Sim đầu số 05

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0568.668.779   4,550,000 62 Vietnamobile Mua sim
2 0563.656.545   545,000 45 Vietnamobile Mua sim
3 0589.06.1983   1,050,000 49 Vietnamobile Mua sim
4 0598.1999.43   580,000 57 Gmobile Mua sim
5 0583.185.886   545,000 52 Vietnamobile Mua sim
6 0587.838.737   580,000 56 Vietnamobile Mua sim
7 0567.313.966   545,000 46 Vietnamobile Mua sim
8 05899955.03   510,000 53 Vietnamobile Mua sim
9 0563.633.828   545,000 44 Vietnamobile Mua sim
10 0585.78.16.18   545,000 49 Vietnamobile Mua sim
11 0585.769.779   1,050,000 63 Vietnamobile Mua sim
12 05993.999.60   720,000 59 Gmobile Mua sim
13 05993.999.24   720,000 59 Gmobile Mua sim
14 0583.565.866   580,000 52 Vietnamobile Mua sim
15 0564.117.339   580,000 39 Vietnamobile Mua sim
16 0564.08.08.83   580,000 42 Vietnamobile Mua sim
17 0589.21.03.86   580,000 42 Vietnamobile Mua sim
18 0563.40.3568   580,000 40 Vietnamobile Mua sim
19 05835.66661   1,350,000 46 Vietnamobile Mua sim
20 0566.79.67.79   1,350,000 62 Vietnamobile Mua sim
21 0584.219.579   580,000 50 Vietnamobile Mua sim
22 0564.12.1987   930,000 43 Vietnamobile Mua sim
23 0564.09.1996   930,000 49 Vietnamobile Mua sim
24 0583.393.479   545,000 51 Vietnamobile Mua sim
25 0585.77.2552   545,000 46 Vietnamobile Mua sim
26 0587.47.2006   930,000 39 Vietnamobile Mua sim
27 0589.8181.55   545,000 50 Vietnamobile Mua sim
28 0589.151.686   650,000 49 Vietnamobile Mua sim
29 0564.11.7379   545,000 43 Vietnamobile Mua sim
30 0567.72.1368   1,650,000 45 Vietnamobile Mua sim
31 0567.719.768   580,000 56 Vietnamobile Mua sim
32 0589.19.08.86   580,000 54 Vietnamobile Mua sim
33 0583.818.239   580,000 47 Vietnamobile Mua sim
34 0566.738.788   545,000 58 Vietnamobile Mua sim
35 0564.089.668   580,000 52 Vietnamobile Mua sim
36 0566.36.8186   580,000 49 Vietnamobile Mua sim
37 0585.779.686   545,000 61 Vietnamobile Mua sim
38 0589.918.579   580,000 61 Vietnamobile Mua sim
39 0583.34.2011   930,000 27 Vietnamobile Mua sim
40 0566.42.2001   930,000 26 Vietnamobile Mua sim
41 0589999.291   930,000 61 Vietnamobile Mua sim
42 0566.77.3332   580,000 42 Vietnamobile Mua sim
43 0598.1998.36   545,000 58 Gmobile Mua sim
44 0586.565.767   650,000 55 Vietnamobile Mua sim
45 0583.41.9779   930,000 53 Vietnamobile Mua sim
46 0589.3579.86   930,000 60 Vietnamobile Mua sim
47 0583.818.151   545,000 40 Vietnamobile Mua sim
48 0589.191.868   650,000 55 Vietnamobile Mua sim
49 0589.123.879   650,000 52 Vietnamobile Mua sim
50 0567.72.1982   1,050,000 47 Vietnamobile Mua sim