Sim Đầu Số 0990

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 0936.777777 2.222.000.000 Sim lục quý Mobifone Mobifone Đặt mua
2 0905.333333 1.500.000.000 Sim lục quý Mobifone Mobifone Đặt mua
3 0916.555555 2.222.000.000 Sim lục quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
4 0937.666666 2.688.000.000 Sim lục quý Mobifone Mobifone Đặt mua
5 0936.999999 7.900.000.000 Sim lục quý Mobifone Mobifone Đặt mua
6 0944.000000 699.000.000 Sim lục quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
7 0986.555555 3.200.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
8 0938.111111 999.000.000 Sim lục quý Mobifone Mobifone Đặt mua
9 0971.444.444 544.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
10 0922.333333 2.200.000.000 Sim lục quý Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
11 0904.555555 1.650.000.000 Sim lục quý Mobifone Mobifone Đặt mua
12 0939.333333 3.000.000.000 Sim lục quý Mobifone Mobifone Đặt mua
13 0973.666666 3.000.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
14 0986.444444 660.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
15 0981.555555 2.000.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
16 0933.999999 8.900.000.000 Sim lục quý Mobifone Mobifone Đặt mua
17 0989.333333 2.600.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
18 0941.777.777 1.320.000.000 Sim lục quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
19 0949.777777 1.660.000.000 Sim lục quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
20 0973.777777 4.950.209.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
21 0971.222222 812.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
22 0995.777777 1.140.000.000 Sim lục quý Gmobile Gmobile Đặt mua
23 0988.000.000 2.500.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
24 0993.999999 4.570.000.000 Sim lục quý Gmobile Gmobile Đặt mua
25 0979.777777 5.500.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
26 09.03.555555 2.520.000.000 Sim lục quý Mobifone Mobifone Đặt mua
27 0911.000.000 799.000.000 Sim lục quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
28 0978.777777 2.670.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
29 0989.666666 6.600.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
30 0919.555.555 2.700.000.000 Sim lục quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
31 0943.222222 2.090.000.000 Sim lục quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
32 0902.111111 1.250.000.000 Sim lục quý Mobifone Mobifone Đặt mua
33 0947.555.555 1.320.000.000 Sim lục quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
34 0913.555555 3.100.000.000 Sim lục quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
35 0915.444444 781.000.000 Sim lục quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
36 0941.999999 3.610.000.000 Sim lục quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
37 0911.222222 2.000.000.000 Sim lục quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
38 0917.111111 880.000.000 Sim lục quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
39 0912.333333 5.100.209.000 Sim lục quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
40 0911.777777 2.700.000.000 Sim lục quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
41 0982.888888 7.270.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
42 0982.000.000 1.550.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
43 0988.444444 1.130.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
44 0909.444444 1.410.000.000 Sim lục quý Mobifone Mobifone Đặt mua