Sim đầu số 096

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0962.78.18.38   1,800,000 52 Viettel Mua sim
2 0967.1111.73   5,500,000 36 Viettel Mua sim
3 0967.205.882   755,000 47 Viettel Mua sim
4 0962.68.01.68   5,500,000 46 Viettel Mua sim
5 0968.836.279   2,200,000 58 Viettel Mua sim
6 0961.56.44.89   755,000 52 Viettel Mua sim
7 0962.536.808   825,000 47 Viettel Mua sim
8 0968.979.808   2,300,000 64 Viettel Mua sim
9 0961.72.73.78   3,800,000 50 Viettel Mua sim
10 09672.78887   1,210,000 62 Viettel Mua sim
11 0969.68.05.68   5,500,000 57 Viettel Mua sim
12 0961.970.336   825,000 44 Viettel Mua sim
13 0968.722.770   825,000 48 Viettel Mua sim
14 0961.40.21.77   755,000 37 Viettel Mua sim
15 0961.901.961   2,900,000 42 Viettel Mua sim
16 0961.426.406   755,000 38 Viettel Mua sim
17 0961.1368.09   965,000 43 Viettel Mua sim
18 09627.01237   965,000 37 Viettel Mua sim
19 0961.025.998   755,000 49 Viettel Mua sim
20 0965.326.808   755,000 47 Viettel Mua sim
21 0965.1111.59   5,500,000 38 Viettel Mua sim
22 0967.683.662   755,000 53 Viettel Mua sim
23 0964.57.57.31   895,000 47 Viettel Mua sim
24 0964.018.606   713,000 40 Viettel Mua sim
25 096789.0424   1,400,000 49 Viettel Mua sim
26 0961.908.323   1,300,000 41 Viettel Mua sim
27 0961.964.881   1,300,000 52 Viettel Mua sim
28 0967.04.11.85   1,500,000 41 Viettel Mua sim
29 09668.79.990   6,000,000 63 Viettel Mua sim
30 0965.740.262   1,100,000 41 Viettel Mua sim
31 0963.686.535   1,400,000 51 Viettel Mua sim
32 0965.745.795   1,400,000 57 Viettel Mua sim
33 0961.662.771   1,400,000 45 Viettel Mua sim
34 096789.7604   1,400,000 56 Viettel Mua sim
35 0969.24.05.60   1,100,000 41 Viettel Mua sim
36 0965.555.666   660,000,000 53 Viettel Mua sim
37 0967766.333   22,000,000 50 Viettel Mua sim
38 0963.316.090   1,300,000 37 Viettel Mua sim
39 0969.62.72.82   42,900,000 51 Viettel Mua sim
40 0963.093.295   1,400,000 46 Viettel Mua sim
41 0964.04.10.83   1,500,000 35 Viettel Mua sim
42 0961.964.119   1,300,000 46 Viettel Mua sim
43 0965.614.195   1,300,000 46 Viettel Mua sim
44 0961.663.190   1,000,000 41 Viettel Mua sim
45 0963.752.246   1,100,000 44 Viettel Mua sim
46 0965.936.335   1,300,000 49 Viettel Mua sim
47 0968.26.6810   1,100,000 46 Viettel Mua sim
48 0963.22.86.85   1,300,000 49 Viettel Mua sim
49 0966.58.7878   19,800,000 64 Viettel Mua sim
50 0965.76.1955   1,400,000 53 Viettel Mua sim