Sim đầu số 096

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0961.30.80.80   4,250,000 3,400,000 35 Viettel Mua sim
2 0961.23.00.11   7,130,000 5,700,000 23 Viettel Mua sim
3 0961.72.7722   5,000,000 4,000,000 43 Viettel Mua sim
4 0961.23.08.08   9,880,000 7,900,000 37 Viettel Mua sim
5 0961.16.3131   8,000,000 6,400,000 31 Viettel Mua sim
6 0961.07.00.77   7,130,000 5,700,000 37 Viettel Mua sim
7 0961.11.03.03   5,630,000 4,500,000 24 Viettel Mua sim
8 0961.00.08.08   9,880,000 7,900,000 32 Viettel Mua sim
9 0961.80.50.50   4,250,000 3,400,000 34 Viettel Mua sim
10 0961443030   2,130,000 1,700,000 30 Viettel Mua sim
11 0961773030   2,130,000 1,700,000 36 Viettel Mua sim
12 09.6116.6464   5,000,000 4,000,000 43 Viettel Mua sim
13 0961.23.6600   5,000,000 4,000,000 33 Viettel Mua sim
14 0961223030   3,500,000 2,800,000 26 Viettel Mua sim
15 0961.16.5151   5,000,000 4,000,000 35 Viettel Mua sim
16 0961990202   3,630,000 2,900,000 38 Viettel Mua sim
17 0961055050   4,380,000 3,500,000 31 Viettel Mua sim
18 0961.17.7722   5,000,000 4,000,000 42 Viettel Mua sim
19 0961.23.7722   5,000,000 4,000,000 39 Viettel Mua sim
20 0961.91.8484   1,500,000 1,200,000 50 Viettel Mua sim
21 096.181.0303   2,880,000 2,300,000 31 Viettel Mua sim
22 0961.16.7070   9,880,000 7,900,000 37 Viettel Mua sim
23 0961.68.3030   3,500,000 2,800,000 36 Viettel Mua sim
24 0961774040   2,250,000 1,800,000 38 Viettel Mua sim
25 0961233131   8,000,000 6,400,000 29 Viettel Mua sim
26 0961.11.41.41   8,000,000 6,400,000 28 Viettel Mua sim
27 0961.16.05.05   9,880,000 7,900,000 33 Viettel Mua sim
28 096.114.3232   2,130,000 1,700,000 31 Viettel Mua sim
29 0961334040   2,250,000 1,800,000 30 Viettel Mua sim
30 0961.16.6600   5,000,000 4,000,000 35 Viettel Mua sim
31 0961.21.03.03   2,630,000 2,100,000 25 Viettel Mua sim
32 0961.27.97.97   4,750,000 3,800,000 57 Viettel Mua sim
33 0961.23.7575   8,000,000 6,400,000 45 Viettel Mua sim
34 0961.01.3030   2,130,000 1,700,000 23 Viettel Mua sim
35 0961.93.9933   7,130,000 5,700,000 52 Viettel Mua sim
36 0961.89.2277   2,130,000 1,700,000 51 Viettel Mua sim
37 0961.51.0606   2,130,000 1,700,000 34 Viettel Mua sim
38 0961.21.3030   2,130,000 1,700,000 25 Viettel Mua sim
39 0961.98.3030   2,130,000 1,700,000 39 Viettel Mua sim
40 0961.01.00.11   7,130,000 5,700,000 19 Viettel Mua sim
41 0961.16.3030   3,630,000 2,900,000 29 Viettel Mua sim
42 0961.23.05.05   9,880,000 7,900,000 31 Viettel Mua sim
43 0961.16.7575   8,000,000 6,400,000 47 Viettel Mua sim
44 0961.01.9797   2,630,000 2,100,000 49 Viettel Mua sim
45 0961445151   1,880,000 1,500,000 36 Viettel Mua sim
46 0961.12.9797   2,750,000 2,200,000 51 Viettel Mua sim
47 0961221717   2,880,000 2,300,000 36 Viettel Mua sim
48 0961.22.05.05   4,130,000 3,300,000 30 Viettel Mua sim
49 0961440606   2,130,000 1,700,000 36 Viettel Mua sim
50 0961.51.3030   2,130,000 1,700,000 28 Viettel Mua sim