Sim Đầu Số 0323

STT Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
1 078.999.777.1 1.890.000 Sim tam hoa kép giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
2 079.777.3883 1.470.000 Sim gánh đảo Mobifone Mobifone Đặt mua
3 0797.37.9595 850.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
4 078.666.5757 1.250.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
5 078.333.888.5 2.500.000 Sim tam hoa kép giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
6 0708.32.2828 1.700.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
7 0792.33.7272 1.500.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
8 0784.11.55.22 2.300.000 Sim kép Mobifone Mobifone Đặt mua
9 0784.11.1441 850.000 Sim gánh đảo Mobifone Mobifone Đặt mua
10 070.333.2882 1.500.000 Sim gánh đảo Mobifone Mobifone Đặt mua
11 0783.331.555 5.800.000 Sim tam hoa Mobifone Mobifone Đặt mua
12 079.444.7667 1.200.000 Sim gánh đảo Mobifone Mobifone Đặt mua
13 0703.33.99.55 2.250.000 Sim kép Mobifone Mobifone Đặt mua
14 07.8585.6677 2.500.000 Sim kép Mobifone Mobifone Đặt mua
15 0789.91.7272 1.700.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
16 0783.53.5885 900.000 Sim gánh đảo Mobifone Mobifone Đặt mua
17 079.789.9191 2.000.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
18 070.333.666.4 1.200.000 Sim tam hoa kép giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
19 07.8666.3444 2.000.000 Sim tam hoa Mobifone Mobifone Đặt mua
20 0708.65.8787 800.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
21 0971.60.6600 4.000.000 Sim kép Viettel Viettel Đặt mua
22 079.222.0909 2.200.000 Sim năm sinh Mobifone Mobifone Đặt mua
23 079.345.0077 1.200.000 Sim kép Mobifone Mobifone Đặt mua
24 0783.68.4848 1.100.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
25 0789.91.6996 1.500.000 Sim gánh đảo Mobifone Mobifone Đặt mua
26 070.333.222.9 2.500.000 Sim tam hoa kép giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
27 078.368.3535 1.000.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
28 0783.33.00.77 2.300.000 Sim kép Mobifone Mobifone Đặt mua
29 078.666.000.5 1.600.000 Sim tam hoa kép giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
30 079.444.1100 2.250.000 Sim kép Mobifone Mobifone Đặt mua
31 0703.33.99.44 2.000.000 Sim kép Mobifone Mobifone Đặt mua
32 079.777.5522 5.200.000 Sim kép Mobifone Mobifone Đặt mua
33 0792.666.044 950.000 Sim tam hoa giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
34 078.666.3311 2.250.000 Sim kép Mobifone Mobifone Đặt mua
35 0703.11.6767 1.300.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
36 0792.666.006 1.050.000 Sim gánh đảo Mobifone Mobifone Đặt mua
37 0798.18.9955 850.000 Sim kép Mobifone Mobifone Đặt mua
38 07.9779.8877 1.700.000 Sim kép Mobifone Mobifone Đặt mua
39 0798.58.4949 900.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
40 078.333.000.1 1.890.000 Sim tam hoa kép giữa Mobifone Mobifone Đặt mua
41 079.444.1010 950.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
42 0797.17.1515 1.100.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
43 0708.65.2288 1.300.000 Sim kép Mobifone Mobifone Đặt mua
44 0981.55.3131 2.400.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
45 097.123.1414 4.500.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua
46 078.666.2727 1.600.000 Sim lặp Mobifone Mobifone Đặt mua
47 0797.37.8855 950.000 Sim kép Mobifone Mobifone Đặt mua
48 0783.33.77.22 2.250.000 Sim kép Mobifone Mobifone Đặt mua
49 070.333.2112 1.200.000 Sim gánh đảo Mobifone Mobifone Đặt mua
50 0961.22.3030 2.800.000 Sim lặp Viettel Viettel Đặt mua