Sim Đầu Số 0553

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 0829.81.9999 120.000.000 Sim tứ quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
2 0982.06.7777 150.000.000 Sim tứ quý Viettel Viettel Đặt mua
3 0989.20.5555 199.000.000 Sim tứ quý Viettel Viettel Đặt mua
4 097.2269999 579.000.000 Sim tứ quý Viettel Viettel Đặt mua
5 0909.54.6666 188.000.000 Sim tứ quý Mobifone Mobifone Đặt mua
6 0979.51.9999 500.000.000 Sim tứ quý Viettel Viettel Đặt mua
7 0905.19.8888 388.000.000 Sim tứ quý Mobifone Mobifone Đặt mua
8 09.357.16666 168.000.000 Sim tứ quý Mobifone Mobifone Đặt mua
9 0965.69.5555 239.000.000 Sim tứ quý Viettel Viettel Đặt mua
10 0909.18.3333 168.000.000 Sim tứ quý Mobifone Mobifone Đặt mua
11 090.565.7777 179.000.000 Sim tứ quý Mobifone Mobifone Đặt mua
12 0988.14.5555 188.000.000 Sim tứ quý Viettel Viettel Đặt mua
13 0962.68.5555 250.000.000 Sim tứ quý Viettel Viettel Đặt mua
14 0988.62.6666 599.000.000 Sim tứ quý Viettel Viettel Đặt mua
15 0972.51.9999 368.000.000 Sim tứ quý Viettel Viettel Đặt mua
16 0909.29.6666 399.000.000 Sim tứ quý Mobifone Mobifone Đặt mua
17 0982.13.7777 168.000.000 Sim tứ quý Viettel Viettel Đặt mua
18 0987.06.5555 150.000.000 Sim tứ quý Viettel Viettel Đặt mua
19 09.1234.3333 299.000.000 Sim tứ quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
20 0966.57.9999 579.000.000 Sim tứ quý Viettel Viettel Đặt mua
21 0912.86.5555 279.000.000 Sim tứ quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
22 0912.69.3333 168.000.000 Sim tứ quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
23 0913.58.3333 168.000.000 Sim tứ quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
24 0989.61.9999 666.000.000 Sim tứ quý Viettel Viettel Đặt mua
25 09.1973.5555 168.000.000 Sim tứ quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
26 0967.29.6666 234.000.000 Sim tứ quý Viettel Viettel Đặt mua
27 0985.90.9999 688.000.000 Sim tứ quý Viettel Viettel Đặt mua
28 0915.37.9999 399.000.000 Sim tứ quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
29 0915.89.5555 199.000.000 Sim tứ quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
30 0913.44.5555 168.000.000 Sim tứ quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
31 0912.78.3333 155.000.000 Sim tứ quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
32 0906.51.6666 199.000.000 Sim tứ quý Mobifone Mobifone Đặt mua
33 091.3339999 1.799.000.000 Sim tứ quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
34 09.1978.7777 255.000.000 Sim tứ quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
35 0936.16.9999 555.000.000 Sim tứ quý Mobifone Mobifone Đặt mua
36 0947.11.8888 286.000.000 Sim tứ quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
37 0988.69.6666 688.000.000 Sim tứ quý Viettel Viettel Đặt mua
38 09.7878.5555 345.000.000 Sim tứ quý Viettel Viettel Đặt mua
39 09.678.07777 135.000.000 Sim tứ quý Viettel Viettel Đặt mua
40 098.179.6666 399.000.000 Sim tứ quý Viettel Viettel Đặt mua
41 0902.363333 160.000.000 Sim tứ quý Mobifone Mobifone Đặt mua
42 091.141.7777 110.000.000 Sim tứ quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
43 092.186.7777 105.000.000 Sim tứ quý Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
44 091.345.1111 115.000.000 Sim tứ quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
45 0966.77.9999 1.330.000.000 Sim tứ quý Viettel Viettel Đặt mua
46 0916.84.7777 105.000.000 Sim tứ quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
47 090.7757777 279.000.000 Sim tứ quý Mobifone Mobifone Đặt mua
48 09.6789.8888 1.900.000.000 Sim tứ quý Viettel Viettel Đặt mua
49 0962.16.9999 500.000.000 Sim tứ quý Viettel Viettel Đặt mua
50 0983.22.5555 310.000.000 Sim tứ quý Viettel Viettel Đặt mua