Sim Đầu Số 0550

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 085.8899999 799.000.000 Sim ngũ quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
2 08122.88888 555.000.000 Sim ngũ quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
3 086.80.33333 135.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
4 086.99.33333 245.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
5 086.50.55555 212.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
6 086.99.00000 123.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
7 08.689.33333 200.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
8 086.99.11111 145.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
9 08.669.88888 500.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
10 08.665.99999 520.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
11 086.52.55555 279.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
12 086.51.00000 58.500.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
13 086.51.55555 256.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
14 08.696.11111 118.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
15 08.689.22222 156.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
16 086.52.00000 58.500.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
17 086.83.22222 150.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
18 086.59.00000 64.500.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
19 08.666.33333 389.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
20 086.58.22222 128.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
21 086.81.55555 233.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
22 08.661.55555 245.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
23 086.58.00000 64.500.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
24 08.663.00000 76.500.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
25 086.58.55555 289.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
26 08.661.00000 71.500.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
27 08668.00000 123.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
28 086.55.11111 118.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
29 08.665.00000 71.500.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
30 086.93.22222 128.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
31 086.99.55555 356.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
32 086.80.55555 200.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
33 08.662.00000 71.500.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
34 086.55.00000 106.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
35 086.80.88888 500.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
36 08.669.00000 99.400.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
37 086.87.11111 59.300.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
38 086.98.22222 128.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
39 08.689.11111 106.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
40 08.664.55555 150.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
41 086.98.11111 88.500.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
42 086.50.11111 58.500.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
43 086.85.11111 82.500.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
44 086.59.11111 76.500.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
45 08.656.22222 156.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
46 086.58.11111 76.500.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
47 08.660.55555 200.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
48 086.57.55555 200.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
49 08.663.11111 82.500.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
50 08.689.00000 99.400.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua