Sim đầu số 08

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 089.887.6446   1,250,000 1,000,000 60 Mobifone Mua sim
2 0898.87.1661   1,500,000 1,200,000 54 Mobifone Mua sim
3 0898.87.2255   1,250,000 1,000,000 54 Mobifone Mua sim
4 089.887.6611   1,250,000 1,000,000 54 Mobifone Mua sim
5 089.887.4884   1,250,000 1,000,000 64 Mobifone Mua sim
6 089.887.5665   1,250,000 1,000,000 62 Mobifone Mua sim
7 089.887.7337   1,250,000 1,000,000 60 Mobifone Mua sim
8 089.887.5151   1,630,000 1,300,000 52 Mobifone Mua sim
9 089.888.2552   2,250,000 1,800,000 55 Mobifone Mua sim
10 089.887.5511   1,250,000 1,000,000 52 Mobifone Mua sim
11 089.887.5559   1,250,000 1,000,000 64 Mobifone Mua sim
12 0898.87.1515   1,500,000 1,200,000 52 Mobifone Mua sim
13 089.888.4334   1,500,000 1,200,000 55 Mobifone Mua sim
14 0898.87.0055   1,000,000 800,000 50 Mobifone Mua sim
15 0898.87.2112   1,000,000 800,000 46 Mobifone Mua sim
16 0898.87.2211   1,000,000 800,000 46 Mobifone Mua sim
17 089.887.8181   3,630,000 2,900,000 58 Mobifone Mua sim
18 089.887.4422   1,250,000 1,000,000 52 Mobifone Mua sim
19 0898.879.888   29,400,000 25,000,000 73 Mobifone Mua sim
20 089.887.8080   2,130,000 1,700,000 56 Mobifone Mua sim
21 089.887.3737   1,250,000 1,000,000 60 Mobifone Mua sim
22 089.887.6655   1,250,000 1,000,000 62 Mobifone Mua sim
23 089.887.5533   1,250,000 1,000,000 56 Mobifone Mua sim
24 089.887.7171   1,630,000 1,300,000 56 Mobifone Mua sim
25 089.888.4114   1,500,000 1,200,000 51 Mobifone Mua sim
26 0898.87.2525   1,250,000 1,000,000 54 Mobifone Mua sim
27 0898.86.9229   1,880,000 1,500,000 61 Mobifone Mua sim
28 089.888.0440   1,500,000 1,200,000 49 Mobifone Mua sim
29 089.887.5500   1,250,000 1,000,000 50 Mobifone Mua sim
30 0898.87.3344   1,000,000 800,000 54 Mobifone Mua sim
31 0898.87.0044   1,000,000 800,000 48 Mobifone Mua sim
32 0898.87.9933   1,000,000 800,000 64 Mobifone Mua sim
33 089.887.7117   1,250,000 1,000,000 56 Mobifone Mua sim
34 0898.878.999   35,300,000 30,000,000 75 Mobifone Mua sim
35 089.887.5775   1,250,000 1,000,000 64 Mobifone Mua sim
36 0898.87.0022   1,000,000 800,000 44 Mobifone Mua sim
37 0898.87.1771   1,000,000 800,000 56 Mobifone Mua sim
38 089.887.4488   1,250,000 1,000,000 64 Mobifone Mua sim
39 089.887.8844   1,250,000 1,000,000 64 Mobifone Mua sim
40 0898.868.865   3,750,000 3,000,000 66 Mobifone Mua sim
41 0898.86.9944   1,250,000 1,000,000 65 Mobifone Mua sim
42 089.887.4499   1,250,000 1,000,000 66 Mobifone Mua sim
43 089.887.4466   1,250,000 1,000,000 60 Mobifone Mua sim
44 089.887.887.2   2,130,000 1,700,000 65 Mobifone Mua sim
45 089.887.5995   1,250,000 1,000,000 68 Mobifone Mua sim
46 0898.87.9559   1,880,000 1,500,000 68 Mobifone Mua sim
47 089.888.4224   1,500,000 1,200,000 53 Mobifone Mua sim
48 0898.87.0404   1,250,000 1,000,000 48 Mobifone Mua sim
49 0898.87.2442   1,000,000 800,000 52 Mobifone Mua sim
50 089.887.5544   1,250,000 1,000,000 58 Mobifone Mua sim