Sim Đầu Số 0550

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 0982.06.7777 150.000.000 Sim tứ quý Viettel Viettel Đặt mua
2 091.676.0000 21.459.000 Sim tứ quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
3 0939.71.0000 40.000.000 Sim tứ quý Mobifone Mobifone Đặt mua
4 0939.53.4444 35.000.000 Sim tứ quý Mobifone Mobifone Đặt mua
5 0901.03.4444 40.000.000 Sim tứ quý Mobifone Mobifone Đặt mua
6 0931.08.4444 29.000.000 Sim tứ quý Mobifone Mobifone Đặt mua
7 0907.31.0000 35.000.000 Sim tứ quý Mobifone Mobifone Đặt mua
8 097.115.0000 33.000.000 Sim tứ quý Viettel Viettel Đặt mua
9 0934.11.6666 280.000.000 Sim tứ quý Mobifone Mobifone Đặt mua
10 0905.94.7777 155.000.000 Sim tứ quý Mobifone Mobifone Đặt mua
11 096.555.3333 300.000.000 Sim tứ quý Viettel Viettel Đặt mua
12 0917.88.6666 500.000.000 Sim tứ quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
13 0988.96.7777 268.000.000 Sim tứ quý Viettel Viettel Đặt mua
14 091.579.6666 450.000.000 Sim tứ quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
15 0909.22.9999 1.250.000.000 Sim tứ quý Mobifone Mobifone Đặt mua
16 097779.6666 500.000.000 Sim tứ quý Viettel Viettel Đặt mua
17 0961.84.8888 330.000.000 Sim tứ quý Viettel Viettel Đặt mua
18 0979.54.6666 210.000.000 Sim tứ quý Viettel Viettel Đặt mua
19 0963.55.9999 650.000.000 Sim tứ quý Viettel Viettel Đặt mua
20 090.345.7777 290.000.000 Sim tứ quý Mobifone Mobifone Đặt mua
21 0931.44.6666 189.000.000 Sim tứ quý Mobifone Mobifone Đặt mua
22 0965.84.8888 500.000.000 Sim tứ quý Viettel Viettel Đặt mua
23 0935.24.1111 28.500.000 Sim tứ quý Mobifone Mobifone Đặt mua
24 0979.68.6666 699.000.000 Sim tứ quý Viettel Viettel Đặt mua
25 097.186.0000 39.000.000 Sim tứ quý Viettel Viettel Đặt mua
26 0912.49.5555 82.300.000 Sim tứ quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
27 0993.41.2222 20.000.000 Sim tứ quý Gmobile Gmobile Đặt mua
28 0969.33.6666 550.000.000 Sim tứ quý Viettel Viettel Đặt mua
29 093.168.0000 47.000.000 Sim tứ quý Mobifone Mobifone Đặt mua
30 0977.55.1111 86.000.000 Sim tứ quý Viettel Viettel Đặt mua
31 0905.19.8888 368.000.000 Sim tứ quý Mobifone Mobifone Đặt mua
32 0908.63.6666 310.709.000 Sim tứ quý Mobifone Mobifone Đặt mua
33 0916.53.5555 150.000.000 Sim tứ quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
34 0971.84.0000 32.000.000 Sim tứ quý Viettel Viettel Đặt mua
35 0989.01.2222 139.000.000 Sim tứ quý Viettel Viettel Đặt mua
36 0988.40.4444 63.900.000 Sim tứ quý Viettel Viettel Đặt mua
37 0941.85.0000 23.700.000 Sim tứ quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
38 090.247.5555 101.000.000 Sim tứ quý Mobifone Mobifone Đặt mua
39 0965.71.8888 210.000.000 Sim tứ quý Viettel Viettel Đặt mua
40 0909.38.2222 179.000.000 Sim tứ quý Mobifone Mobifone Đặt mua
41 0918.58.0000 50.000.000 Sim tứ quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
42 0908.99.4444 42.700.000 Sim tứ quý Mobifone Mobifone Đặt mua
43 0975.61.7777 119.000.000 Sim tứ quý Viettel Viettel Đặt mua
44 0929.43.7777 441.009.000 Sim tứ quý Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
45 0968.18.4444 45.000.000 Sim tứ quý Viettel Viettel Đặt mua
46 0921.21.7777 190.000.000 Sim tứ quý Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
47 0917.03.8888 227.000.000 Sim tứ quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
48 0923.13.7777 818.609.000 Sim tứ quý Vietnamobile Vietnamobile Đặt mua
49 0969.37.3333 145.000.000 Sim tứ quý Viettel Viettel Đặt mua
50 0976.49.0000 25.000.000 Sim tứ quý Viettel Viettel Đặt mua