Sim Đầu Số 0553

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 0971.61.6611 6.400.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
2 0975.322222 250.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
3 096.123.0202 7.900.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
4 0961.60.6600 4.000.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
5 0961.85.4040 1.200.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
6 0981.77.3030 2.900.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
7 0961.31.0202 1.700.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
8 09.7117.4141 5.300.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
9 0915.77.00.55 7.500.000 Sim kép Vinaphone Vinaphone Đặt mua
10 097.111.3434 6.400.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
11 0989.11.77.99 139.000.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
12 0971.77.0202 2.500.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
13 0961.99.3030 2.900.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
14 097.123.2200 3.800.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
15 0971.91.0202 1.600.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
16 098.123.4040 5.590.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
17 0961.44.3030 1.700.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
18 0971.21.3030 2.900.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
19 097.123.0303 6.090.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
20 09.6161.2200 3.800.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
21 09.6116.4141 5.300.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
22 0971.32.3030 4.990.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
23 096.123.6600 4.000.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
24 0961.77.5050 2.200.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
25 0961.16.2200 3.800.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
26 096.111.4040 4.000.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
27 0971.14.0303 3.690.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
28 097.123.0202 7.900.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
29 0981.44.5151 2.100.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
30 0961.22.3030 2.800.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
31 0961.22.4040 3.690.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
32 0971.16.0505 1.700.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
33 0961.55.7070 2.200.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
34 0961.33.8484 2.700.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
35 0971.91.3030 1.700.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
36 0961.44.0303 1.600.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
37 096.111.4141 6.400.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
38 0983.333.111 85.000.000 Sim tam hoa kép Viettel Viettel Đặt mua
39 097.123.9955 5.700.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
40 09.8118.7070 7.900.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
41 09.7117.2525 7.900.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
42 098.969.4411 3.400.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
43 0961.77.4040 1.800.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
44 0961.17.7722 4.000.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
45 0971.18.0202 1.600.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
46 0971.20.2200 3.800.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
47 096.123.2200 3.800.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
48 09.8118.4411 3.400.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
49 09.6116.3322 4.000.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
50 0971.15.0202 1.600.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua