Sim Đầu Số 0553

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 038.64.4.1989 1.370.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
2 038.64.4.1987 1.109.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
3 038.606.1967 1.109.000 Sim tự chọn Viettel Viettel Đặt mua
4 038.606.1978 1.109.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
5 0333.855.626 1.790.000 Sim tam hoa giữa Viettel Viettel Đặt mua
6 036.32.19968 1.340.000 Sim lộc phát Viettel Viettel Đặt mua
7 0399.21.03.89 1.340.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
8 0385.262.996 1.184.000 Sim tự chọn Viettel Viettel Đặt mua
9 0357.555.036 1.109.000 Sim tam hoa giữa Viettel Viettel Đặt mua
10 0325.877.388 1.340.000 Sim tự chọn Viettel Viettel Đặt mua
11 0325.811.566 1.109.000 Sim tự chọn Viettel Viettel Đặt mua
12 0396.08.08.03 1.340.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
13 0336.112289 1.490.000 Sim tự chọn Viettel Viettel Đặt mua
14 034.7773.179 1.184.000 Sim thần tài Viettel Viettel Đặt mua
15 0378.5577.57 1.990.000 Sim tự chọn Viettel Viettel Đặt mua
16 0349.850.779 1.109.000 Sim thần tài Viettel Viettel Đặt mua
17 0358.72.9699 1.109.000 Sim tự chọn Viettel Viettel Đặt mua
18 0344.328.238 1.109.000 Sim ông địa Viettel Viettel Đặt mua
19 0325.899.388 1.790.000 Sim tự chọn Viettel Viettel Đặt mua
20 0353.558.299 1.184.000 Sim tự chọn Viettel Viettel Đặt mua
21 0325.997.699 1.184.000 Sim tự chọn Viettel Viettel Đặt mua
22 0363.86.1468 1.109.000 Sim lộc phát Viettel Viettel Đặt mua
23 0363.163.193 1.184.000 Sim tự chọn Viettel Viettel Đặt mua
24 03.568.12389 1.190.000 Sim tự chọn Viettel Viettel Đặt mua
25 0338.789.037 1.790.000 Sim tự chọn Viettel Viettel Đặt mua
26 0336.303.799 1.109.000 Sim tự chọn Viettel Viettel Đặt mua
27 0388.22.01.22 1.490.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
28 0372.13.06.99 1.109.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
29 0355554.055 1.190.000 Sim tứ quý giữa Viettel Viettel Đặt mua
30 0387.898.565 1.184.000 Sim tự chọn Viettel Viettel Đặt mua
31 039.568.1586 1.340.000 Sim lộc phát Viettel Viettel Đặt mua
32 039.8686.192 1.430.000 Sim tự chọn Viettel Viettel Đặt mua
33 0332.133.552 1.109.000 Sim tự chọn Viettel Viettel Đặt mua
34 0352.07.1588 1.109.000 Sim tự chọn Viettel Viettel Đặt mua
35 0357.119.919 1.610.000 Sim tự chọn Viettel Viettel Đặt mua
36 0388.977.895 1.184.000 Sim tự chọn Viettel Viettel Đặt mua
37 0354.60.9669 1.109.000 Sim gánh đảo Viettel Viettel Đặt mua
38 0325.797.699 1.184.000 Sim tự chọn Viettel Viettel Đặt mua
39 0325.258.399 1.109.000 Sim tự chọn Viettel Viettel Đặt mua
40 0388.178.479 1.190.000 Sim thần tài Viettel Viettel Đặt mua
41 0367.605.979 1.109.000 Sim thần tài Viettel Viettel Đặt mua
42 032.5552.799 1.610.000 Sim tam hoa giữa Viettel Viettel Đặt mua
43 0345.83.1236 1.590.000 Sim tự chọn Viettel Viettel Đặt mua
44 0377.338.468 1.109.000 Sim lộc phát Viettel Viettel Đặt mua
45 038.779.8286 1.610.000 Sim lộc phát Viettel Viettel Đặt mua
46 038.663.0168 1.340.000 Sim lộc phát Viettel Viettel Đặt mua
47 03.6668.7790 1.184.000 Sim tam hoa giữa Viettel Viettel Đặt mua
48 0382.09.03.83 1.109.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
49 0358.202.282 1.109.000 Sim tự chọn Viettel Viettel Đặt mua
50 0363.06.9119 1.190.000 Sim gánh đảo Viettel Viettel Đặt mua