Sim Đầu Số 0850

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 0367.555555 430.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
2 038.5558888 288.000.000 Sim tứ quý Viettel Viettel Đặt mua
3 0358.666666 899.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
4 03.59.55.9999 237.000.000 Sim tứ quý Viettel Viettel Đặt mua
5 03.82.82.82.82 468.000.000 Sim taxi Viettel Viettel Đặt mua
6 03.6669.6666 245.000.000 Sim tứ quý Viettel Viettel Đặt mua
7 0354.222.222 300.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
8 036.991.9999 200.000.000 Sim tứ quý Viettel Viettel Đặt mua
9 03.95.95.95.95 468.000.000 Sim taxi Viettel Viettel Đặt mua
10 033.777.7777 2.222.209.000 Sim thất quý Viettel Viettel Đặt mua
11 03.888.55555 389.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
12 0385.222.222 368.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
13 0358.333.333 446.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
14 0384.555.555 446.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
15 03.97.97.97.97 446.000.000 Sim taxi Viettel Viettel Đặt mua
16 0352.333.333 424.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
17 03.999.55555 389.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
18 0338.222.222 389.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
19 03.889.88888 666.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
20 03.887.88888 356.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
21 033.80.88888 350.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
22 0376.99.8888 100.000.000 Sim tứ quý Viettel Viettel Đặt mua
23 037.26.77777 160.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
24 0342.666.888 198.000.000 Sim tam hoa kép Viettel Viettel Đặt mua
25 033.62.56789 134.000.000 Sim số tiến Viettel Viettel Đặt mua
26 0329.555.999 131.000.000 Sim tam hoa kép Viettel Viettel Đặt mua
27 0338.58.58.58 104.000.000 Sim taxi Viettel Viettel Đặt mua
28 0365.168.168 152.000.000 Sim taxi Viettel Viettel Đặt mua
29 03933.88888 1.350.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
30 0353.32.9999 119.000.000 Sim tứ quý Viettel Viettel Đặt mua
31 0363.363.363 316.000.000 Sim taxi Viettel Viettel Đặt mua
32 039.655.6666 128.000.000 Sim tứ quý Viettel Viettel Đặt mua
33 0363.55.6666 162.209.000 Sim tứ quý Viettel Viettel Đặt mua
34 0383.33.9999 480.000.000 Sim tứ quý Viettel Viettel Đặt mua
35 032.888.3333 152.000.000 Sim tứ quý Viettel Viettel Đặt mua
36 0356.33.8888 180.000.000 Sim tứ quý Viettel Viettel Đặt mua
37 0333.003.033 122.000.000 Sim tam hoa giữa Viettel Viettel Đặt mua
38 0385.98.98.98 150.000.000 Sim taxi Viettel Viettel Đặt mua
39 0392.999999 2.000.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
40 0336.222.999 109.000.000 Sim tam hoa kép Viettel Viettel Đặt mua
41 0367.44.9999 130.000.000 Sim tứ quý Viettel Viettel Đặt mua
42 0352.179999 180.000.000 Sim tứ quý Viettel Viettel Đặt mua
43 03.86.89.89.89 239.000.000 Sim taxi Viettel Viettel Đặt mua
44 03.48.85.85.85 185.000.000 Sim taxi Viettel Viettel Đặt mua
45 0386.94.8888 135.000.000 Sim tứ quý Viettel Viettel Đặt mua
46 0355.222222 399.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
47 032.87.99999 280.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
48 0335.666666 1.040.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
49 032.70.88888 140.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
50 0365.86.86.86 364.000.000 Sim taxi Viettel Viettel Đặt mua