Sim Đầu Số 0350

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 0975.322222 250.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
2 0936.999999 7.900.000.000 Sim lục quý Mobifone Mobifone Đặt mua
3 097.48.11111 128.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
4 09193.55555 520.000.000 Sim ngũ quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
5 0916.555555 2.222.000.000 Sim lục quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
6 09159.33333 368.000.000 Sim ngũ quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
7 0944.000000 699.000.000 Sim lục quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
8 09893.11111 199.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
9 0358.666666 899.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
10 09148.55555 386.000.000 Sim ngũ quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
11 0367.555555 430.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
12 09132.77777 500.000.000 Sim ngũ quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
13 09038.55555 520.000.000 Sim ngũ quý Mobifone Mobifone Đặt mua
14 09892.88888 1.799.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
15 096.39.22222 333.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
16 09122.99999 2.222.000.000 Sim ngũ quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
17 09844.66666 610.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
18 097.49.77777 299.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
19 09021.00000 125.000.000 Sim ngũ quý Mobifone Mobifone Đặt mua
20 0936.777777 2.222.000.000 Sim lục quý Mobifone Mobifone Đặt mua
21 096.58.11111 148.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
22 0938.111111 999.000.000 Sim lục quý Mobifone Mobifone Đặt mua
23 09815.77777 456.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
24 09867.88888 1.699.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
25 08122.88888 555.000.000 Sim ngũ quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
26 0905.333333 1.500.000.000 Sim lục quý Mobifone Mobifone Đặt mua
27 096.5588888 1.666.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
28 09823.22222 410.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
29 09812.77777 468.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
30 09626.33333 445.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
31 0986.555555 3.200.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
32 09191.33333 500.000.000 Sim ngũ quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
33 085.8899999 799.000.000 Sim ngũ quý Vinaphone Vinaphone Đặt mua
34 09818.99999 2.399.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
35 0937.666666 2.688.000.000 Sim lục quý Mobifone Mobifone Đặt mua
36 076.77.00000 74.500.000 Sim ngũ quý Mobifone Mobifone Đặt mua
37 07.678.00000 59.500.000 Sim ngũ quý Mobifone Mobifone Đặt mua
38 0354.222.222 300.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
39 086.97.00000 52.500.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
40 096.34.00000 99.400.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
41 08.669.00000 99.400.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
42 03.888.55555 389.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
43 0973.444.444 555.000.000 Sim lục quý Viettel Viettel Đặt mua
44 098.49.11111 99.400.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
45 097.14.33333 245.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
46 08.656.22222 156.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
47 097.13.11111 179.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
48 096.19.44444 139.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
49 09.864.11111 128.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua
50 086.80.55555 200.000.000 Sim ngũ quý Viettel Viettel Đặt mua