
16 0826.333.333 599.000.000 Sim lục quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
17 0814.666666 1.560.000.000 Sim lục quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
18 0919.555.555 2.700.000.000 Sim lục quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
19 0911.777777 2.700.000.000 Sim lục quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
20 0828.777777 1.000.000.000 Sim lục quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
21 0913.555555 3.100.000.000 Sim lục quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
22 0843.888888 1.455.209.000 Sim lục quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
23 0855.999999 2.900.000.000 Sim lục quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
24 0854.888888 1.455.209.000 Sim lục quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
25 0857.555555 662.000.000 Sim lục quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
26 0838.444.444 688.000.000 Sim lục quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
27 0943.222222 2.090.000.000 Sim lục quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
28 0941.777.777 1.320.000.000 Sim lục quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
29 0839.666666 1.260.000.000 Sim lục quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
30 0888.666666 5.000.000.000 Sim lục quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
31 0825.777777 548.000.000 Sim lục quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
32 0837.111111 311.000.000 Sim lục quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
33 0819.111111 472.000.000 Sim lục quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
34 0911.222222 2.000.000.000 Sim lục quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
35 0822.555555 854.000.000 Sim lục quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
36 0845.000.000 360.000.000 Sim lục quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
37 0949.777777 1.660.000.000 Sim lục quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
38 0834.666666 1.000.000.000 Sim lục quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
39 0911.000.000 799.000.000 Sim lục quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
40 0826.555555 731.000.000 Sim lục quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua