Sim Đầu Số 0550

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 09.7777.9999 8.000.000.000 Sim tứ quý Viettel Viettel Đặt mua
2 0979.97.9999 2.500.209.000 Sim tứ quý Viettel Viettel Đặt mua
3 0979.97.9999 2.500.209.000 Sim tứ quý Viettel Viettel Đặt mua
4 08.8888.6666 2.210.000.000 Sim tứ quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
5 0988.93.9999 2.000.209.000 Sim tứ quý Viettel Viettel Đặt mua
6 0988.80.8888 2.000.000.000 Sim tứ quý Viettel Viettel Đặt mua
7 089.888.9999 1.999.209.000 Sim tứ quý Mobifone Mobifone Đặt mua
8 09.3333.7777 1.900.000.000 Sim tứ quý Mobifone Mobifone Đặt mua
9 09.6789.8888 1.900.000.000 Sim tứ quý Viettel Viettel Đặt mua
10 090.999.8888 1.890.000.000 Sim tứ quý Mobifone Mobifone Đặt mua
11 05.8888.9999 1.800.000.000 Sim tứ quý Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
12 091.3339999 1.799.000.000 Sim tứ quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
13 0977.98.9999 1.750.000.000 Sim tứ quý Viettel Viettel Đặt mua
14 0911.11.6666 1.650.000.000 Sim tứ quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
15 05.6666.8888 1.600.409.000 Sim tứ quý Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
16 0988.77.9999 1.550.000.000 Sim tứ quý Viettel Viettel Đặt mua
17 0939.98.9999 1.500.000.000 Sim tứ quý Mobifone Mobifone Đặt mua
18 05.6666.9999 1.390.000.000 Sim tứ quý Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
19 0966.77.9999 1.330.000.000 Sim tứ quý Viettel Viettel Đặt mua
20 02.88888.7777 1.200.000.000 Sim tứ quý Máy bàn Máy bàn Đặt mua
21 02.88888.2222 1.200.000.000 Sim tứ quý Máy bàn Máy bàn Đặt mua
22 028.7777.9999 1.200.000.000 Sim tứ quý Máy bàn Máy bàn Đặt mua
23 024.7777.9999 1.200.000.000 Sim tứ quý Máy bàn Máy bàn Đặt mua
24 0973.33.9999 1.200.000.000 Sim tứ quý Viettel Viettel Đặt mua
25 0989.18.9999 1.200.000.000 Sim tứ quý Viettel Viettel Đặt mua
26 0981.11.8888 1.170.000.000 Sim tứ quý Viettel Viettel Đặt mua
27 0912.34.8888 1.170.000.000 Sim tứ quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
28 0919.95.9999 1.140.000.000 Sim tứ quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
29 09.77.99.8888 1.140.000.000 Sim tứ quý Viettel Viettel Đặt mua
30 0909.22.9999 1.100.000.000 Sim tứ quý Mobifone Mobifone Đặt mua
31 09.1975.8888 1.000.209.000 Sim tứ quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
32 028.7777.8888 1.000.000.000 Sim tứ quý Máy bàn Máy bàn Đặt mua
33 024.7777.8888 1.000.000.000 Sim tứ quý Máy bàn Máy bàn Đặt mua
34 02.8888.98888 1.000.000.000 Sim tứ quý Máy bàn Máy bàn Đặt mua
35 024.8888.6666 1.000.000.000 Sim tứ quý Máy bàn Máy bàn Đặt mua
36 033.999.8888 999.000.000 Sim tứ quý Viettel Viettel Đặt mua
37 0977.59.7777 999.000.000 Sim tứ quý Viettel Viettel Đặt mua
38 07.8888.6666 949.000.000 Sim tứ quý Mobifone Mobifone Đặt mua
39 09.1996.9999 949.000.000 Sim tứ quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
40 02.8888.18888 900.000.000 Sim tứ quý Máy bàn Máy bàn Đặt mua
41 0979.55.8888 899.000.000 Sim tứ quý Viettel Viettel Đặt mua
42 097.5679999 888.000.000 Sim tứ quý Viettel Viettel Đặt mua
43 0909.12.9999 888.000.000 Sim tứ quý Mobifone Mobifone Đặt mua
44 0925.67.9999 869.000.000 Sim tứ quý Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
45 0996.78.9999 868.000.000 Sim tứ quý Gmobile Gmobile Đặt mua
46 0989.83.9999 850.000.000 Sim tứ quý Viettel Viettel Đặt mua
47 090.357.9999 850.000.000 Sim tứ quý Mobifone Mobifone Đặt mua
48 039993.9999 850.000.000 Sim tứ quý Viettel Viettel Đặt mua
49 0977.79.7777 850.000.000 Sim tứ quý Viettel Viettel Đặt mua
50 0978.77.9999 850.000.000 Sim tứ quý Viettel Viettel Đặt mua