Sim Đầu Số 0550

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 0961.52.5522 4.000.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
2 0971.14.0202 1.600.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
3 09.8118.0011 5.700.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
4 09.8118.0505 7.300.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
5 0971.55.0202 2.500.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
6 09.6116.5050 6.400.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
7 0961.86.4040 1.200.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
8 0971.91.0303 1.600.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
9 0971.36.0202 1.600.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
10 0971.35.2277 1.700.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
11 096.181.0303 2.300.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
12 0961.77.5050 2.200.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
13 09.7117.9955 5.700.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
14 0975.322222 250.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
15 097.114.3030 3.690.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
16 0961.777.373 6.600.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
17 097.123.9933 5.700.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
18 0981.31.8080 2.900.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
19 0981.52.5522 4.000.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
20 09.7117.0202 7.300.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
21 096.123.5522 4.000.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
22 09.6161.2200 3.800.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
23 0961.81.3030 1.700.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
24 09.8118.0077 5.700.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
25 0971.36.0303 1.600.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
26 098.345.7722 4.000.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
27 0981.77.3030 2.900.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
28 0971.36.5151 1.500.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
29 0961.77.3131 2.400.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
30 09.6116.3322 4.000.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
31 0961.44.0606 3.690.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
32 0981.55.0202 2.700.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
33 097.123.0505 7.300.000 Sim năm sinh Viettel Viettel Đặt mua
34 098.123.7722 4.000.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
35 0971.60.6600 4.000.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
36 096.123.2200 3.800.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
37 096.123.2277 5.700.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
38 0981.72.7722 4.000.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
39 0981.61.3030 2.900.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
40 097.123.1414 4.500.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
41 097.123.6600 4.000.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
42 0961.01.0011 5.700.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
43 0961.55.7070 2.200.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
44 09.7117.4141 5.300.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
45 0961.44.0303 1.600.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
46 0971.61.6611 6.400.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
47 0971.44.3030 1.700.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
48 09.8118.4411 3.400.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
49 0961.83.0606 1.700.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
50 0961.83.3030 1.700.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua